Modlitwy
Gertrudy Mieszkówny

Uwagi do tekstu:
po najechaniu kursorem na pogrubioną czcionkę wyrazu / wyrażenia pojawi się przypis do niego.

(strona w trakcie uzupełniania, pełna treść modlitw dostępna w formacie pdf)

pobierz jako pdf


translitaracja na podstawie edycji krytycznych –
Artur Andrzejuk


[1]
AD SANCTUM PETRUM

 1. Deus
 2. qui beatum Petrum, apostolum tuum,
 3. pietatis Tuae respexisti intuitu,
 4. ut negationis trin[a]e peccatum
 5. amarissimis dilueret lacrimis,
 6. per infusionem Sancti Spiritus
 7. pro peccatorum nostrorum venia
 8. lacrimas nobis elide paenitentiae,
 9. ut amare defleamus
 10. quae inique gessimus,
 11. quatenus fructuosus in conspectu tuae pietatis nostrae peticionis perveniat affectus,
 12. atque per eum nobis remissionem sperare liceat,
 13. qui traditus est pro delictis nostris
 14. ut nos redimere[t] sanguine suo
 15. Iesus Christus Dominus noster.
 16. Qui vivis [et regnat in saecula saeculorum. Amen].

przekład - Artur Andrzejuk[1]
DO ŚWIĘTEGO PIOTRA

 1. Boże,
 2. który ze względu na swą łaskawość
 3. wejrzałeś na błogosławionego Piotra, apostoła swojego,
 4. aby potrójny grzech zaparcia się
 5. obmył najbardziej gorzkimi łzami,
 6. przez wylanie Ducha Świętego,
 7. dla starcia naszych grzechów
 8. ześlij nam łzy pokuty,
 9. abyśmy gorzko opłakiwali to,
 10. co niegodziwie uczyniliśmy
 11. i aby nasza gorąca prośba zjawiła się owocna przed Twoim łaskawym obliczem,
 12. a także [aby] przez Niego godziło nam się mieć nadzieję
 13. na odpuszczenie [od Tego], który wydany został za nasze grzechy,
 14. by nas wykupić swoją krwią,
 15. Jezus Chrystus, Pan nasz,
 16. Który żyje [i króluje na wieki wieków. Amen].

[2]
[AD SANCTUM PETRUM (II)]

 1. Sancte Petre, princeps apostolo rum,
 2. qui tenes claves regni caelorum,
 3. per illum amorem quo tu Dominum amasti et amas,
 4. et per suavissimam misericordiam suam
 5. qua te Deus
 6. per trinam negationem amare flentem
 7. misericorditer respexit
 8. in me, indignam famulam Christi, clementer respice
 9. cunctorumque scelerum et criminum vincula meorum
 10. absolve et impetra mihi a pio et benigno Iesu veram humilitatem,
 11. caritatem Dei et proximi, non fictam benignitatem, mansuetudinem,
 12. bonos mores et honestos,
 13. castitatem et animae corporis sanitatem,
 14. et bonum finem, et gratiam Sancte Trinitatis sine fine.
 15. Amen.

[2]
[DO ŚWIĘTEGO PIOTRA (II)]

 1. Święty Piotrze, książę apostołów,
 2. który dzierżysz klucze królestwa niebieskiego,
 3. przez tę miłość, którą Pana ukochałeś i kochasz
 4. i przez najłaskawsze miłosierdzie Jego,
 5. którym Bóg na ciebie,
 6. gorzko opłakującego trzykrotne zaparcie się,
 7. miłosiernie wejrzał
 8. wejrzyj litościwie na mnie, niegodną służebnicę Chrystusa,
 9. rozwiąż więzy wszystkich moich występków i zbrodni,
 10. uzyskaj dla mnie od Jezusa łaskawego i dobrotliwego prawdziwą pokorę,
 11. miłość Boga i bliźniego, dobroć nieobłudną, łagodność,
 12. obyczaje dobre i uczciwe, czystość
 13. oraz zdrowie duszy i ciała,
 14. i dobry koniec oraz łaskę Trójcy Świętej bez końca.
 15. Amen.

[3]
AD INTROITUM

 1. Ad portas eccliesiae tuae confugio
 2. et ad pignora sanctorum tuorum prostrata
 3. indulgentia[m] peto;
 4. precor et supplico dulcissimam pietatem tuam,
 5. veneranda Trinitas:
 6. per intercessionem Sanctae Mariae et sancti Michaelis
 7. atque omnium sanctorum
 8. et propter immensam pietatem tuam
 9. mihi indigne concedere digneris in die exitus mei de hac praesenti vita,
 10. et in illa hora quando anima egressura erit a corpore meo,
 11. rectum sensum, rectam fidem, rectam mentem,
 12. ut cum sanctis et electis tuis tecum
 13. gaudere merear sine fine,
 14. misericordissime Domine.
 15. Qui vivis et dominaris in saecula [saeculorum. Amen].

[3]
NA WEJŚCIE

 1. Uciekam do bram Twojego Kościoła,
 2. Twoim świętym oddana zupełnie w zastaw,
 3. proszę o przebaczenie.
 4. Wzywam i pokornie błagam o Twoją najsłodszą łaskawość,
 5. czcigodna Trójco,
 6. przez wstawiennictwo świętej Maryi i świętego Michała,
 7. a także wszystkich świętych,
 8. oraz ze względu na Twoją niezmierzoną łaskawość
 9. racz mnie niegodnej udzielić w dniu mojego zejścia z tego obecnego życia
 10. i w tej godzinie, w której dusza będzie miała wyjść z mojego ciała,
 11. prawe odczucie, prawą wiarę, prawy umysł,
 12. abym zasłużyła na cieszenie się z Tobą bez końca
 13. ze świętymi i wybranymi Twoimi.
 14. Najmiłosierniejszy Panie,
 15. który żyjesz i będziesz panować na wieki [wieków. Amen].

[4]
AD SANCTUM MICHAËLEM

 1. Obsecro te, sanctissime archangele Christi Michael:
 2. intercedere digneris pro me peccatrice ad Dominum,
 3. et pro cunctis debitoribus meis vivis et defunctis,
 4. ut remissionem pecca[to]rum in hac vita valeamus recipere
 5. et bonum finem
 6. qui in hoc adhuc vita fragili sumus;
 7. et nec dies nostros ante finiri sinas quam peccata [Deus] dimittat
 8. et animas famulorum famularum[que] tuarum
 9. et omnium fidelium defunctorum qui de hoc saeculo migraverunt,
 10. per tua merita donet [eis] aeterni luminis claritatem
 11. et requiem sempiternam.

 12. [P]rinceps noster, sancte Michaele archange[le],
 13. esto mihi misere propitius omni tempore vitae meae,
 14. per illum qui tibi tantam potestatem dedit in caelo et in terra;
 15. et cum Deus animam meam migrare hinc iusserit,
 16. tu clemens aperi portam paradysi,
 17. ne incidat in manus diaboli,
 18. quia in inferno nemo est qui confiteatur Dominum
 19. nec mors laudabit eum.

[4]
DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA

 1. Błagam Cię, najświętszy archaniele Chrystusa, Michale,
 2. racz wstawić się za mną grzeszną do Pana
 3. i za wszystkich moich winowajców, żywych i umarłych,
 4. abyśmy my, którzy aż dotąd pędzimy ten kruchy żywot,
 5. mogli otrzymać w tym życiu odpuszczenie grzechów
 6. i dobry kres.
 7. I nie dopuść, by skończyły się dni nasze, zanim Bóg nie odpuści grzechów.
 8. A duszom sług i służebnic Twoich
 9. i wszystkich wiernych zmarłych, którzy z tego padołu odeszli,
 10. przez Twoje zasługi niech da [im Pan] swoją świetlaną jasność na życie wieczne
 11. i wieczny odpoczynek.

 12. Książę nasz, święty Michale archaniele,
 13. bądź mi nieszczęsnej przychylny we wszystek czas mojego życia,
 14. przez Tego, który Tobie taką ofiarował władzę w niebie i na ziemi.
 15. A gdy Bóg rozkaże duszy mojej wyprowadzać się stąd,
 16. Ty – łaskawy - otwórz bramę raju,
 17. niech nie popadnie w rękę diabła,
 18. ponieważ w piekle nie ma nikogo, kto wyznawałby Pana
 19. - ani śmierć nie będzie Go chwaliła.

[5]
AD OMNES ANGELOS

 1. Omnes sancti angeli et archangeli,
 2. vobis supplico ego indigna et peccatrix ancilla Christi
 3. ut sitis mihi in adiutorium animae et corporis.
 4. Conservate quaeso
 5. sive stantem, sive sedentem,
 6. sive iacentem, sive ambulantem,
 7. sive vigilantem, sive dormientem,
 8. sive quiescentem, sive operantem
 9. sive quacumque via directa fuero
 10. et in vestram protectionem et clementiam
 11. atque custodiam
 12. commendo animam meam et corpus meum,
 13. et quinque sensus meos,
 14. et omnia interiora et exteriora mea,
 15. et omnes miserias meas,
 16. et omnes angustias animae et corporis mei,
 17. et omnes debitores meos vivos et defunctos.

 18. Sancte Michael, Sancte Gabriel, Sancte Raphaël
 19. et milia milium et decies centena milia
 20. qui antistis Deo iugiter cum agminibus ang[e]lorum,
 21. defendite me propter nomen Domini nostri Iesu Christi,
 22. ne diabolica malignitas vel humana adversitas praevaleat adversum me,
 23. sed sit super me vestra benedictio
 24. et pia protectio me praeveniat ac subsequatur,
 25. et Dei gratia per vestra merita
 26. post exitum ad vestrum perducat me consortium

[5]
DO WSZYSTKICH ANIOŁÓW

 1. Wszyscy Aniołowie i Archaniołowie,
 2. błagam was ja, niegodna i grzeszna służebnica Chrystusa,
 3. abyście byli przy mnie ku pomocy duszy i ciała.
 4. Chrońcie mnie, proszę,
 5. czy to stojącą, czy siedzącą,
 6. leżącą, czy chodzącą,
 7. czy czuwającą, czy śpiącą,
 8. czy odpoczywającą, czy działającą,
 9. czy gdy jakąkolwiek drogą będę kierowana.
 10. A waszej opiece i łaskawości,
 11. a także straży
 12. polecam duszę moją i ciało moje,
 13. i pięć moich zmysłów,
 14. i wszystkie moje rzeczy wewnętrzne i zewnętrzne,
 15. i wszystkie biedy moje,
 16. i wszystkie trwogi duszy mojej i ciała mojego,
 17. i wszystkich winowajców moich żywych i umarłych.

 18. Święty Michale, święty Gabrielu, święty Rafale,
 19. i tysiące tysięcy oraz dziesiątki setek tysięcy,
 20. którzy za każdym razem stanęliście przy Bogu z hufcami aniołów
 21. brońcie mnie dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
 22. aby złośliwość diabelska i ludzka przeciwność nie zwyciężyły nade mną.
 23. Niech zatem będzie nade mną wasze błogosławieństwo,
 24. i łaskawa opieka niech mnie wyprzedza i mi towarzyszy,
 25. a łaska Boga dla waszych zasług
 26. - po [moim] zejściu - niech mnie przyprowadzi do obcowania z wami.

[6]
[AD OMNES SANCTOS APOSTOLOS, EVANGELISTAS ET DISCIPULOS CHRISTI]

 1. Omnes sancti apostoli et evangelistae et discipuli Christi,
 2. per amorem Domini nostri Iesu Christi venite in adiutorium [......]
  mihi.
 3. In manus potentiae vestrae immensae clementiae
 4. et pietatis fidei et benignitatis vestrae
 5. commendo me miseram et precor, vos
 6. ut sitis mihi adiutores in cunctis tribulacionibus meis,
 7. defensores contra omnes inimicos meos
 8. visibiles et invisibiles,
 9. interventores apud iudicem iustum
  Salvatorem mundi.
 10. Qui vivit et regnat [in saecula saeculorum. Amen].

[6]
[DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW, EWANGELISTÓW I UCZNIÓW CHRYSTUSA]

 1. Wszyscy święci apostołowie i ewangeliści oraz uczniowie Chrystusa,
 2. dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa przybądźcie
  mi z pomocą.
 3. W ręce władzy Waszej niezmierzonej łagodności
 4. i łaskawości wiary oraz waszej dobroci
 5. polecam siebie nieszczęsną i upraszam Was,
 6. abyście byli mi pomocnikami we wszystkich udrękach moich,
 7. obrońcami przeciw wszystkim nieprzyjaciołom moim,
 8. widzialnym i niewidzialnym,
 9. orędownikami przed Sędzią Sprawiedliwym,
  Odkupicielem świata,
 10. Który żyje i króluje [na wieki wieków. Amen].

[7]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM UT AVERTAS COR REGIS AB ODIO]

 1. Averte cor regis ab odio ab indignatione et ira,
 2. et converte eum ad clementiam et pacem et bonitatem,
 3. ut clemens et misericors et propitius fiat famulo tuo N.

 4. Domine Iesu Christe defende eum tuo adiutorio,
 5. ut nec hostis antiquus, nec malus homo,
 6. nec inimici eius praevaleant adversus eum,

 7. da illi Domine veram humilitatem et veram caritatem,
 8. confirma in eo divinam veritatem,
 9. ut incolumis et salvus
 10. omnium inimicorum suorum possit superare nequitias.

 11. Ne permittas eum Domine in manus inimicorum eius,
 12. sed fac eum fortem et stabilem contra omnes inimicos eius visibiles et invisibiles,
 13. ut tua protectione munitus mereatur tibi famulari salvatus.

 14. Omnipotens Pater,
 15. ut regem et cunctum principatum servo tuo [...] mitem ac misericordem et mansuetum facere digneris,
 16. te rogo audi me.

 17. Ut eorum iram et indignationem servo tuo
  in mansuetudinem convertere digneris,
 18. te rogo.

 19. Ut omnium inimicorum eius nequitiam et invidiam comprimere digneris,
 20. te rogo audi me.

 21. Ut omnes qui eum adversari cupiunt dextera tuae potentiae comprimere digneris,
 22. te rogo.

 23. Ut quicquid inimici fraudulenta conspiratione adversus eum machinantur ad nihilum redigere digneris,
 24. te rogo audi me.

 25. Ut famulum tuum ab omni tibi contrario avertere digneris,
 26. te rogo audi me.

 27. Ut veram et fraternam karitatem et bonam concordiam in eo confirmare digneris,
 28. te rogo audi me.

 29. Ut eum ab omnibus insidiis inimicorum suorum visibilium et invisibilium clementer liberare digneris.

 30. Ut ei gratiam tuam et bonum finem et gaudium aeternum habere concedere digneris,
 31. te rogo audi [me].

 32. Mitte domine sanctum angelum tuum cum eo
 33. qui custodiat et defendat [eum],
 34. ab omni periculo animae et corporis tueatur

 35. et pedes eius in viam pacis et salutis semper dirigat,

 36. ut cum gaudio et pace nobiscum sit,
 37. et quoquam profectus sit felix fiat ei ad nos reversionis aditus.

 38. Deus Abraham esto ei arma virtutis. AMEN.
 39. Deus Ysaac esto ei galea salutis.
 40. Deus lacob esto ei scutum inexpugnabile
 41. contra omnes inimicos eius visibiles et invisibiles. AMEN.

[7]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA, ADY ODWRÓCIŁ SERCE KRÓLA OD NIENAWIŚCI]

 1. Odwróć serce króla od nienawiści, od niechęci i gniewu,
 2. a zwróć go ku łagodności i pokojowi oraz dobroci,
 3. aby stał się łagodny i miłosierny oraz przychylny słudze Twojemu N.

 4. Panie Jezu Chryste, broń go swą pomocą,
 5. aby ani odwieczny wróg, ani zły człowiek,
 6. ani jego wrogowie nie przemogli go.

 7. Daj mu, Panie, prawdziwą pokorę i prawdziwą miłość.
 8. Utwierdź w nim prawdę Bożą,
 9. aby nietknięty i nienaruszony
 10. mógł pokonać niegodziwości wszystkich swoich wrogów.

 11. Nie wydaj go, Panie, w ręce jego nieprzyjaciół,
 12. lecz uczyń go mężnym i stałym przeciwko wszystkim jego wrogom, widzialnym i niewidzialnym,
 13. aby uzbrojony Twoją opieką zasłużył sobie służyć Ci jako zbawiony.

 14. Wszechmogący Ojcze,
 15. abyś króla i całe księstwo dla sługi Twego [...] łagodnym i miłosiernym, i łaskawym uczynić raczył
 16. błagam Cię, wysłuchaj mnie!

 17. Abyś ich gniew i niechęć wobec sługi Twojego, zamienić na łagodność raczył
 18. błagam Cię!

 19. Abyś niegodziwość i zawiść wszystkich jego nieprzyjaciół pognębić raczył
 20. błagam Cię, wysłuchaj mnie!

 21. Abyś wszystkich, którzy chcą mu się sprzeciwiać prawicą swojej mocy pognębić raczył
 22. błagam Cię!

 23. Abyś wszystko, cokolwiek nieprzyjaciele podstępnymi spiskami przeciwko niemu knują, w niwecz obrócić raczył
 24. błagam Cię, wysłuchaj mnie!

 25. Abyś sługę Twojego od wszystkiego, co jest Ci przeciwne, odwrócić raczył
 26. błagam Cię, wysłuchaj mnie!

 27. Abyś prawdziwą i braterską miłość oraz dobrą zgodę umocnić w nim raczył
 28. błagam Cię, wysłuchaj mnie!

 29. Abyś go od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół jego, widzialnych i niewidzialnych, łaskawie wyzwolić raczył.

 30. Abyś mu łaski swojej oraz dobrego końca i radości wiecznej, zgodził się udzielić.
 31. błagam Cię, wysłuchaj!

 32. Wyślij Panie z nim swojego świętego anioła,
 33. aby go strzegł i bronił,
 34. od wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciała go zachował,
 35. a jego stopy zawsze skierowywał na drogę pokoju i zbawienia,
 36. aby przebywał z nami z radością i pokojem
 37. a gdziekolwiek się uda, niech bądzie miał dany szczęśliwy do nas powrót.

 38. Boże Abrahama, bądź mu bronią cnoty! AMEN
 39. Boże Izaaka, bądź mu hełmem zbawienia!
 40. Boże Jakuba, bądź mu tarczą niezwyciężoną,
 41. przeciwko wszystkim nieprzyjaciołom jego widzialnym i niewidzialnym! AMEN

[8]
[AD DEUM IN DIE TRIBULATIONIS]

 1. Deus
 2. qui sedes super thronos et iudicas aequitate,
 3. esto refugium mihi peccatrici,
 4. aspice de sede sancta Tua et cogita de me,
 5. inclina Deus meus aurem tuam et audi,
 6. aperi oculos tuos et vide tribulationem meam,
 7. sanctus, sanctus,
 8. sanctus, fortis
 9. sanctus et Inmortali[s],
 10. qui tollis peccata mundi
 11. miserere mei
 12. Domine quid m[u]l[tiplicati sunt qui tribulant me
 13. multi insurgunt adversum me].
 14. Usquequo [Domine oblivisceris me in finem
 15. usquequo avertis faciem tuam a me].
 16. Ad te l[evavi oculos meos qui habitas i caeli].

[8]
[DO BOGA W DNIU UDRĘCZENIA]

 1. Boże,
 2. który siedzisz ponad tronami i sądzisz sprawiedliwie
 3. bądź dla mnie grzesznej ucieczką.
 4. Wejrzyj ze świętej stolicy swojej i pomyśl o mnie!
 5. Nakłoń, Bożej mój, ucho swoje i usłysz!
 6. Otwórz oczy swoje i ujrzyj moje udręczenie!
 7. Święty, Święty,
 8. Święty Mocny,
 9. Święty a Nieśmiertelny,
 10. który gładzisz grzechy świata
 11. zmiłuj się nade mną!
 12. Panie, czemu [się rozmnożyli trapiący mię?
 13. Wielu ich powstaje przeciwko mnie].
 14. Dokądże, [Panie? zapominasz o mnie do końca?
 15. dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?]
 16. Ku tobie p[odniosłam oczy moje, który mieszkasz w niebie].

[9]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM IN DIE AFFLICTIONIS]

 1. Domine Ihiesu Christe
 2. qui pulcherrima tua facie omnia conspicis,
 3. aspice in me miseram in die afflictionis meae
 4. et libera me ab omnibus angustiis meis
 5. sicut vis et sicut scis mihi necessarium esse.
 6. Domine quid m[u]l[tiplicati sunt qui tribulant me
 7. multi insurgunt adversum me].
 8. Usquequo [Domine oblivisceris me in finem
 9. usquequo avertis faciem tuam a me].
 10. Ad te l[evavi oculos meos qui habitas i caeli].

[9]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA W DNIU ZASMUCENIA]

 1. Panie Jezu Chryste,
 2. który najpiękniejszym swoim obliczem wszystko oglądasz
 3. spójrz na mnie biedną w dniu mojego zasmucenia
 4. i wyzwól mnie ze wszystkich udręk moich,
 5. tak jak chcesz i jak wiesz, co jest mi konieczne.
 6. Panie, czemu [się rozmnożyli trapiący mię?
 7. Wielu ich powstaje przeciwko mnie].
 8. Dokądże, [Panie? zapominasz o mnie do końca?
 9. dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?]
 10. Ku tobie p[odniosłam oczy moje, który mieszkasz w niebie].

[10]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM PRO LIBERATIONE DE ANGUSTIIS]

 1. Domine Iesu Christe
 2. qui caelorum contines thronos et montes ponderas,
 3. terram palmo concludis,
 4. exaudi me Domine ad te vociferantem
 5. et libera me de omnibus angustiis meis
 6. sicut vis et sicut scis mihi necessarium esse.
 7. Domine quid m[u]l[tiplicati sunt qui tribulant me
 8. multi insurgunt adversum me].
 9. Usquequo [Domine oblivisceris me in finem
 10. usquequo avertis faciem tuam a me].
 11. Ad te l[evavi oculos meos qui habitas i caeli].

[10]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA O WYZWOLENIE Z UTRAPIEŃ]

 1. Panie Jezu Chryste,
 2. który trzymasz trony niebieskie i dźwigasz góry,
 3. w dłoni zamykasz ziemię,
 4. wysłuchaj mnie, Panie, wołającej do Ciebie,
 5. i wybaw mnie ze wszystkich utrapień moich,
 6. tak jak chcesz i jak wiesz, co jest mi konieczne.
 7. Panie, czemu [się rozmnożyli trapiący mię?
 8. Wielu ich powstaje przeciwko mnie].
 9. Dokądże, [Panie? zapominasz o mnie do końca?
 10. dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?]
 11. Ku tobie p[odniosłam oczy moje, który mieszkasz w niebie].

[11]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM PRO LIBERATIONE DE ANGUSTIIS (II)]

 1. Domine Iesu Christe
 2. qui propter me et propter christianos dignatus es pati
 3. ut manus tuae clavis perficerentur,
 4. dignare me liberare de omnibus angustiis meis
 5. sicut vis et sicut scis mihi necessarium esse.
 6. Domine quid m[u]l[tiplicati sunt qui tribulant me
 7. multi insurgunt adversum me].
 8. Usquequo [Domine oblivisceris me in finem
 9. usquequo avertis faciem tuam a me].
 10. Ad te l[evavi oculos meos qui habitas i caeli].

[11]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA O WYZWOLENIE Z UTRAPIEŃ (II)]

 1. Panie Jezu Chryste,
 2. który dla mnie i dla chrześcijan raczyłeś cierpieć,
 3. gdy ręce twoje zostały przebite gwoździami,
 4. racz mnie wyzwolić ze wszystkich moich utrapień,
 5. tak jak chcesz i jak wiesz, co jest mi konieczne.
 6. Panie, czemu [się rozmnożyli trapiący mię?
 7. Wielu ich powstaje przeciwko mnie].
 8. Dokądże, [Panie? zapominasz o mnie do końca?
 9. dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?]
 10. Ku tobie p[odniosłam oczy moje, który mieszkasz w niebie].

[12]
[AD DEUM PRO INSIDIIS ADVERSARIORUM CONTERANDIS]

 1. Quaesumus, Deus noster,
 2. ut per auxilium sanctae crucis Filii Tui
 3. ad conterandas adversariorum meorum insidias nos
 4. in tuae protectionis securitate constituas.
 5. Domine quid m[u]l[tiplicati sunt qui tribulant me
 6. multi insurgunt adversum me].
 7. Usquequo [Domine oblivisceris me in finem
 8. usquequo avertis faciem tuam a me].
 9. Ad te l[evavi oculos meos qui habitas i caeli].

[12]
[DO BOGA O ZNISZCZENIE ZASADZEK PRZECIWNIKÓW]

 1. Prosimy, Boże nasz,
 2. abyś z pomocą świętego Krzyża Twojego Syna
 3. zniszczył zasadzki moich przeciwników
 4. [i] w Twojej opiece bezpiecznie postawił.
 5. Panie, czemu [się rozmnożyli trapiący mię?
 6. Wielu ich powstaje przeciwko mnie].
 7. Dokądże, [Panie? zapominasz o mnie do końca?
 8. dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?]
 9. Ku tobie p[odniosłam oczy moje, który mieszkasz w niebie].

[13]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM PRO LIBERATIONE AB INSIDIIS INIMICORUM]

 1. Domine Iesu Christe,
 2. qui super aspidem et basiliscum ambulabis
 3. et conculcabis leonem et draconem,
 4. dignare eos conculcare qui iniquo odio habent me
 5. et libera me ab insidiis inimicorum meorum
 6. et de omnibus tribulationibus et angustiis meis
 7. sicut vis et sicut scis mihi necessarium esse.
 8. Domine quid [multiplicati sunt qui tribulant me
 9. multi insurgunt adversum me].
 10. Usquequo [Domine oblivisceris me in finem
 11. usquequo avertis faciem tuam a me].
 12. Ad te l[evavi oculos meos qui habitas i caeli].

[13]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA O UWOLNIENIE Z ZASADZEK NIEPRZYJACIÓŁ]

 1. Panie Jezu Chryste,
 2. który po wężach i żmijach stąpać będziesz
 3. oraz zdepczesz smoka i lwa,
 4. racz podeptać tych, którzy w niecnej nienawiści mnie mają
 5. i uwolnij mnie od zasadzek nieprzyjaciół moich,
 6. i od wszystkich moich udręk, i utrapień,
 7. tak jak chcesz i wiesz, że to dla mnie konieczne.
 8. Panie, czemu [się rozmnożyli trapiący mię?
 9. Wielu ich powstaje przeciwko mnie].
 10. Dokądże, [Panie? zapominasz o mnie do końca?
 11. dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?]
 12. Ku tobie p[odniosłam oczy moje, który mieszkasz w niebie].

[14]
[AD DEUM PRO TRIBULATIONE AMOVENDA]

 1. Deus
 2. qui tribulatos corde sanas et mestificatos actu laetificas
 3. ad hanc orationem propitius dignanter adtende
 4. et quia totius mundi voluisti relaxare delicta,
 5. pro tribulatione mea clementer assume
 6. cunctaque nostra discrimina solue,
 7. tribulationem a me [et] miserias pelle,
 8. angustias et pressuras amove,
 9. ut exuta ab omnibus malis
 10. semper delecter exultare.
 11. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[14]
[DO BOGA O USUNIĘCIE UDRĘCZEŃ]

 1. Boże,
 2. który udręczonych w sercu uzdrawiasz a zasmuconych rozweselasz,
 3. zważ łaskawie na tę modlitwę.
 4. A ponieważ zechciałeś uwolnić od winy cały świat
 5. w udrękach moich łaskawie bądź pomocą
 6. i wszystkie nasze przewinienia rozwiąż,
 7. udręki i biedy ode mnie odtrąć,
 8. utrapienia i uciski odsuń,
 9. abym uwolniona od wszelkiego zła
 10. zawsze przyjemnie się weseliła.
 11. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen]

[15]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM PRO PETRO]

 1. Domine Iesu Christe Fili Dei vivi,
 2. qui es via, veritas omnisque creature fons et clausula,


 3. exaudi me miseram PRO PETRO ad te clamantem


 4. et per dilectionem illam quam ad hominem habuisti,
 5. cum formam eius induisti te,
 6. et per eius amorem crucis mortem subisti,
 7. et vulnera manibus et pedibus latereque per eum percepisti;
 8. nec non per merita sancti Quiriaci martyris tui


 9. et per illam gratiam quam mirabiliter et misericorditer super eum ostendisti,
 10. cum ante baptisma eius cor Spiritus Sancti gratia illuminasti,
 11. et eius orationi lignum preciosissimum
 12. per tempora multa sanctos et electos plurimos latiturum declarasti,
 13. ab eoque inveniri concessisti,
 14. atque sub eius manibus mortuum suscitando et vivificando virtutem crucis publicare voluisti,
 15. baptizatoque clavos sanctos per illum reperire voluisti,
 16. et per intercessionem sanctae Mariae genitricisque tuae
 17. et sanctae Helenae
 18. et istorum et omnium sanctorum tuorum,
 19. et per tuam sanctam et venerabilem crucem
 20. libera Petrum famulum tuum
 21. ab insidiis diaboli et ab omnibus inimicis suis
 22. visibilibus et invisibilibus
 23. ab omnique saeculari et aeternali adversitate,
 24. suaque tempora adauge clementer,
 25. longeuamque vitam et incolomem super terram sibi tribue,
 26. dies super dies, annos super annos, cum pace et prosperitate sibi appone,
 27. sicque exterius interiusque custodi
 28. ut vitiis securus
 29. ecclesiam tuam sanctam ingrediturus
 30. tibi idoneus existat;
 31. in omnibus viis tuis dirige et custodi.
 32. Qui vivis et regnas Deus [in saecula saeculorum. Amen].

[15]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA ZA PIOTRA]

 1. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego,
 2. który jesteś Drogą, Prawdą oraz wszelkiego stworzenia źródłem i kresem,
 3. wysłuchaj mnie nieszczęsnej, wołającej do Ciebie w intencji Piotra.
 4. A przez to umiłowanie, które miałeś dla człowieka,
 5. gdy Ty sam przywdziałeś na siebie jego postać
 6. i dla jego miłości przyjąłeś śmierć krzyża,
 7. oraz ze względu na niego przyjąłeś rany rąk i nóg, oraz boku,
 8. a także przez zasługi świętego Cyriaka, męczennika Twojego,
 9. i przez tę łaskę, którą cudownie i miłosiernie nad nim ukazałeś,
 10. gdy przed jego chrztem łaską Ducha Świętego serce mu oświeciłeś,
 11. a jego modlitwie pokazałeś najcenniejsze drzewo,
 12. skrywane przez długi czas przed wieloma świętymi i wybranymi;
 13. zgodziłeś się, aby przez niego zostało znalezione
 14. oraz w jego rękach zmarłego wskrzeszając i ożywiając zechciałeś ujawnić moc Krzyża,
 15. i zechciałeś, by przez [już] ochrzczonego znalezione zostały święte gwoździe,
 16. a także przez wstawiennictwo św. Marii, Rodzicielki Twojej,
 17. i świętej Heleny,
 18. i tych oraz wszystkich świętych Twoich,
 19. i przez Twój święty i czcigodny Krzyż
 20. wyzwól Piotra, sługę Twojego,
 21. od zasadzek diabelskich i od wszystkich nieprzyjaciół jego
 22. widzialnych i niewidzialnych,
 23. oraz od wszelkiej doczesnej i wiecznej przeciwności,
 24. a jego czas przedłużaj łaskawie
 25. i udziel mu na ziemi życia długiego i nieskazitelnego,


 26. i dodawaj mu dni do dni i lat do lat z pokojem i pomyślnością
 27. i tak strzeż [go] na zewnątrz i wewnątrz,
 28. aby wolny od grzechów
 29. wchodził do Kościoła Twojego świętego,
 30. pozostając Tobie przydatny.
 31. Na wszystkich drogach Twoich kieruj i strzeż [go],
 32. który żyjesz i królujesz, Bóg [na wieku wieków. Amen].

[16]
[AD SANCTAM HELENAM]

 1. Sancta Helena
 2. quae Dominum rogasti quod angelum suum mitteret filio tuo Constantino
 3. et eum admoneret quod totum vellet et perficeret
 4. quod animus tuus desideravit et voluntas tua fuit,
 5. te ego peccatrix deprecor, et volo certissime
 6. te a Deo impetrare quod angelum suum mittat ad illum qui [...]
 7. ut meae non resistat voluntati
 8. et illi cuius consilium sequitur,
 9. ut mei memor sit in bono et moneat me;


 10. adiuva utilitatis provectione
 11. et ut velit meum velle adimplere
 12. sicut tuum Constantinum.
 13. Hoc tuae fidei et Dei committo.

[16]
[DO ŚWIĘTEJ HELENY]

 1. Święta Heleno,
 2. która uprosiłaś Pana, aby anioła swojego posłał synowi twojemu Konstantynowi,
 3. i go upomniał, by chciał i dokonał tego wszystkiego,
 4. czego pragnął twój duch oraz co było twoją wolą.
 5. Ciebie, ja grzeszna usilnie proszę i niewzruszenie pragnę,
 6. abyś ty od Boga otrzymała to, by anioła swojego wysłał do tego, który [...].
 7. Uczyń, żeby nie sprzeciwiał się mojej woli,
 8. a ten, przez którego radę jest pociągany,
 9. aby pamiętał o mnie, gdy będzie dobrze i aby ostrzegł mnie [gdy zacznie się dziać źle].
 10. Wspieraj [go w tym, co] pożyteczne i pomyślne
 11. i aby chciał wypełnić moją wolę,
 12. tak jak twój Konstantyn.
 13. - To twojej wierze i Bogu polecam.

[17]
[AD SANCTAM HELENAM (II)]

 1. Sancta Helena,
 2. christianissima regina,
 3. quae apud Dominum impetraveras
 4. ut angelum suum mitteret ad Constantinum
 5. [ut] illum tui ammonere[t];
 6. te oro humiliter
 7. per inventionem sanctae crucis,
 8. ut cor famulorum tuorum cum pace et caritate
 9. et dilectione
 10. ad me convertere digneris,
 11. sicut Dominus noster Iesus Christus
 12. cor imperatoris tui memoria reseravit
 13. et amore complevit.

[17]
[DO ŚWIĘTEJ HELENY (II)]

 1. Święta Heleno,
 2. najbardziej chrześcijańska królowo,
 3. która osiągnęłaś u Pana to,
 4. że anioła swojego posłał do Konstantyna
 5. aby go upomniał
 6. Ciebie pokornie upraszam,
 7. przez znalezienie Krzyża świętego,
 8. abyś serce sług twoich z pokojem i miłością,
 9. i umiłowaniem
 10. ku mnie obrócić raczyła,
 11. tak jak Pan nasz Jezus Chrystus
 12. serce cesarza twojego zachował w pamięci
 13. i wypełnił miłością.

[18]
[AD SANCTAM HELENAM (III)]

 1. Sancta Helena,
 2. moribus casta, operibus iusta Deoque digna;


 3. per illam clementiam mirabilem et innumerabilem,
 4. quam Christus Iesus tibi ostendit,
 5. cum cor tuum illo amore accendit,
 6. lignum sanctissimum in
 7. quo pependit mundi spes et refugium diligenter querere,
 8. quod antea nullus se praesumebat invenire,
 9. et cuius inventio multos latuit nullusque apparuit,


 10. et quam tunc tibi demonstravit, cum voluntatem tuam replevit,
 11. et per sanctum Quiriacum crucem sanctam illam denotavit,
 12. ipsumque per merita tua credere et baptizari fecit


 13. et per illam gratiam quam super te enucleavit, cum cor Constantini filii tui
 14. ad te clementer et amabiliter convertit,
 15. illumque tibi misericordem et delectabilem semper egit;
 16. intercede pro me, famula tua Gertruda, ad Dominum Deum,
 17. ut per crucem sanctam Domini nostri eiusque Genitricis intercessionem
 18. sanctorumque omnium nec non perpetuam successione[m],
 19. mihi famulum tuum Petrum omnemque faciat secum [...] propicium
 20. eorumque corda cum misericordia ad me convertat,
 21. atque omnium tibi contra se volentium linguas [ce]dere [...] extinguat,
 22. ne per ullius malivolentis suasionem derelinquat,


 23. sed semper cum caritate et benignitate inhaereat
 24. praestante Domino nostro Iesu Christo.

[18]
[DO ŚWIĘTEJ HELENY (III)]

 1. Święta Heleno,
 2. czysta w obyczajach, sprawiedliwa w uczynkach i godna Boga,
 3. przez tę cudowną i nie dającą się policzyć życzliwość,
 4. jaką okazał ci Chrystus Jezus,
 5. gdy serce twoje zapalił taką miłością,
 6. iż z uwagą szukałaś najświętszego drzewa,
 7. na którym wisiała nadzieja i ucieczka świata,


 8. a którego przedtem nikt nie wyobrażał sobie znaleźć
 9. i czego znalezienie przed wszystkimi ukrył i nikomu nie objawił,
 10. a tobie jednak ukazał, gdy wolę twoją wypełnił


 11. i przez św. Cyriaka ów Krzyż święty wskazał,


 12. a jego samego – dla twoich zasług - uczynił wierzącym i ochrzczonym.
 13. I przez tę łaskę, którą ujawnił nad tobą, że serce Konstantyna, syna twojego,
 14. do ciebie łagodnie i miłująco zwrócił
 15. i uczynił go tobie zawsze miłosiernym i miłym,


 16. wstaw się za mną, służebnicą twoją, Gertrudą, do Pana Boga,
 17. aby przez Krzyż święty Pana naszego i wstawiennictwo Jego Rodzicielki,
 18. a także [przez] wiekuiste dziedzictwo wszystkich świętych


 19. sługę twojego Piotra i wszystkich wraz z sobą [...] uczynił łaskawymi dla mnie,
 20. i serca ich z miłosierdziem ku mnie skierował,
 21. a ponadto wygasił języki wszystkich występujących przeciw tobie.
 22. I aby nie pozostawał pod wpływem kogokolwiek źle usposobionego,
 23. lecz zawsze kierował się z miłością i łaskawością
 24. w obecności Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

[19]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM PRO AUXILIO ET PROTECTIONE]

 1. Domine Iesu Christe, fili Dei vivi,
 2. sub umbra alarum tuarum protege me a facie impiorum qui me afflixerunt propter peccata mea;


 3. defende me Domine ab omnibus illis;
 4. ne tradideris me in animas me ersequentium,
 5. ut ne praevaleant inimici de interitu meo letari,


 6. sed per vexillum sanctae crucis tuae
 7. ab omnibus hostibus meis
 8. visibilibus et invisibilibus me defendas hic et in futuro.
 9. Esto mihi turris fortitudinis a facie inimicorum meorum, quorum omnium nomina tu scis.
 10. Extende Domine dexteram tuae potentiae
 11. et sub umbra alarum tuarum protege me
 12. ab omnibus insidiis et malis consiliis omnium qui me afflixerunt et oderunt.
 13. Supplico Domine per virtutem sanctae crucis tuae,
 14. ut digneris eos implere cum sancto tuae gratiae pneumate,
 15. ut mihi nocere non possint.
 16. Eripe me Domine ab homine malo
 17. [a viro iniquo eripe me].

[19]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA O POMOC I OPIEKĘ]

 1. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego!
 2. Pod cieniem skrzydeł Twoich schroń mnie od oblicza niezbożnych, którzy mię tropili ze względu na moje grzechy.
 3. Obroń mnie Panie od nich wszystkich,
 4. nie oddawaj mnie pożądliwościom moich prześladowców,
 5. aby nie zdołali moi nieprzyjaciele cieszyć się z mojej zguby,
 6. lecz przez sztandar Twojego świętego Krzyża
 7. obroń mnie od wszystkich wrogów moich,
 8. widzialnych i niewidzialnych, teraz i w przyszłości.


 9. Bądź mi warownią mocy przed obliczem wszystkich moich nieprzyjaciół, których wszystkich imiona Ty znasz.
 10. Rozciągnij Panie prawicę swej mocy
 11. i pod cieniem skrzydeł Twoich schroń mnie
 12. przed wszystkimi zasadzkami i złymi radami wszystkich, którzy mnie dręczą i nienawidzą.
 13. Błagam, Panie, przez moc Świętego Krzyża Twojego,
 14. abyś raczył ich napełnić tchnieniem Twojej świętej łaski,


 15. aby nie mogli mi szkodzić.
 16. Wyrwij mię, Panie, od człowieka złego,
 17. [od męża złośliwego wyrwij mnie].

[20]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM IN DIE ANGUSTIARUM]

 1. Domine Iesu Christe
 2. qui pulcherrima facie tua conspicis cuncta,
 3. respice propitius ad preces meas quas lacrimando tibi coram sacratissima cruce tua fundo et,
 4. qui te caput asserebas ecclesiae,
 5. membra tua baptismo regenerata [tue]
 6. per inmensam clementiam tui,
 7. quia amaricati cordis disrumpis catena[m],
 8. angustiae meae moles disrumpe immensas

[20]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA W DNIU UTRAPIENIA]

 1. Panie Jezu Chryste,
 2. który swoim najpiękniejszym obliczem wszystko oglądasz,
 3. wejrzyj łaskawie na moje modły, które płacząc do Ciebie zanoszę wobec Twojego najświętszego Krzyża;
 4. i który uznałeś się za głowę Kościoła,
 5. chroń członki Twoje przez chrzest na nowo stworzone,
 6. przez niezmierzoną łaskawość Twoją,
 7. skoro zrywasz łańcuchy zgorzkniałego serca
 8. - zerwij zgryzot moich niezmierzone masy .

[21]
[AD DEUM CREATOREM CAELI ET TERRAE]

 1. Creator caeli et terrae,
 2. qui misericordia motus
 3. super peritura urbe lacrimas fundisti,
 4. adtende gemitum cordis mei,
 5. vultum quod actenus sensi asperum,
 6. virtute tua mite[m] fac et mansuetum,
 7. ne hostis antiquus inde gaudeat letus,
 8. sed angelus pacis memet consolatam gratuletur in caelis.
 9. Qui [vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen].

[AD DEUM SCRUTATOREM RENES]

 1. Domine clamavi [ad te exaudi me
 2. intende voci meae cum clamavero ad te].
 3. Scrutator renum,
 4. in cuius mitissimo vultu corde
 5. nullus numquam natus est dolus,
 6. per eandem pietatem qua cunctos mortales
 7. antiqui emot calliditate seductos
 8. ad terram descenderas redempturus,
 9. et per merita sanctae ac immaculate virginis Mariae
 10. cor famulae tuae mihi fac mite
 11. eiusque sevitiam in maximam converte mititiem.
 12. Voce mea [ad Dominum clamavi.
 13. voce mea ad Dominum deprecatus sum]

[AD BONUM IESU]

 1. bone Iesu
 2. qui virtute tua callidi draconis calcasti colla,
 3. quique hora tertia in littore maris ambulasti planta,


 4. dirige pedes meos in viam pacis
 5. quatenus ad famulum tuum ingressa, amota asperitate
 6. propitium sentiam fore.
 7. Qui vivis et regnas [in saecula saeculorum. Amen].

[AD SALVATOREM MUNDI]

 1. Domine exaudi [orationem meam
 2. et clamor meus ad te veniat].
 3. Salvator mundi
 4. qui Petro mergenti acquievit in profundo maris
 5. periclitantem et dextera tua extraxisti pavitantem;
 6. tu me dignare pie de presenti tribulatione eripere,
 7. et qui eadem dext[e]ra tacta fugasti demonia,
 8. fuga a corde famulae tuae quicquid mihi moliatur adversi
 9. meque velociter eripe, ad laudem et gloriam nominis tui
 10. Domine Iesu Christe.

[AD DEUM REGEM REGUM]

 1. Benedictus Dominus Deus [Israhel
 2. a saeculo et usque in saeculum].
 3. Quaeso te Domine
 4. qui caelorum contines thronos et abyssos intueris,
 5. Domine rex regum, montes ponderas, terram palmo [s], concludis,
 6. ut exaudias me in gemitibus meis;
 7. a me omnem angustiam expelle
 8. corque famulae tuae N. in bonum convertas,
 9. qui vinum ex aqua, panem ex silice fecisti.

[ORATIO AD DOMINUM DEUM PRO PIETATE]

 1. Oro te Domine
 2. ut qui cor regis manu tenere probaris,
 3. cor famulae tuae pietate repleas caelesti
 4. quatenus mitem ac mansuetem accipiat
 5. dum in conspectu eius incedam.
 6. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[21]
[DO BOGA STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI]

 1. Stworzycielu nieba i ziemi,
 2. który poruszony miłosierdziem,
 3. wylewałeś łzy nad miastem, mającym zginąć
 4. usłysz jęk mojego serca,
 5. a dotąd surowe dla mnie oblicze
 6. mocą Twoją uczyń spokojne i łagodne,
 7. aby odwieczny wróg nie cieszył się,
 8. lecz aby anioł pokoju rozradował się w niebie, że ja zostałam pocieszona.
 9. Który [żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen]

[DO BOGA, KTÓRY PRZENIKA NERKI]

 1. Panie, wołałam [do Ciebie, wysłuchaj mnie!
 2. Posłuchaj głosu mego, gdy wołać będę ku Tobie!].
 3. Który przenikasz nerki,
 4. w którego najspokojnieszym obliczu [i] sercu
 5. nie zrodził się nigdy żaden podstęp,
 6. przez tę łaskawość, dzięki której wielu śmiertelnych,
 7. uwięzionych przebiegłością starodawnego demona,
 8. zszedłeś na ziemię aby ich odkupić
 9. i dla zasług świętej i niepokalanej Maryi Dziewicy
 10. serce służebnicy swojej uspokój,
 11. a jej surowość zamień na największą uprzejmość.
 12. Głosem moim [wołałam do Pana,
 13. głosem moim do Pana się modliłam].

[DO DOBREGO JEZUSA]

 1. dobry Jezu,
 2. który mocą swoją zdeptałeś karki podstępnego smoka
 3. i który o godzinie trzeciej przechadzałeś się na brzegu morza
 4. kieruj moje stopy na drogę pokoju,
 5. abym doszedłszy do sługi Twojego, odrzuciwszy surowość,
 6. poczuła jego przychylność.
 7. Który żyjesz i królujesz [na wieki wieków. Amen]

[DO ZBAWICIELA ŚWIATA]

 1. Panie, wysłuchaj [modlitwę moją,
 2. a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!]
 3. Zbawicielu świata,
 4. który gdy wypróbowywany Piotr tonąc zanurzył się w głębokości morza
 5. przestraszonego wydobyłeś prawicą swoją,
 6. Ty racz mnie łagodnie uwolnić z obecnego utrapienia.
 7. I który dotknięciem tej samej prawicy wypędziłeś demony
 8. wypędź z serca służebnicy Twojej wszystkie dokuczające mi przeciwności
 9. i szybko mnie z nich wyrwij na cześć i chwałę Twojego imienia,
 10. Panie Jezu Chryste.

[DO BOGA KRÓLA KRÓLÓW]

 1. Błogosławiony Pan, Bóg [Izraela
 2. od wieku do wieku].
 3. Proszę Cię Panie,
 4. który dzierżysz trony nieba i przenikasz przepaści.
 5. Panie, Królu królów , który dźwigasz góry, ziemię w dłoni zamykasz,
 6. abyś wysłuchał mnie w jękach moich.
 7. Oddal ode mnie wszelkie utrapienie,
 8. a serce służebnicy swojej N. zwróć do dobra,
 9. Ty, który wino z wody, a chleb z kamienia uczyniłeś.

[MODLITWA DO PANA BOGA O POBOŻNOŚĆ]

 1. Proszę Cię, Panie,
 2. Abyś Ty, który wypróbowałeś serce króla czułą ręką,
 3. napełnił serce służebnicy swojej niebieską pobożnością;
 4. abyś tylekroć przyjmował cichą i łagodną,
 5. dopóki nie przystąpię przed Twoje oblicze.
 6. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

[22]
PRO [SACERDOTE ET FIDELIBUS]

 1. Orent pro te omnes sancti et electi Dei,
 2. Spiritus sanctus sit in corde et ore tuo
 3. accipiatque de manibus tuis sacrificium
 4. pro nostra et pro totius populi christiani [salute].
 5. et pro requie animarum omnium fidelium defunctorum.
 6. Exaudiat te Deus,
 7. Spiritus Sanctus superveniet in te et virtus altissimi obumbrabit tibi.

[AD OMNES CHOROS ANGELOS]

 1. Omnes sancti seraphin et seraphin , troni quoque dominationesque,
 2. principatus, potestates, virtutes.
 3. Omnes sancti angeli et archangeli,
 4. patriarchae, prophete,
 5. apostoli et martyres,
 6. confessores, virgines,
 7. isti et omnes sancti et electi Dei,
 8. intercedite pro me peccatrice
 9. et pro cuncta christiana plebe
 10. apud Dei misericordiam;
 11. ut det nobis indulgentiam delictorum nostrorum,
 12. ac faciat nos suis obedire mandatis,
 13. quatenus vestris orationibus intervenientibus,
 14. supplicia, quae nobis iuste debentur, mereamur evadere et ad vestrum consortium pervenire.
 15. Prestante Domino nostro Iesu Christo
 16. qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat
 17. Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

[22]
ZA [KAPŁANA I WIERNYCH]

 1. Niech modlą się za ciebie wszyscy święci i wybrani Boga.
 2. Duch Święty niech będzie w sercu i na ustach twoich
 3. i niech przyjmie z rąk twoich ofiarę
 4. za zbawienie nas i całego ludu chrześcijańskiego,
 5. i za spoczynek dusz wszystkich wiernych zmarłych.


 6. Niech wysłucha cię Bóg,
 7. Duch Święty niech przyjdzie do ciebie i moc Najwyższego niech cię osłoni.

[DO WSZYSTKICH CHÓRÓW ANIELSKICH]

 1. Wszyscy święci Serafini i Cherubini, Trony a także Panowania,
 2. Księstwa, Moce i Potęgi,
 3. wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,
 4. patriarchowie, prorocy,
 5. apostołowie i męczennicy,
 6. wyznawcy, dziewice,
 7. ci i wszyscy wybrani Boży
 8. wstawcie się za mną grzeszną
 9. i za całym ludem chrześcijańskim
 10. u Bożego miłosierdzia,
 11. aby dało nam przebaczenie naszych win
 12. i uczyniło nas posłusznymi swoim przykazaniom.
 13. Abyśmy, dzięki waszym orędującym za nami modlitwom,
 14. uniknęli kar, które nam się słusznie należą i zasłużyli dojść do waszej wspólnoty.
 15. Pod opieką Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
 16. który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje,
 17. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

[23]
[AD DOMINUM DEUM UT ADIUVET IN DIE TRIBULATIONIS]

 1. Domine
 2. non secundum peccata nostra facias nobis, neque secundum iniquitatem [nostram retribues nobis];


 3. [D]omine
 4. ne memineris iniquitatum nostrarum;
 5. Adiuva nos;


 6. Deus,
 7. qui es super thronos et iudicas equitatem
 8. esto refugium mihi peccatrici;


 9. aspice Domine de sede sancta Tua et cogita de me;
 10. inclina Deus meus aurem tuam et audi,
 11. aperi oculos tuos et vide tribulationem meam:


 12. Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus et immortalis,
 13. qui tollis peccata mundi miserere nobis.

[23]
[DO PANA BOGA ABY DOPOMÓGŁ W DNIU UDRĘCZENIA]

 1. Panie,
 2. nie według grzechów naszych uczyń nam, ani według nieprawości [ naszych oddaj nam]


 3. Panie,
 4. nie pamiętaj już naszych niegodziwości.
 5. Wspieraj nas!


 6. Boże,
 7. który jesteś ponad tronami i sądzisz sprawiedliwie,
 8. bądź mi grzesznej ucieczką.


 9. Wejrzyj Panie ze swojego świętego tronu i pomyśl o mnie!
 10. Zwróć, Boże mój, ucho swoje i posłuchaj!
 11. Otwórz oczy swoje i ujrzyj moje udręczenie!


 12. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny,
 13. który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

[24]
[ORATIO PRO SACERDOTE]

 1. Domine Deus omnipotens
 2. rex angelorum et rex regum,
 3. pastor omnium pupillorum.
 4. Memor sit omnis sacrificii tui.


 5. Immola Deo sacrificium laudis.
 6. Exaudiat te Dominus orantem pro nobis.
 7. Amen.


 8. Sit Dominus Deus in corde et in ore tuo
 9. et suscipiat sacrificium sibi acceptum de manibus tuis
 10. pro nostrum omnium salute.

[24]
[MODLITWA ZA KAPŁANA]

 1. Panie Boże Wszechmogący,
 2. Królu aniołów i Królu królów,
 3. Pasterzu wszystkich sierot,
 4. niech powszechna będzie pamięć Twojej ofiary.


 5. Złóż Bogu ofiarę uwielbienia,
 6. niech ciebie, modlącego się za nas, wysłucha Pan.
 7. Amen.


 8. Niech Pan będzie w sercu twoim i na ustach twoich.
 9. I niech przyjmie ofiarę miłą sobie z rąk twoich


 10. za zbawienie nas wszystkich.

[25]
[ORATIO AD SANCTISSIMUM SACRAMENTUM]

 1. Ego indigna famula tua
 2. obsecro te per amorem Tui Sancti Corporis
 3. quod a presbytero nunc benedicitur,
 4. et per Sanctae Crucis amorem, in qua ipse passus es,
 5. ut mihi indignae famulae tuae
 6. dimittere digneris omnia peccata mea,
 7. quae commisi ab ineunte aetate vitae meae, usque in presentem diem.
 8. Pater noster.

[ORATIO AD SANCTISSIMUM SACRAMENTUM (II)]

 1. bone Iesu Christe, Fili Dei vivi,
 2. ego peccatrix obsecro te per amorem tui Sancti Corporis,
 3. quod nunc benedicitur a presbitero,
 4. et Sanctae Crucis quae requiescit in Iherusalem,
 5. in qua passus es,
 6. et per intercessionem istorum et omnium sanctorum Tuorum,
 7. ut me liberes de peccatis meis et angustiis,
 8. et de omnibus inimicis meis, visibilibus et invisibilibus,
 9. et de omni periculo animae et corporis mei.
 10. Pater noster.

[25]
[MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU]

 1. Ja, niegodna służebnica Twoja,
 2. błagam Cię przez miłość Twojego świętego Ciała,
 3. które jest teraz przez kapłana błogosławione,
 4. i przez miłość świętego Krzyża, na którym zostało Ono umęczone,
 5. abyś mnie – niegodnej służebnicy Twojej,
 6. raczył odpuścić wszystkie moje grzechy,
 7. które popełniłam od początku mego życia aż do dnia dzisiejszego.
 8. Ojcze nasz... .

[MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (II)]

 1. dobry Jezu Chryste, Synu Boga żywego,
 2. ja, grzeszna, błagam Cię przez miłość Twojego świętego Ciała,
 3. które jest teraz błogosławione przez kapłana,
 4. i świętego Krzyża, który spoczywa w Jeruzalem,
 5. na którym zostałeś umęczony,
 6. i przez wstawiennictwo tych i wszystkich świętych Twoich,
 7. abyś wyzwolił mnie z moich grzechów i udręczeń
 8. i od wszystkich nieprzyjaciół moich, widzialnych i niewidzialnych,
 9. i ze wszystkich zagrożeń mojej duszy i ciała mojego.
 10. Ojcze nasz... .

[26]
AD SPIRITUM SANCTUM

 1. Spiritus Sanctus Paraclytus,
 2. Sancta et individua Trinitas,
 3. obsecro te per amorem Sanctae Crucis, quae in Iherusalem requiescit
 4. in qua Iesus Christus Dominus noster martyrium pertulit,
 5. et per amorem Sancti Corporis Sui quod hic
 6. a presbitero benedicitur,
 7. ut me liberes a peccatis meis et ab ira
 8. et offensione Domini Salvatoris mei,
 9. et ab inimicis visibilibus et invisibilibus,
 10. et omnibus angustiis et meis necessitatibus.
 11. Pater noster.

[ORATIO AD SANCTAM CRUCEM]

 1. Te Sancta Crux
 2. per Christum qui in te pro salute humani generis martyrium pertulit
 3. ego indigna obsecro per quinque vulnera et mortem amarissimam
 4. quam filius Dei in Te passus est, quando nos peccatores redemit,
 5. ut liberes [me] ab omnibus inimicis meis,
 6. et peccatis, et necessitatibus, et angustiis quibus compressa et constricta sum presentibus et futuris,
 7. et sis mihi adiutrix contra diabolum,
 8. et contra omnes inimicos meos visibiles et invisibiles.
 9. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[26]
DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 1. Duchu Święty, Pocieszycielu,
 2. Święta i nierozdzielna Trójco,
 3. błagam Cię przez miłość Krzyża świętego, który spoczywa w Jeruzalem,
 4. na którym poniósł męczeństwo Jezus Chrystus, Pan nasz,
 5. i przez miłość Jego świętego Ciała,
 6. które jest tu przez kapłana błogosławione,
 7. abyś mnie uwolnił od moich grzechów i od gniewu,
 8. i od obrazy Pana, Zbawiciela mego,
 9. i od nieprzyjaciół, widzialnych i niewidzialnych,
 10. i od wszystkich udręczeń i utrapień moich.
 11. Ojcze nasz... .

[MODLITWA DO ŚWIĘTEGO KRZYŻA]

 1. Ciebie, święty Krzyżu,
 2. przez Chrystusa, który na tobie, dla zbawienia rodzaju ludzkiego poniósł męczeństwo,
 3. ja, niegodna, błagam ze względu na pięć ran i najbardziej gorzką śmierć,
 4. której doznał na tobie Syn Boga, kiedy nas, grzeszników, odkupił,
 5. abyś wyzwolił [mnie] od wszystkich nieprzyjaciół moich
 6. i grzechów, i kłopotów, i utrapień, którymi jestem uciskana i związana, teraźniejszych i przyszłych,
 7. i abyś mi był pomocą przeciw diabłu
 8. i przeciw wszystkim nieprzyjaciołom moim, widzialnym i niewidzialnym.
 9. Przez [Chrystusa Pana naszego. Amen].

[27]
[AD DEUM UT ANGELUM SUUM CUM PETRO ET EXERCITU EIUS MITTAT]

 1. Domine sancte Pater
 2. omnipotens, aeterne Deus
 3. propiciare digneris supplicationibus nostris;
 4. et mitte angelum Tuum sanctum cum Petro et exercitu eius,
 5. qui eos ab omnibus adversitatibus protegat,
 6. et in servitio sancti nominis tui ubique custodiat:
 7. ut nullus eum et suos, in itinere inimicus decipiat,
 8. sed mereatur ab hoste omni triumphum
 9. et tuae semper miserationis subsidium
 10. quatinus tua iussa complens
 11. sospes cum suis ad te redeat.

[27]
[DO BOGA, ABY ANIOŁA SWOJEGO WYSŁAŁ Z PIOTREM I JEGO WOJSKIEM]

 1. Panie Ojcze Święty,
 2. wszechmogący, wieczny Boże
 3. racz być łaskawy naszym błaganiom
 4. i wyślij Twojego anioła świętego z Piotrem i jego wojskiem,
 5. który by ich chronił we wszelkich przeciwnościach
 6. i wszędzie strzegł w służbie Twojego świętego imienia;
 7. aby żaden nieprzyjaciel nie zwiódł w drodze jego i jego [ludzi],
 8. ale by zasłużył na zwycięstwo nad wszelkim wrogiem,
 9. i na wsparcie Twego zmiłowania zawsze wtedy,
 10. gdy wypełniając Twoje rozkazy,
 11. pomyślnie będzie wracał ze swoimi do Ciebie.

[28]
AD SANCTAM MARIAM

 1. Ave
 2. sancta et gloriosa Dei genitrix
 3. Maria, gratia plena, Dominus tecum;
 4. benedicta tu in mulieribus
 5. et benedictus fructus Ventris tui.


 6. Maria virgo
 7. semper letare,
 8. quae meruisti Christum portare,
 9. caeli et terrae conditorem
 10. quia de tuo [......] utero protulisti
 11. mundi saluatorem.


 12. Gaude sancta Maria Dei genitrix virgo,
 13. gaude quae gaudium ab angelo suscepisti, quando regem regum in tuo utero concepisti,
 14. gaude quae gaudium mundo protulisti.


 15. Ave spes nostra salus et domina,
 16. quae meruisti portare regem caelorum et dominum,
 17. aeterna laude digna
 18. et omnibus hominibus merito adoranda ut mater Domini.


 19. Exaudiat te Dominus[in die tribulationis
 20. protegat te nomen Dei Iacob].
 21. Domine refugium [tu factus es nobis
 22. in generatione et generatione].
 23. Qui habitat [in adiutorio Altissimi
 24. in protectione Dei caeli commorabitur].
 25. Salvum fac servum tuum [Deus meus
 26. sperantem in te].
 27. Desiderium cordis [eius tribuisti ei
 28. et voluntate labiorum eius non fraudasti eum].
 29. Vitam petiit [a te et tribuisti ei longitudinem dierum
 30. in saeculum et in saeculum saeculi].
 31. Oculi Domini super iustos
 32. [et aures eius in precem eorum].
 33. Fiat misericordia [tua Domine super nos
 34. quemadmodum speravimus in te].
 35. Exsurge, Domine, [adiuva nos
 36. et redime nos propter nomen tuum].
 37. Domine exaudi orationem [meam
 38. et clamor meus ad te veniat].


 39. Gaudeat Domine quaesumus
 40. Famulus tuus beneficiis impetrandis
 41. et cui fiduciam sperandae pietatis tribuisti,


 42. optate misericordiae presta benigne effectum.
 43. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[28]
DO ŚWIĘTEJ MARYI

 1. Bądź pozdrowiona,
 2. święta i chwalebna Bogarodzico
 3. Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą,
 4. błogosławionaś Ty między niewiastami
 5. i błogosławion Owoc żywota Twojego.


 6. Maryjo Panno,
 7. zawsze raduj się,
 8. która zasłużyłaś nosić Chrystusa,
 9. stwórcę nieba i ziemi,
 10. ponieważ z Twego łona wydałaś
 11. Zbawiciela świata.


 12. Raduj się święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico.
 13. Raduj się, która przyjęłaś radość od anioła, kiedy poczęłaś w swoim łonie Króla królów.
 14. Raduj się, która wydałaś radość światu.


 15. Bądź pozdrowiona, nadziejo nasza, uzdrowienie i Pani,
 16. która zasłużyłaś nosić Króla niebios i Pana,
 17. godna wiecznej chwały
 18. i którą słusznie wszyscy ludzie mają czcić jako Matkę Pana.


 19. Niechaj cię wysłucha Pan [w dzień utrapienia,
 20. niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego!].
 21. Panie, stałeś się nam ucieczką
 22. [z pokolenia na pokolenie]
 23. Kto mieszka [we wspomożeniu Najwyższego,
 24. pod osłoną Boga niebieskiego będzie przebywać].
 25. Zbaw sługę swego, [Boże mój,
 26. nadzieję mającego w Tobie!].
 27. Żądanie serca [jego wypełniłeś mu,
 28. a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś].
 29. życie prosił [Cię, i dałeś mu długość dni
 30. na wieki i na wieki wieków].
 31. Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi,
 32. [a uszy jego na prośby ich (otwarte)].
 33. Niech będzie miłosierdzie [Twoje, Panie, nad nami,
 34. jak mieliśmy nadzieję w Tobie!].
 35. Powstań, Panie, [ratuj nas
 36. i odkup nas dla imienia Twego!].
 37. Panie, wysłuchaj modlitwę [moją,
 38. a wołanie moje niech do ciebie przyjdzie!.


 39. Niech się ucieszy, prosimy Panie,
 40. Twój sługa otrzymanym błogosławieństwem,
 41. i któremu, gdy [tego] oczekiwał, udzieliłeś ufnej pobożności,
 42. spraw łaskawie skutek użyczonego miłosierdzia.
 43. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

[29]
ALIA [AD DOMINUM COGNITOREM BENIGNUM OCCULTORUM]

 1. Precibus nostris quaesumus Domine
 2. aures tuae pietatis accommoda,
 3. et orationes supplicum tuorum occultorum
 4. cognitor benignus exaudi,
 5. ut te largiente ad vitam perveniamus aeternam.


 6. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[29]
INNA [DO BOGA ŁASKAWEGO ZNAWCY RZECZY UKRYTYCH]

 1. Do próśb naszych, błagamy Panie,
 2. nakłoń uszy swojej łaskawości
 3. i wysłuchaj modlitw proszących Cię pokornie w ukryciu,
 4. łaskawy znawco,
 5. aby przy Twojej szczodrobliwości doszli do życia wiecznego
 6. Przez [Chrystusa, Pana naszego. Amen].

[30]
ALIA [AD CHRISTUM - SUMMAM DEI VIRTUTEM]

 1. CHRISTE
 2. SUMMA Dei virtus una et indiscreta maiestas,
 3. orationis meae tota substantia invoco Nomen sanctum Tuum:
 4. exaudi me, meo mecum corde luctantem, agnoscentem peccata,
 5. facinorum et cogitationum crimina confitentem;
 6. frange Domine artem diaboli: fingit enim labiis aliud suggerendo ipsamque captiuat orationem.
 7. Respice Domine mei supplicis lacrimas,
 8. et cum lacrimae non sint,
 9. indulgentie Tuae pietatis infunde.
 10. Custodi in me immaculatam fidem
 11. meque cum proximis semper in pace reconcilia,
 12. fructus Tuos panis et vini propria largitate tribue.

[AD DEUM UNUM IN TRINITATE]

 1. Tibi inclino cervicem,
 2. tibi genua flecto,
 3. Te Dominum Deum,
 4. cum sis unus in sancta Trinitate, confiteor;
 5. frange Domine contra me inimicorum potestates,
 6. erue me de periculis.
 7. Tuere me de omnibus causis
 8. et incriminacione defende aegram et iacentem,
 9. et ea quae explere non possum quasi
 10. sint expleta concede.
 11. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[30]
INNA [DO CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEJ MOCY BOGA]

 1. Chryste,
 2. najwyższa Boga Mocy, Majestacie jeden i niepodzielny,
 3. całą substancją mojej modlitwy przywołuję Twoje święte imię,
 4. wysłuchaj mnie, bijącej się z własnym sercem, przyznającej się do grzechów,
 5. wyznającej zbrodnicze czyny i zamiary,
 6. złam, Panie, sztukę diabelską, łudzi bowiem, podsuwając ustom co innego i zniewala samą modlitwę,
 7. wejrzyj, Panie, na łzy moich próśb,
 8. a gdyby nie było łez,
 9. wlej odpuszczenie Twojej łaskawości.
 10. Chroń we mnie niepokalaną wiarę
 11. i przywracaj mnie zawsze do pokoju z bliźnimi.
 12. Twoich owoców Chleba i Wina udziel z właściwą [Tobie] szczodrością.

[DO BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO]

 1. Przed Tobą zginam kark,
 2. przed Tobą klękam,
 3. Ciebie, Pana Boga,
 4. skoro jesteś jeden w Świętej Trójcy, wyznaję!
 5. złam, Panie, wrogie mi moce nieprzyjaciół moich!
 6. wyrwij mnie od niebezpieczeństw!
 7. zachowaj mnie cierpiącą i złamaną
 8. od wszystkich spraw [sądowych] i od oskarżeń uchroń
 9. I zgódź się, aby to, czego nie mogę wypełnić,
 10. zostało jakby wypełnione.
 11. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

[31]
GLORIA

 1. Gloria in excelsis Deo,
 2. et in terra pax hominibus bonae voluntatis,
 3. laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
 4. hymnum dicimus tibi,
 5. gratias agimus propter gloriam tuam magnam,
 6. Domine Deus, rex caelestis, Deus pater omnipotens;
 7. Domine fili unigenite Iesu Christe altissime;
 8. Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris,
 9. qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
 10. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram;
 11. qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis,
 12. quoniam tu solus sanctus,
 13. tu solus Dominus,
 14. tu solus altissimus Iesu Christe.
 15. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
 16. AMEN.

[31]
CHWAŁA [NA WYSOKOŚCI BOGU]

 1. Chwała na wysokości Bogu
 2. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli,
 3. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wysławiamy Cię,
 4. Hymn Tobie śpiewamy,
 5. Dzięki składamy, bo wielka jest chwała Twoja
 6. Panie Boże, królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący
 7. Panie Synu jednorodzony Jezu Chryste najwyższy
 8. Panie Boże, baranku Boży, Synu Ojca,
 9. Który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami,
 10. Który gładzisz grzechy świata – przyjm błaganie nasze,
 11. Który siedzisz po prawicy Ojca – zmiłuj się nad nami,
 12. Albowiem tylko Tyś jest święty,
 13. Tylko Tyś jest panem,
 14. Tylko Tyś najwyższy Jezu Chryste
 15. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca.
 16. Amen.

[32]
CREDO

 1. Credo in unum Deum,
 2. Patrem omnipotentem,
 3. factorem caeli et terrae,
 4. visibilium omnium et invisibilium,
 5. et in unum Dominum Iesum Christum
 6. filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula
 7. Deum de Deo,
 8. lumen de lumine,
 9. Deum verum de Deo
 10. genitum non factum, consubstantialem Patri,
 11. per quem omnia facta sunt,
 12. qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis,
 13. et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine,
 14. et homo factus est,
 15. crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
 16. passus et sepultus est,
 17. et resurrexit tertia die secundum Scripturas,
 18. ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris
 19. et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos;
 20. cuius regni non erit finis,
 21. et in Spiritum Sanctum et vivificantem
 22. qui ex Patre filioque procedit,
 23. qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur,
 24. qui locutus est per prophetas,
 25. et unam sanctam catholicam et apostolicam aecclesiam,
 26. confiteor unum bapti[s]ma in remissionem peccatorum,
 27. et expecto resurrectionem mortuorum
 28. et vitam futuri saeculi, amen.

[32]
WIERZĘ [W BOGA]

 1. Wierzę w jednego Boga,
 2. Ojca wszechmogącego,
 3. Stworzyciela nieba i ziemi,
 4. wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,
 5. I jednego Pana Jezusa Chrystusa
 6. Syna Boga jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami,
 7. Bóg z Boga,
 8. Światłość ze światłości,
 9. Bóg prawdziwy z Boga,
 10. zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
 11. Przez którego wszystko się stało,
 12. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba
 13. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
 14. I stał się człowiekiem,
 15. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem,
 16. Został umęczony i pogrzebany
 17. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo
 18. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca
 19. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych
 20. A królestwu jego nie będzie końca.
 21. [Wierzę] w Ducha Świętego i ożywiciela,
 22. który od Ojca i Syna pochodzi,
 23. który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
 24. który mówił przez proroków.
 25. [Wierzę] w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół,
 26. wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów,
 27. i oczekuję wskrzeszenia umarłych
 28. i życia wiecznego w przyszłości, amen

[33]
[AD DEUM UT ORATIONEM CLEMENTER EXAUDIAT]

 1. Deus
 2. qui apostolis tuis sanctum dedisti spiritum
 3. et potestatem, ligandi atque solvendi genus humanum in caelo et in terra:
 4. Concede propitius,
 5. ut per illorum merita orationem nostram clementer exaudias.
 6. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[33]
[DO BOGA, ABY ŁASKAWIE WYSŁUCHAŁ MODLITWY]

 1. Boże,
 2. który apostołom swoim Ducha dałeś Świętego
 3. oraz moc wiązania i rozwiązywania [grzechów] rodzaju ludzkiego w niebie i na ziemi:
 4. pozwól litościwie,
 5. aby przez ich zasługi łaskawie wysłuchana została nasza modlitwa.
 6. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

[34]
[ORATIO DUM DE LECTULO SURREXERIS]

 1. Domine labia mea aperies,
 2. et os meum annunciabit laudem tuam.
 3. Deus in adiutorium meum intende,
 4. Domine ad adiuvandum [me festina].


 5. Ter cum Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.


 6. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi,
 7. in nomine tuo levabo manus meas.
 8. Mane cum surrexero intende ad me, Domine,
 9. et guberna actus meos, et verba mea, et cogitationes meas,
 10. ut totum diem transeam in Tua voluntate.
 11. Ad te levavi oculos meos [qui habitas in caelo].
 12. Gloria [Patri et Filio et Spiritui Sancto.
 13. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum].
 14. Perfice gressus meos in semitibus tuis,
 15. [ut] ne moveantur vestigia mea.
 16. Custodi me Domine ut [pupillam] oculi,
 17. sub umbra [alarum] tuarum protege me.
 18. Fiat Domine cor meum immaculatum [in iustificationis tuis,
 19. ut non confundar].
 20. In NomineTuo Domine levabo manus meas.
 21. Exsurge, Domine, adiuva nos
 22. et libera nos propter nomen sanctum tuum.
 23. Lucerna pedibus [verbum tuum
 24. et lumen semitis meis].
 25. Exsurgat Deus [et] dissipentur inimici eius,
 26. et fugiant qui oderunt [eum, a facie eius].

[34]
[MODLITWA ZANIM WSTANIESZ Z ŁÓŻKA]

 1. Panie! Otwórz wargi moje,
 2. a usta moje będą opowiadać chwałę Twoją!
 3. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
 4. Panie, [pośpiesz się] ku ratunkowi memu!

 5. Trzy razy z Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

 6. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego,
 7. w imię Twoje będę podnosiła ręce moje.
 8. Rano gdy wstanę, spiesz do mnie Panie
 9. i kieruj czynami moimi, i moimi słowami, i moimi myślami,
 10. abym cały dzień przeżyła w Twojej woli.
 11. Do Ciebie podniosłam oczy moje, [który mieszkasz w niebie] .
 12. Chwała [Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
 13. Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków].
 14. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich,
 15. aby się nie chwiały stopy moje!
 16. Strzeż mnie, Panie, jak źrenicy oka!
 17. Pod cieniem [skrzydeł] Twoich chroń mnie!
 18. Niech będzie serce moje niepokalane [w ustawach twoich,
 19. abym się nie zawstydziła!]
 20. W imię Twoje, Panie, będę podnosiła swoje ręce!
 21. Powstań, Panie, ratuj nas
 22. i odkup nas, ze względu na Twoje święte imię.
 23. Pochodnią dla nóg [moich jest słowo Twoje
 24. i światłością dla ścieżek moich]
 25. Niech powstanie Bóg [i] niech się rozproszą nieprzyjaciele Jego,
 26. i niech uciekają, którzy Go nienawidzą, [od oblicza Jego!].

[35]
ORATIO DUM DE LECTULO SURREXERIS

         D[omine]

[35]
MODLITWA ZANIM WSTANIESZ Z ŁÓŻKA (II)

         P[anie]

         [dalsza część modlitwy zatarta]

[36]
SEQUITUR ORATIO
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM]

 1. Domine Iesu Christe,
 2. qui te pro nostra redemptione ad mortem
 3. in misericordiam tuam sanctam [...]
 4. Commendo spiritum meum
 5. et cogitaciones meas, sensus, sermones et opera
 6. et omnia secundum tuam voluntatem,
 7. ut me digneris dirigere atque perficere,
 8. meque ab insidiis diaboli liberare,
 9. pius Dominator.
 10. Qui vivis et [et regnas in saecula saeculorum. Amen].

[36]
NASTĘPUJE MODLITWA
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA]

 1. Panie Jezu Chryste,
 2. który siebie dla naszego odkupienia na śmierć,
 3. w Twoim świętym miłosierdziu, (...) [wydałeś].
 4. Oddaję ducha mego
 5. i myśli moje, zmysły, słowa i dzieła, i wszystko
 6. według Twojej woli,
 7. abyś zechciał mną kierować, a także umocnić,
 8. i od zasadzek szatana mnie wyzwolić,
 9. łaskawy Władco,
 10. który żyjesz i królujesz [na wieki wieków. Amen].

[37]
PRIMO MANE

 1. Gratias tibi ago omnipotens Deus Pater,
 2. qui me dignatus es in hac nocte custodire,
 3. deprecor clementiam tuam, piissime Domine,
 4. ut concedas mihi diem venturum sic peragere in tuo sancto servicio
 5. cum humilitate et discrecione,
 6. qualiter tibi complaceat servitus mea
 7. et presta mihi hodie cum summa pacientia Tibi gratam exhibere servitutem.
 8. Inmitte Domine quaeso sanctum angelum Tuum in circuitu meo,
 9. et eripe me ab impiis qui in circuitu ambulant:
 10. ut viam mandatorum Tuorum absque omni errore et scandalo
 11. inoffenso pede curre re valeam.
 12. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[37]
WCZESNYM RANKIEM

 1. Dzięki Ci składam, wszechmogący Boże Ojcze,
 2. który byłeś łaskaw strzec mnie tej nocy.
 3. Błagam łagodność Twoją, najłaskawszy Boże,
 4. abyś dał mi tak przeżyć dzień przyszły w Twojej świętej służbie,
 5. z pokorą i oględnością -
 6. jak Tobie podobałaby się moja służba i moje dzieła;
 7. i okaż mi dzisiaj najwyższą cierpliwość abym wypełniła [swoją] służbę miłą Tobie.
 8. Wyślij, Panie, proszę, świętego anioła swego na moje manowce
 9. i uwolnij mnie od bezbożników, którzy wokół chodzą,
 10. abym drogą przykazań bez jakiegokolwiek błędu i nadużycia,
 11. nie zraniwszy stopy zdołała kroczyć.
 12. Przez [Chrystusa, Pana naszego. Amen].

[38]
CUM EXIIS AD ECCLESIAM
QVINQVE PSALMOS

 1. Signa Deus capud meum,
 2. sicut signavit Dominus oculos caecorum
 3. qui in evangelio leguntur,


 4. Signa Deus omnia membra mea,
 5. ut ab illis expelletur diabolus
 6. qui ledit omnem carnem.


 7. Signa me Deus Pater omnipotens
 8. qui me creasti.


 9. Signa me Fili Dei vivi
 10. qui pro me passus es.


 11. Signa me Spiritus Sanctus qui
 12. in me effusus es.


 13. Signa me fides mea
 14. quae me liberabis ab omni iniquitate.


 15. Ostende Domine faciem tuam
 16. et miserere mei.


 17. Convertat Dominus vultum suum super me
 18. et det mihi pacem
 19. ut habeam vitam aeternam,


 20. mundus Deus meus, munda me;
 21. sanctus Deus, sanctifica me;
 22. immortalis Deus,


 23. deprecor etiam te Domine
 24. ut omnibus qui mihi bene volunt
 25. atque faciunt reddas illis mercedem in vitam aeternam.
 26. Nam si qui mihi male volunt aut faciunt,
 27. des illis indulgentiam in perpetuum.


 28. Obsecro Domine Iesu,
 29. cunctas me portas iustici [patere] facias,
 30. ut ingressus meus in ea[s] confiteor Nomini Tuo,
 31. Tueque Maiestati cum ministris caelestibus;
 32. eam crebrius occurrat
 33. seu occupat salus muros illius et portas eius laudacio.


 34. Flectens genua capite in terra deposito.


 35. Domine labia mea aperies
 36. [et os meum annunciabit laudem tuam].


 37. Cum gloria incip[ias] Psalmos.


 38. Domine quid multiplicati [sunt qui tribulant me
 39. multi insurgunt adversum me].

 40. Ad Te Domine levavi [animam meam Deus meus
 41. in te confido non erubescam
 42. neque inrideant me inimici mei].

 43. Domine ne in furore [tuo arguas me
 44. neque in ira tua corripias me].

 45. Miserere mei [Deus] secundum [magnam miseriocordiam tuam
 46. et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam.]

 47. Miserere mei Deus miserere mei
 48. [quoniam in te confugit anima mea
 49. et in umbra alarum tuarum sperabo
 50. donec transeat iniquitas].

 51. Inclina Domine [aurem tuam et exaudi me
 52. quoniam inops et pauper sum ego].

 53. Domine Deus salutis [meae die clamavi et nocte coram te].


 54. Venite exultemus [Domino
 55. iubilemus Deo salutari nostro].

 56. Domine, exaudi orationem [meam et clamor meus ad te veniat].


 57. Kyriel[eison] ter


 58. Benedic anima mea [Domino] et omnia, [quae intra me sunt, nomini sancto eius].


 59. Post singulos psalmos dans gratias genua flectendo cum capite devoluto in terra percuciens pectus in corde dices:


 60. Peccavi Domine peccavi miserere mei
 61. et quia pondera peccatorum me gravant.
 62. Et non valeo surgere, nisi tu iuveris.
 63. Exsurge Domine adiuva me et libera me [propter nomen tuum].

[38]
GDY WCHODZISZ DO KOŚCIOŁA
PIĘĆ PSALMÓW

 1. Naznacz, Boże, moją głowę,
 2. tak jak Pan oznaczył ślepców,
 3. o których czyta się w Ewangelii.

 4. Naznacz, Boże, wszystkie moje słowa,
 5. aby był odpędzony od nich diabeł,
 6. który rani wszelkie ciało.

 7. Naznacz mnie, Ojcze wszechmogący,
 8. który mnie stworzyłeś.

 9. Naznacz mnie, Synu Boga żywego,
 10. który za mnie cierpiałeś.

 11. Naznacz mnie, Duchu Święty,
 12. który jesteś wylany na mnie.

 13. Naznacz mnie, moja wiaro,
 14. która wyzwoliłaś mnie od wszelkiej niegodziwości.

 15. Okaż, Panie, oblicze swoje
 16. i zmiłuj się nade mną.

 17. Niech Pan zwróci swoją twarz ku mnie
 18. i obdarzy mnie pokojem,
 19. abym miała życie wieczne.

 20. Czysty Boże - oczyść mnie!
 21. Święty Boże - uświęć mnie!
 22. Nieśmiertelny Boże!

 23. Proszę także Ciebie, Panie,
 24. abyś oddał zapłatę w życiu wiecznym wszystkim,
 25. którzy mi dobrze czynią;

 26. a jeśli ktoś mi źle życzy lub czyni
 27. daj mu przebaczenie na wieki.

 28. Błagam, Panie Jezu,
 29. abyś dla mnie otworzył wszystkie bramy sprawiedliwości,
 30. abym wyznała w nich moje wejście imieniu Twojemu
 31. i Twojemu majestatowi ze sługami niebieskimi,
 32. [który] niech wyjdzie mi naprzeciw,
 33. czyli niech zajmie jej mury [swoim] zbawieniem, a jej bramy [swoją] chwałą.

 34. Zginając kolana, z głową położoną na ziemi:

 35. Panie! Otwórz wargi moje,
 36. [a usta moje będą opowiadać chwałę Twoją!] .

 37. Z Gloria następują psalmy

 38. Panie, czemu [się rozmnożyli trapiący mię?
 39. Wielu ich powstaje przeciwko mnie] .
 40. Do ciebie, Panie, podniosłem [duszę moją. Boże mój,
 41. w tobie ufam, niech nie będę zawstydzony
 42. i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi!] .
 43. Panie, nie [karć mnie] w zapalczywości [twojej
 44. i w gniewie twoim mnie nie karz!] .
 45. Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego [miłosierdzia Twego,
 46. i według mnóstwa litości Twoich zgładź nieprawość moją] .
 47. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną,
 48. [albowiem w Tobie ufa dusza moja
 49. i w cieniu skrzydeł Twoich nadzieję mieć będę,
 50. aż przeminie nieprawość] .
 51. Nakłoń, Panie, [ucha twego i wysłuchaj mię,
 52. bo jestem nędzny i ubogi!
 53. Panie, Boże zbawienia [mego, we dnie i w nocy wołałem przed Tobą].
 54. Pójdźcie, śpiewajmy [z radością Panu,
 55. śpiewajmy Bogu, Zbawicielowi naszemu!].
 56. Panie, wysłuchaj modlitwę [moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!].

 57. Kyrie [e]l[eison] trzy razy

 58. Błogosław, duszo moja [Panu], i wszystko, [co we mnie jest, imieniu świętemu Jego!

 59. Po poszczególnych psalmach oddaj chwałę Bogu zginając kolana i kładąc głowę na ziemi, bijąc się w piersi, w sercu powiedz:

 60. Grzeszyłem Panie, grzeszyłem; zmiłuj się nade mną,
 61. a ponieważ ciężar grzechów mnie przygniata,
 62. i nie zdołam powstać, chyba że Ty pomożesz.
 63. Powstań, Panie, ratuj mnie i wyzwól mnie [dla Twojego imienia].

[39]
[PRO DEFUNCTIS]

 1. [...] et quorum anniversarius obitus
 2. vel tricesimus hodierna die celebratur,
 3. vel quorum memoria in hoc saeculo oblita est,
 4. et animabus omnium fidelium defunctorum,
 5. libera eas ab omni ira, et indignatione Tua,
 6. ab aeterna dampnacione, et de principibus tenebrarum
 7. ac locis paenarum,
 8. et perduc eas ad gaudia paradisi:
 9. Domine Deus noster.

[39]
[ZA ZMARŁYCH]

[Przyjmij, Panie, do królestwa swego, naszych zmarłych]
 1. ... i [tych] których rocznica śmierci
 2. albo trzydziesty dzień w dniu dzisiejszym jest obchodzony,
 3. albo których pamięć na tym świecie jest zaniedbana,
 4. i dusze wszystkich wiernych zmarłych:
 5. Wybaw ich o wszelkiego gniewu i oburzenia Twojego,
 6. od wiecznego potępienia i od książąt ciemności,

 7. a także od miejsca kar
 8. i doprowadź do radości raju:
 9. Panie, Boże nasz.

[40]
ALIA [PRO DEFUNCTIS]

 1. Ad te, Domine, misera et peccatrix confugio
 2. et Tibi pie flecto genua mea
 3. pro animabus famulorum famularumque Tuarum
 4. et pro cunctis fidelibus defunctis:
 5. atque ego supplex exoro pro anima famuli Tui N.
 6. cuius diem octavum vel trigesimum, atque anniversarium commemoramus;
 7. ut universa peccata et neglegentias [s] ei dimittere digneris;
 8. qui proprium sanctumque Tuum sanguinem pro eo in cruce fu[d]isti,
 9. eum iubeas liberare de penalibus locis,
  atque collocari inter pausantium spiritum agmina.


 10. Ut animas famulorum famularumque Tuarum ab omnibus peccatis absoluere digneris.
 11. Te r[ogamus].


 12. Ut eas a vinculis inferni et a principibus tenebrarum absolvere digneris,
 13. Te rogo audi nos.


 14. Ut delicta iuventutis et ignorantias eorum ne reminiscaris,
 15. Te rogamus, audi nos.


 16. Ut omnia peccata quae carnis fragilitate et delectacione contraxerunt indulgere digneris.


 17. Ut eis vultum Tuum desiderabilem pium ac placabilem dignanter [ostendas].


 18. Sancta Maria, perpetua Virgo,
 19. intercede pro animabus omnium fidelium defunctorum ad Dominum Deum nostrum.

[40]
INNA [ZA ZMARŁYCH]

 1. Do Ciebie, Panie, uciekam się nieszczęsna i grzeszna
 2. i przed Tobą pobożnie zginam moje kolana
 3. za dusze sług i służebnic Twoich
 4. i za wszystkich wiernych zmarłych.

 5. Także ja pokornie błagam [Cię] za duszę sługi Twojego N,
 6. którego dzień ósmy, trzydziesty oraz rocznicę wspominamy,
 7. abyś wszystkie grzechy i zaniedbania raczył mu odpuścić,

 8. który własną i świętą krew za niego na Krzyżu wylałeś,

 9. racz go uwolnić od miejsca kar
  i powołać do zastępów duchów odpoczywających.

 10. Abyś raczył uwolnić dusze sług i służebnic Twoich od wszystkich grzechów.
 11. Ciebie prosimy.

 12. Abyś je od więzów piekielnych i od książąt ciemności raczył uwolnić,
 13. Ciebie proszę, wysłuchaj nas.

 14. Abyś nie wspominał im przewinień młodości i ich niewiedzy
 15. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

 16. Abyś wszystkie grzechy, które z kruchości i przyjemności ciała popełniali,odpuścić raczył.

 17. Abyś im Twoje upragnione oblicze, łagodne i dające się przebłagać, [okazać] raczył.

 18. Święta Mario, zawsze Dziewico,
 19. wstaw się za dusze wszystkich wiernych zmarłych do Pana Boga naszego.

[41]
[AD DOMINUM DEUM PRO DEFUNCTIS]

 1. Domine Deus,
 2. qui sedes super thronos cherubin
 3. et respicis abyssos et facies terram tremere;
 4. qui pluis super iustos et iniustos:
 5. qui deducis ad portam mortis et reducis;


 6. Te Domine deprecamur pro animabus omnium
 7. illorum, quorum hodie memoria[m] celebramus,
 8. ut absoluas eas de vinculis quibus alligati sunt
 9. et perducas eos in requiem eternam.
 10. Per Christum Dominum nostrum.


 11. Ut animae famuli Tui N propiciare digneris,
 12. Te rogamus.


 13. Ut eum tormenta mortis et flammas inferni attingere non permittas,
 14. Te precamur, audi nos.


 15. Ut ei requiem eternam et vitam perpetuam donare digneris,
 16. Te rogamus.


 17. Ut animas famulorum famularumque in pacis ac lucis regione constituere dig[neris],
 18. Te precamur.


 19. Ut remissionem peccatorum quam semper optaverunt Te largiente mereantur percipere,
 20. Te precamur.


 21. Ut eis partem et societatem in regno Tuo
 22. cum sanctis et electis Tuis donare digneris,
 23. te precamur.


 24. Ut eis cum fidelibus et sanctis Tuis beati muneris
 25. portionem donare digneris,
 26. Te rogo audi me.


 27. Ut eas inter agmina sanctorum Tuorum collocare digneris,
 28. Te rogamus.


 29. Ut animabus famulorum Tuorum propiciare digneris.


 30. Ut omnia delicta illorum propitius auferre digneris.

[41]
[DO PANA BOGA ZA ZMARŁYCH]

 1. Panie Boże,
 2. który siedzisz ponad tronami Cherubinów
 3. i spoglądasz w otchłanie i sprawiasz, że ziemia drży,
 4. który zsyłasz deszcz na prawych i nieprawych ,
 5. który doprowadzasz do bram śmierci i odprowadzasz [od nich].
 6. Ciebie Panie błagamy za dusze wszystkich tych,
 7. których pamiątkę dzisiaj obchodzimy,
 8. abyś uwolnił je od pęt, którymi są związane
 9. i doprowadził ich do wiecznego spoczynku.
 10. Przez Chrystusa Pana naszego.

 11. Abyś nad duszą sługi Twojego N zmiłować się raczył
 12. Ciebie prosimy.

 13. Abyś nie dopuścił, by dosięgły go męki śmierci i płomienie piekła,
 14. Ciebie błagamy, wysłuchaj nas.

 15. Abyś jej wieczny odpoczynek i życie wieczne zechciał dać
 16. Ciebie prosimy.

 17. Abyś raczył dusze sług i służebnic Twoich umieścić w krainie pokoju i światła
 18. Ciebie błagamy.

 19. Aby zasłużyły na otrzymanie odpuszczenia grzechów, którego od Ciebie łaskawego, zawsze pragnęły,
 20. Ciebie błagamy.

 21. Abyś im udział i towarzystwo w Twoim królestwie
 22. ze świętymi i wybranymi Twoimi dać raczył,
 23. Ciebie błagamy.

 24. Abyś im z wiernymi i świętymi Twoimi
 25. część błogosławionego daru dać raczył,
 26. Ciebie proszę, wysłuchaj mnie.

 27. Abyś je do zastępów świętych Twoich powołać raczył,
 28. Ciebie prosimy.

 29. Abyś nad duszami sług Twoich zmiłować się raczył.

 30. Abyś wszystkie ich nieprawości litościwie usunąć raczył.

[42]
ORATIO PRO PECCATORIBUS

 1. O ineffabilis misericordia
 2. et inmensa clementia pietatis Tuae Deus,
 3. cum omnis mundus conclusus esset in peccatis,
 4. Tu Creator universitatis Filius Dei et Verbum in principio
 5. qui caelum cum Patre et cooperante Spiritu Sancto extendisti,
 6. et magna diffudisti;
 7. qui semper ubique es, et omnia reples,
 8. humilis in mundum venire dignatus es,
 9. et principia peccantium ad te vocasti,
 10. ut nullus per modum desperaret salutem;
 11. impios et publicanos, immundos, meretrices,
 12. homicidas, latrones, negantes atque blasphemantes Te,
 13. sola ineffabili misericordia inscios


 14. et nolentes ad Te misericordem convertisti;
 15. qui omni tranquilitate plenus es,
 16. ac omni tempestate carens;
 17. ego misera, ulceribus plena, vulneribus referta,
 18. milibus criminum circumdata,
 19. tota mente ad Te confugio,
 20. Tuae pietati semper gratias agens et laudem dicens,
 21. qui peccatores et penitentes converti gaudebis.


 22. Tu misericors, qui omnibus ad te confugientibus misereri dignari .
 23. Miserere mei, Deus [secundum magnam miseriocordiam tuam
 24. et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam.]
 25. Non paeto secundum meritum meum, sive iustitiam meam, seu opera mea quibus ego peccatrix in omnibus deviavi a Te;
 26. non secundum malefacta Te contra me agere deposco,
 27. sed secundum pietatem Tuam. Et secundum multitudinem [misericordie].


 28. Perii enim peccatis, miserabiliter lapsa sum,
 29. omnem iuventutem meam confudi,
 30. omnem vitam meam perdidi,
 31. fruebar semper presentis vitae voluptatibus,
 32. duxi cor meum [in] inanem laeticiam et in vanam gloriam, quia carnalibus desideriis consentiebam.
 33. Nunc igitur fac me assueta mala derelinquere


 34. et Tibi placita opera agere,
 35. quatinus te adiuvante diabolicas possim persuasiones devitare,
 36. et in Tuo sancto famulatu firmiter atque constanter in perpetuum valeam perserverare.
 37. Amplius lava [me ab iniquitate mea
 38. et a peccato meo munda me].
 39. Novi peccata mea maxima,
 40. Tu pie Deus, vel parvam penitentiam ac confessionem concede mihi ante diem mortis meae.
 41. Da oculis meis cordis verae compunctionis lacrimas,
 42. ut per singulos dies plangere possim terribilia peccata mea, que prae multitudine numerari non possunt.
 43. Quoniam iniquitatem [meam ego cognosco
 44. et peccatum meum contra me est semper].

[42]
MODLITWA ZA GRZESZNIKÓW

 1. O niewysłowione miłosierdzie
 2. i niezmierzona łagodność łaskawości Twojej, Boże!
 3. Gdy cały świat był pogrążony w grzechu,
 4. Ty, Stwórco świata, Synu Boży i Słowo na początku ,

 5. który z Ojcem i współdziałającym Duchem Świętym
  ustanowiłeś niebo
 6. i rozlałeś cudowności;
 7. który zawsze i wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz;
 8. uniżony na świat raczyłeś przyjść
 9. i wziąłeś na siebie źródło grzechu ,
 10. aby nikt nie zwątpił w zbawienie.
 11. Bezbożników i celników, nieczystych, nierządnice,
 12. morderców, zbójców, kłamców, a także bluźniących [przeciw] Tobie,
 13. samym niewysłowionym miłosierdziem tych, którzy nie wiedzą
 14. i tych, którzy nie chcą, do siebie miłosiernego nawróciłeś.
 15. [Ciebie], który jesteś pełen wszelkiego spokoju,
 16. oraz wstrzymujesz się od wszelkiej burzy.
 17. ja, nieszczęsna, pełna wrzodów, nosząca rany,
 18. otoczona tysiącznymi zbrodniami,
 19. całym umysłem do Ciebie się uciekam,
 20. Twojej łaskawości zawsze czyniąc dzięki i głosząc chwałę,
 21. który będziesz się cieszył nawróceniem grzesznych i pokutujących.
 22. Ty, miłosierny, który nad wszystkimi uciekającymi się do Ciebie raczysz się zmiłować.
 23. Zmiłuj się nade mną, Boże [według wielkiego miłosierdzia Twego,
 24. i według mnóstwa litości Twoich zgładź nieprawość moją] .
 25. Nie proszę według moich zasług, czy mojej prawości, albo moich dzieł, w których, ja grzeszna, odchodziłam od Ciebie we wszystkim.
 26. Proszę, nie postępuj przeciwko mnie według występków,

 27. lecz według Twojej łaskawości i według mnogości miłosierdzia.

 28. Pognębiły mnie bowiem grzechy, nieszczęśliwie upadłam,
 29. całą młodość moją splątałam ,
 30. całe życie swoje zgubiłam;
 31. używałam zawsze rozkoszy tego życia,
 32. skierowywałam moje serce do czczych radości, do próżnej chwały, ponieważ przyzwalałam na pragnienia cielesne.
 33. Teraz zatem daj, abym porzuciła zło, do którego przywykłam
 34. i czyniła dzieła podobające się Tobie,
 35. aż gdy przy Twojej pomocy będę mogła odrzucić pokusy diabelskie
 36. i w Twojej świętej służbie mocno i stale na wieki zdołam wytrwać.
 37. Jeszcze więcej obmyj mię [z nieprawości mojej
 38. i z grzechu mojego oczyść mię!] .
 39. Poznałam moje największe grzechy
 40. Ty, łaskawy Boże, udziel mi przed dniem mojej śmierci chociaż małej pokuty i spowiedzi.
 41. Daj oczom moim łzy prawdziwie skruszonego serca,
 42. abym przez kolejne dni mogła opłakiwać moje straszne grzechy, których mnogości nawet nie mogę policzyć.
 43. Albowiem ja znam nieprawość [moją
 44. i grzech mój jest zawsze przeciwko mnie].

[43]
[AD DEUM BENIGNUM MEDICUM]

 1. Benigne medice,
 2. adhibe mihi miserae, curaciones tuas;
 3. seca vulnus animae,
 4. aufer putredinem peccatorum meorum,
 5. compone misericordiae medicamentum, scilicet confessionis remedium,
 6. quia quod homines horrescunt audire,
 7. Tu solus vis portare,
 8. quoniam Tibi soli data est potestas a Patre iudicare nos.
 9. Qui es simul Iudex et Intercessor
 10. Ac Defensor noster aput Patrem,
 11. ad Te confugio, quia Tu pius es,
 12. miserere mei.


 13. Tibi soli peccavi [et malum coram te feci
 14. ut iustificeris in sermonibus tuis
 15. et vincas cum iudicaris].
 16. Considera ergo misericors Deus, substantiam infirmitatis vel paupertatis meae
 17. et ostende super me magnitudinem pietatis Tuae,
 18. quia nemo bonus nisi Tu solus Deus.
 19. In inmensum pelagus misericordiae tuae
 20. a me misera adtolle
 21. et tua benigna clementia
 22. omnia mea peccata dele,
 23. quae mihi ex originali contagione inhaeserunt
 24. aut ex meis postea pravitatibus supercreverunt.


 25. Ex his me, Domine, omnibus clementer emunda,
 26. et omnibus meis parentibus concede gaudia sine fine mansura.
 27. Ecce enim [iniquitatis concepta sum
 28. et in peccatis concepit me mater mea].
 29. Ne reminiscaris, Domine, delicta mea et parentum meorum,
 30. neque vindictam sumas de peccatis meis.

[43]
[DO BOGA ŁASKAWEGO LEKARZA]

 1. Łaskawy Lekarzu,
 2. Zastosuj, mi nieszczęsnej, Twoje leczenia,
 3. przetnij ranę duszy,
 4. usuń zgniliznę moich grzechów.
 5. Sporządź lekarstwo miłosierdzia, czyli kurację spowiedzi,

 6. ponieważ to, czego ludzie, słuchając, drżą ze strachu,
 7. Ty sam chcesz dźwigać,
 8. gdyż od Ojca dana jest władza sądzenia nas tylko Tobie,

 9. który jesteś zarazem sędzią i orędownikiem,
 10. a także naszym obrońcą u Ojca.
 11. Do Ciebie się uciekam, ponieważ Ty jesteś łaskawy.
 12. Zmiłuj się nade mną.

 13. Tobie samemu zgrzeszyłam i uczyniłam zło przed Tobą,
 14. abyś się okazał sprawiedliwym w mowach Twoich
 15. i zwyciężył, gdy cię sądzą] .
 16. Rozważ więc, miłosierny Boże, dno mojej słabości i ubóstwa
 17. i okaż nade mną wielkość Twojej łaskawości,
 18. ponieważ nikt nie jest dobry , jak tylko Ty sam, Boże.
 19. W niezmierzone morze Twojego miłosierdzia
 20. zabierz ode mnie, nieszczęsnej,
 21. i zniszcz Twoją łaskawą łagodnością
 22. wszystkie moje grzechy,
 23. które z powodu pierworodnej zmazy do mnie przylgnęły,
 24. albo dołączyły się z powodu moich późniejszych nieprawości.
 25. Z nich, Panie, wszystkich łaskawie mnie oczyść
 26. i daj trwającą bez końca radość wszystkim moim przodkom.
 27. Oto bowiem [w nieprawościach jestem poczęta,
 28. i w grzechach poczęła mnie matka moja] .
 29. Nie pamiętaj, Panie, nieprawości moich i moich przodków,

 30. i nie bierz pomsty za moje grzechy.

[44]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM PRO VERA CARITATE]

 1. O Domine Iesu Christe, Deus bone et benigne,
 2. qui ob hoc homo fieri dignatus es
 3. ut miserae humanae naturae noticiam Tuae misericordiae aperies:
 4. insere pectori meo voluntatis Tuae veram karitatem,
 5. ut numquam Te obliviscar
 6. sed Tuorum preceptorum omni tempore reminiscar.


 7. Licet enim in peccatis adhuc languida involvar,


 8. Tu tamen Domine, qui omnia potes, si vis vales me mundare.
 9. Ecce enim veritatem [dilexisti
 10. incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi].

[44]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA O PRAWDZIWĄ MIŁOŚĆ]

 1. O Panie Jezu Chryste, Boże dobry i łaskawy,
 2. który po to raczyłeś stać się człowiekiem,
 3. aby nieszczęsnej naturze ludzkiej otworzyć poznanie Twojego miłosierdzia,
 4. zaszczep piersiom moim prawdziwą miłość Twojej woli,
 5. abym nigdy nie zapomniała o Tobie,
 6. lecz Twoje przykazania w każdym czasie sobie przypominała.
 7. Chociaż bowiem w grzechy aż dotąd z gnuśności popadałam
 8. Ty jednak, Panie, który wszystko możesz, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić .
 9. Oto bowiem prawdę [umiłowałeś,
 10. niewiadome i skryte rzeczy mądrości Twojej mi objawiłeś] .

[45]
[AD DOMINUM DEUM PRO VERA PENITENTIA]

 1. Memoriam peccatorum meorum, Domine, ignae [s] verae paenitentiae accende,
 2. ut semper ante oculos cordis habeam diem iudicii, et paradysi delicias, quas sanctis Tuis preparasti,
 3. et ita hanc presentem in Tua voluntate fac perducere vitam,
 4. ut penas inferni valeam evadere,
 5. et aeternae beatitudinis partem te largiente, sine fine merear possidere.
 6. Asperges me [hysopo et mundabor
 7. lavabis me et super nivem dealbabor].

[45]
[DO PANA BOGA O PRAWDZIWĄ POKUTĘ]

 1. Pamięć grzechów moich, Panie, zapal ogniem prawdziwej pokuty,
 2. Abym zawsze miała przed oczyma serca dzień sądu i przyjemności raju, które przygotowałeś świętym Twoim.
 3. I spraw, abym to obecne życie przeszła w Twojej woli,

 4. [i] abym kary piekła zdołała uniknąć
 5. i część wiecznej szczęśliwości, z Twojej szczodrobliwości zasłużyła bez końca posiadać.
 6. Pokropisz mnie [hizopem, a będę oczyszczona,
 7. obmyjesz mnie, a będę nad śnieg wybielona] .

[46]
[AD DOMINUM DEUM PRO VERA PENITENTIA (II)]

 1. Doce me, Domine,
 2. semper recordari peccatorum meorum,
 3. ut Tu eorum in perpetuum obliviscaris.
 4. Doce me recordari semper magnitudinis Tuae benificientiae Deus,
 5. et studium quod usque nunc in peccatis exercui
 6. in Tua me fac voluntate deinceps exercere,
 7. ut Tibi nunc famulari libenter incipiam,
 8. et in tua servitute adiuvante constanter permanere praevaleam, etsi me usque audire permiseris:
 9. venite benedicti Patris mei,
 10. percipite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi.


 11. Auditui meo [dabis gaudium et laetitiam
 12. exultabunt ossa humiliata].
 13. Dico enim iniquitates meas,
 14. ut larga clementia Tua iustifices me.
 15. Exacerbavi quidem Te, Domine, per multa opera mala
 16. que ab infantia mea usque nunc perperare consueveram,
 17. et adhuc agere non cesso.
 18. Sed Tu, pie Domine,
 19. presta mihi desiderabilem fontem lacrimarum,
 20. ne presumptionis desperatione peream
 21. sed flebili confessione
 22. et bonorum operum exhibitione
 23. fructuosam et Tibi placitam digne possim agere paenitentiam.
 24. Iube peccatum meum ante diem iudicii transferri a me,
 25. ut Tecum Te merear feliciter sine fine laudare.
 26. Averte faciem [tuam a peccatis meis
 27. et omnes iniquitates meas dele].

[46]
[DO PANA BOGA O PRAWDZIWĄ POKUTĘ (II)]

 1. Naucz mnie, Panie,
 2. zawsze przypominać sobie grzechy moje,
 3. abyś Ty w wieczności je zapomniał.
 4. Naucz mnie zawsze pamiętać wielkość Twojej dobroci, Boże
 5. a staranność, którą aż do teraz wykazywałam w grzechach
 6. uczyń bym odtąd wykazywała w Twojej woli,
 7. abym teraz Tobie chętnie zaczęła służyć
 8. i w Twojej służbie, przy Twojej pomocy, abym zdołała na stałe pozostać, aż dotąd, gdy pozwolisz mi usłyszeć:
 9. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
 10. posiądźcie królestwo, zgotowane wam od założenia świata

 11. Dasz mi usłyszeć [radość i wesele,
 12. a rozradują się kości poniżone] .
 13. Wyznaję bowiem swoje nieprawości,
 14. abyś w obfitej swojej łagodności usprawiedliwił mnie.
 15. Rozdrażniłam Cię przecież, Panie, przez liczne złe dzieła,

 16. których od swego dzieciństwa, aż do teraz, przyzwyczaiłam się dokonywać
 17. i których dotąd czynić nie przestaję.
 18. Lecz Ty, miłościwy Panie,
 19. udziel mi upragnionej krynicy łez ,
 20. abym nie zginęła w zuchwałej rozpaczy,
 21. lecz abym dzięki wylewnej spowiedzi
 22. oraz przedstawieniu dobrych dzieł
 23. mogła godnie czynić owocną i miłą Tobie pokutę.

 24. Rozkaż, by mój grzech odszedł ode mnie przed dniem sądu,

 25. abym zasłużyła chwalić Ciebie szczęśliwie, bez końca,.
 26. Odwróć oblicze [Twoje od grzechów moich
 27. i zgładź wszystkie nieprawości moje] .

[47]
[AD DOMINUM DEUM PRO VERA PENITENTIA (III)]

 1. Emunda cor meum Deus
 2. per quod valde elongor a te,
 3. ut fias mihi adpropians et non Deus alonge,
 4. ut Spiritus Tui fervore accensa semper percogitare praevaleam;
 5. quia cum abducta fuero de hoc saeculo,
 6. etiam si penitebit me, nulla erit utilitas penitentiae,


 7. quamvis sit stridor dentium, licet ululatus et fletus,


 8. licet effundam preces et innumeris obsecrationibus proclamem,
 9. nullus audiet, nullus subveniet.
 10. Ideo, bonae Domine, hic fructum in corde meo prepara penitentiae,
 11. ut auxilium misericordiae tuae illic valeam invenire;
 12. dele a me in isto saeculo peccata mea
 13. ut in futuro saluari merear clementia tua.


 14. Fac me puro corde in Tuo famulatu permanere,
 15. ut in aliqua beatorum sorte in Tuo merear auxilio sine fine gaudere.
 16. Cor mundum [in me Deus
 17. et spiritum rectum innova in viceribus meis].

[47]
[DO PANA BOGA O PRAWDZIWĄ POKUTĘ (III)]

 1. Oczyść serce moje, Boże,
 2. z tego przez co bardzo oddaliłam się od Ciebie
 3. abyś stał się mi bliski, a nie był Bogiem z daleka,
 4. abym gorącem Ducha Twojego zapalona, zdołała zawsze czuwać,
 5. bo gdy już wyprowadzona będę z tego świata,
 6. nawet jeśli będę żałować, nie będzie żadnego pożytku z pokuty.
 7. Jaką moc będzie miało zgrzytanie zębów, czy też krzyk i płacz,
 8. czy gdybym wylewała prośby i wołała niezliczonymi zaklęciami,
 9. nikt nie usłyszy i nikt nie przyjdzie z pomocą.
 10. Dlatego, dobry Panie, tutaj przygotuj w sercu moim owoc pokuty,
 11. abym zdołała tam odnaleźć pomoc Twojego miłosierdzia.
 12. Wymaż ze mnie w tym życiu moje grzechy,
 13. abym w przyszłym zasłużyła być zbawiona dzięki Twojej łaskawości.
 14. Uczyń, bym pozostawała czysta sercem w Twojej służbie
 15. Aby mając, przy Twojej pomocy jakiś udział w gronie błogosławionych, zasłużyła na cieszenie się bez końca.
 16. Serce czyste [stwórz we mnie, Boże,
 17. i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich] .

[48]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM PRO VERA PENITENTIA (IV)]

 1. Domine Iesu Christe,
 2. et qui Filius hominis propter humilitatem,
 3. et Filius Dei in maiestate,
 4. homo inter homines conversatus [es],
 5. Tibi ab insidiatoribus cognomen impositum est
 6. nostrae miseriae valde necessarium,
 7. peccatorum et publicanorum amicus,
 8. quia multos per suavitatem mansueti spiritus Tui
 9. ab errore suo, ad te, mitissimum Dominum, convertisti. Respice me miseram et peccatricem
 10. et illumina cor meum Sancti Spiritus Tui illustracione;
 11. ut Tibi recte servientium, per tuam clementiam, particeps fieri merear.
 12. Ne proicias me [a facie tua
 13. et spiritum sanctum tuum ne auferas a me].
 14. Consolatorem Spiritum Sanctum Tuum fac
 15. mollire et letificari lapideum cor meum,
 16. ut spiritus malignus ultra non habeat in me locum, [s]
 17. ed Spiritus pacis et pietatis,
 18. qui est tocius largitor bonitatis,
 19. suo me gratissimo lumine accendat,
 20. et ab omnibus me malis clementer defendat
 21. in isto saeculo et in futuro.
 22. Redde mihi laeticiam [salutaris tui
 23. et spiritu principali confirma me.

[48]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA O PRAWDZIWĄ POKUTĘ (IV)]

 1. Panie Jezu Chryste!
 2. który [jesteś] i Synem Człowieczym - ze względu na uniżenie,
 3. i Synem Boga - w majestacie;
 4. stałeś się człowiekiem miedzy ludźmi,
 5. został Ci przez prześladowców nadany przydomek przyjaciela celników i grzeszników,
 6. [który] przyjąłeś jako konieczny z powodu naszej niedoli,
 7. ponieważ wielu, przez słodycz Twojego łagodnego ducha,
 8. od błędu do siebie, najłaskawszy Panie, nawróciłeś.
 9. Wejrzyj na mnie, nieszczęsną i grzeszną,
 10. i oświeć moje serce światłem Twojego Ducha Świętego,
 11. abym przez Twoją łaskawość zasłużyła stać się uczestnikiem tych, co służą Tobie właściwie .
 12. Nie odrzucaj mnie [od oblicza Twego
 13. i Ducha Świętego Twego nie bierz ode mnie! ] .
 14. Spraw, by Pocieszyciel, Twój Duch Święty,
 15. zmiękczył i rozradował kamienne serce moje,
 16. aby zły duch już dłużej we mnie nie zamieszkiwał,
 17. lecz Duch pokoju i łaskawości,
 18. który jest szafarzem całej dobroci,
 19. aby swoim, tak upragnionym, światłem mnie rozpalił
 20. i od wszelkiego zła łaskawie mnie obronił
 21. w tym świecie i w przyszłym.
 22. Przywróć mi radość [zbawienia Twojego
 23. i duchem przedniejszym utwierdź mnie] .

[49]
[CONFESSIO GERTRUDAE]

 1. Curro ergo ad communem peccantium portum,
 2. ad Tuam scilicet Domine Iesu misericordiam,
 3. quam habuisti in utero virginali homo dignatus es fieri,
 4. ut miseram humanam naturam tuae bonitati coniungeres,
 5. de qua ego misera et peccatrix longe me separavi,


 6. quia multa mala perpetravi;
 7. propter carnalia enim desideria Tua sanctissima transgressus [s] sum precepta;
 8. quia ab infantia mea usque nunc
 9. semper fui avara, superba, inobediens,
 10. adultera, fur, hypocrita,
 11. simulatrix, publicana, homicida,
 12. invidiosa, iracunda,
 13. contumax, odiosa, maliciosa,
 14. nequicia plena, iniqua,
 15. inmunda, sanguine polluta,
 16. substantiam meam luxuriose dissipans,
 17. persequens et evellens Tuos fideles malis exemplis meis.


 18. Nunc ergo, Domine mi, ad te confugio,
 19. qui de converso peccatore gaudium esse in celo dixisti;
 20. converte me, Domine, ad Te
 21. et omnem consvetudinem malam repelle a me;
 22. fac ut mala mea odiam
 23. et bona Tua diligam;
 24. concede mihi ut velim et possim vivere recte,
 25. bonumque aliis exemplum prebere,
 26. ut omnes bonitatem Tuam in me cognoscentes,
 27. meam autem conversionem et liberacionem videntes,
 28. glorificent nomen Tuum sanctum quod benedictum est in saecula.


 29. Docebo iniquos [vias tuas
 30. et impii ad te convententur].
 31. Abieci enim, Domine suave iugum Tuum
 32. et duras ac ferreas cathenas peccatorum ceruicibus meis imposui.
 33. Abieci onus tuum leve
 34. et pro eo molam asinariam infelici collo meo suspendi:
 35. et tu mitissime Deus usque in profundum inferni non me paciaris dimergi,
 36. sed libera me de omnibus inimicis meis,
 37. priusquam suam furiosam super me exercere praevaleant potestatem.
 38. Libera me [de sanguinibus Deus, Deus salutis meae,
 39. exultabit lingua mea iustitiam tuam].

[49]
[SPOWIEDŹ GERTRUDY]

 1. Biegnę zatem do wspólnej przystani grzeszników,
 2. do Twojego mianowicie, Panie Jezu, miłosierdzia,
 3. które miałeś, gdy w dziewiczym łonie raczyłeś stać się człowiekiem,
 4. aby nędzną naturę ludzką przyłączyć do swej dobrotliwości.
 5. [Ty], od którego ja nędzna i grzeszna mocno oddzieliłam się,
 6. gdyż uczyniłam wiele złego,
 7. ponieważ dla cielesnych pożądań przekroczyłam Twoje najświętsze przykazania,
 8. albowiem od mojego dzieciństwa aż do tej pory
 9. zawsze byłam skąpa, pyszna, nieposłuszna,
 10. cudzołożna, złodziejka, zwodnicza,
 11. obłudna, jawnogrzesznica, mężobójczyni,
 12. zazdrosna, wpadająca w gniew,
 13. uparta, nienawidząca, złośliwa,
 14. pełna nieprawości, niesprawiedliwa,
 15. nieczysta, splamiona krwią,
 16. moje dobra zbytkownie trwoniąca,
 17. prześladująca i niszcząca Twoich wiernych moim złym przykładem.

 18. Teraz więc, do Ciebie się uciekam, Panie mój,
 19. który powiedziałeś, że z nawróconego grzesznika radość jest w niebie.
 20. Nawróć mnie, Panie, do siebie
 21. i oddal ode mnie wszelki zły nawyk.
 22. Spraw, abym znienawidziła swoje złości,
 23. a umiłowała Twoje dobro.
 24. Daj mi, abym chciała i mogła żyć w sposób prawy
 25. i dawać innym dobry przykład,
 26. aby wszyscy, poznający we mnie dobroć Twoją,
 27. widzący moje nawrócenie i uwolnienie,
 28. chwalili imię Twoje święte, które jest błogosławione na wieki.

 29. Będę nauczać grzeszników [dróg Twoich,
 30. a niezbożni do Ciebie się nawrócą] .
 31. Odrzuciłam bowiem, Panie, słodkie jarzmo Twoje,
 32. a nałożyłam na kark swój twarde i żelazne łańcuchy grzeszników;
 33. Odrzuciłam ciężar Twój lekki .,
 34. a zamiast niego ośli kamień na swojej nieszczęsnej szyi uwiesiłam.
 35. Ale Ty, najmiłościwszy Boże, nie dopuść bym pogrążyła się aż w głębokości piekła,
 36. lecz uwolnij mnie od wszystkich nieprzyjaciół moich,
 37. zanim będą mogli doświadczyć nade mną swojej szalonej władzy.
 38. Wybaw mnie [z krwi Boże, Boże zbawienia mego,
 39. a język mój z radością będzie wysławiał sprawiedliwość Twoją] .

[50]
[AD DOMINUM DEUM UT DE VINCULIS PECCATORUM SOLVEAT]

 1. Solve me Domine de vinculis peccatorum meorum;
 2. porrige manum Tuam, ut me prostratam erigas
 3. et ad Tuam quandoque misericordiam perducas,
 4. ut confidenter cum latrone dicere possim:
 5. Memento mei dum veneris ad regnum Tuum.
 6. Domine labia mea [aperies
 7. et os meum adnuntiabit laudem tuam].

[50]
[DO PANA BOGA, ABY ROZWIĄZAŁ WĘZŁY GRZECHÓW]

 1. Uwolnij mnie, Panie, z kajdan grzechów moich,
 2. wyciągnij rękę swoją, abyś mnie, powaloną,
 3. dźwignął i do swego miłosierdzia kiedyś doprowadził,
 4. abym mogła z ufnością powiedzieć z łotrem:
 5. Pamiętaj o mnie, kiedy wejdziesz do królestwa swego .
 6. Panie otwórz wargi moje,
 7. [a usta moje opowiadać będą chwałę Twoją!] .

[51]
[AD DOMINUM DEUM PRO VERA PENITENTIA (V)]

 1. Recordare misericors Deus
 2. paupertatis et miseriae meae
 3. et inenarrabilis clementiae Tuae,
 4. et quia solummodo sacrificium bonae voluntatis desideras,
 5. propter magnam misericordiam Tuam presta,
 6. ut in memoria mea semper habeam exacerbationes multas,
 7. quibus Te sepissime exacerbavi,
 8. et ad iracundiam multipliciter provocavi.
 9. Tu autem Domine clementissime
 10. actenus me perdere penitus noluisti,
 11. sed ad paenitentiam misericorditer reservasti.
 12. Idcirco Te laudo et glorifico,
 13. et in Tuam me deinceps custodiam commendo.
 14. Tu in me quod tibi placitum sit operare
 15. et meipsum Tibi acceptum sacrificium aptare dignare.
 16. Quoniam si voluisses [sacrificium dedissem utique
 17. holocaustis non delectaberis].

[51]
[DO PANA BOGA O PRAWDZIWĄ POKUTĘ (V)]

 1. Pamiętaj, miłosierny Boże,
 2. o ubóstwie moim i biedzie,
 3. i o niewypowiedzianej łagodności Twojej,
 4. a ponieważ pragniesz tylko ofiary dobrej woli,

 5. ze względu na wielkie miłosierdzie Twoje daj,
 6. abym i ja miała w mojej pamięci liczne rozgoryczenia,

 7. którymi Ciebie bardzo często doświadczyłam
 8. i wielokrotnie zmusiłam do zapalczywości.
 9. Ty zaś, Panie najłagodniejszy,
 10. tak bardzo nie chciałeś mnie zupełnie zgubić,
 11. że dla pokuty zachowałeś mnie miłosiernie.
 12. Dlatego chwalę Cię i wysławiam,
 13. i powierzam siebie samą Twojej opiece.
 14. Ty czyń we mnie to, co Ci się podoba,
 15. i mnie samą, racz przysposobić sobie jako stosowną ofiarę

 16. Albowiem gdybyś był chciał [ofiary, na pewno bym dał;
 17. w całopaleniach nie będziesz miał upodobania] .

[52]
[AD DOMINUM DEUM PRO VERA HUMILITATE]

 1. Deprecor immensam pietatem Tuam Domine Deus omnipotens,
 2. ut in me misera aliquid tibi gratum preparare digneris sacrificium;
 3. ne nomen christianitatis inaniter teneam,
 4. sed digna huic nomini opera Tuo iuvamine agere praevaleam,
 5. illius tenendo nomen karismatis quod mihi in fonte concessisti baptismatis.
 6. Prestitisti enim mini
 7. in baptismo templum corporis Tui fieri
 8. sed omnes spiritus maligni violant illud secundum suam voluntatem.
 9. Speculum vitae sancti evangelii
 10. et celestem visionem tuae fidei demonstrasti mihi,
 11. ne des potestatem diabolo super me,
 12. ut bona largicionis tuae caligine tenebrarum a me auferre praevaleat.
 13. Sed tua benigna pietas omnes sensus meos sanctissimi Tui luminis ardore accendat
 14. et Tua voluntate perseverabilem faciat.
 15. Ne me spiritus superbi extollat,
 16. sed vera humilitas semper et ubique mecum permaneat,
 17. ut in Tuo conspectu cor habeam contritum et humiliatum,
 18. quod Tibi acceptum probatumque esse valeat sacrificium,
 19. sicut scriptum est.
 20. Sacrificium Domino spiritus [contribulatus
 21. cor contritum et humiliatum Deus non spernet].

[52]
[DO PANA BOGA O PRAWDZIWĄ POKORĘ]

 1. Błagam niezmierzoną łagodność Twoją, Panie Boże wszechmogący,
 2. abyś we mnie biednej raczył przygotować coś jako miłą sobie ofiarę,
 3. abym nie nosiła na próżno imienia chrześcijanki,
 4. lecz bym godna tego imienia zdołała wykonać dzieła z Twoją pomocą
 5. zachowując imię tego charyzmatu, który przyznałeś mi w źródle chrztu.
 6. Pozwoliłeś mi bowiem
 7. stać się przez chrzest świątynią Twojego ciała,
 8. lecz wszystkie duchy złe hańbią ją według swojej woli.

 9. Ukazałeś mi obraz życia świętej Ewangelii
 10. i niebiańskie widzenie Twojej wiary,
 11. nie daj diabłu mocy nade mną,
 12. aby nie zdołał oddalić ode mnie dobra Twojej szczodrobliwości mrokiem ciemności,
 13. lecz aby Twoja dobrotliwa łaskawość zapaliła wszystkie moje zmysły najświętszego Twojego światła płomieniem
 14. i uczyniła je wytrwałe w Twej woli.
 15. Niech mnie nie unosi duch pychy,
 16. a prawdziwa pokora niech pozostaje ze mną zawsze i wszędzie,
 17. abym przed Twoim obliczem miała skruszone i pokorne serce,
 18. abym zasłużyła być ofiarą przyjętą i uznaną przez Ciebie,

 19. tak jak jest napisane:
 20. Ofiarą dla Pana jest duch [skruszony,
 21. sercem skruszonym i uniżonym, Boże, nie wzgardzisz!] .

[53]
[ORATIO POST CONFESSIONEM]

 1. Magna fiducia et maxima spes salutis est nostrae,
 2. quod misericordiae Tuae visceribus
 3. infirmitati nostrae tam benigne compati soles,
 4. ut tibi sacrificium sit contricio et humilitas cordis nostri,
 5. et quamvis in peccatis conversantes simus,
 6. Tibi soli per confessionem Tui nominis et per compassionem misericordiae
 7. audemus dicere, quod homines horrescunt audire;
 8. propter hoc suscipe me miseram et peccatricem
 9. cum corde contrito et humiliato ad Te confugientem,
 10. piissime Domine Deus meus.
 11. Benigne fac [Domine in bona voluntate tua Sion
 12. et aedificentur muri Jerusalem].

[53]
[MODLITWA PO SPOWIEDZI]

 1. Wielka ufność i największa nadzieja naszego zbawienia jest w tym,
 2. że miłosierdzia Twojego wnętrznościami,
 3. zwykłeś łaskawie współczuć naszej słabości,
 4. iż dla Ciebie ofiarą staje się żal i pokora naszego serca.

 5. I chociaż do grzechów powracamy, Tobie samemu,
 6. przez wyznawanie Twojego imienia i przez [Twoje] współczujące miłosierdzie,
 7. ośmielamy się mówić to, czego ludzie trwożą się słuchać.
 8. Ze względu na to przyjmij mnie, nieszczęsną i grzeszną,
 9. uciekającą się do Ciebie ze skruszonym i uniżonym sercem,
 10. najmiłościwszy Panie, Boże nasz.
 11. Uczyń dobrze, [Panie, Syjonowi w dobroci twojej,
 12. aby się odbudowały mury Jeruzalem] .

[54]
[ORATIO PRO VERA PENITENTIA (VI)]

 1. Ostende super me fragilem benignitatem bonae voluntatis Tuae.
 2. Visita cor meum durum et mollifica illud;
 3. inmitte ei ex habundantia pietatis Tuae
 4. Tibi placentes perfectae paenitentiae lacrimas:
 5. ut multa peccata mea
 6. quae ab infantia mea usque nunc perpetravi multipliciter,
 7. acerrimae et amarissime ab hac ora ultra semper deflere praevaleam.


 8. Fac me Domine immensum pondus
 9. peccatorum meorum de collo meo excutere et
 10. iugum importabile diabolicae deceptionis procul a me deicere;
 11. ut corde et corpore Tibi subiecta tuoque iugo subdita,


 12. precepta Tua valeam adimplere,
 13. et in Tuo sancto famulatu sine fine merear possidere.


 14. Tunc acceptabis [sacrificium iustitiae oblaciones et holocausta
 15. tunc imponent super altare tuum vitulos].

[54]
[MODLITWA O PRAWDZIWĄ POKUTĘ (VI)]

 1. Okaż nade mną, kruchą, łaskawość Twojej dobrej woli,

 2. nawiedź moje twarde serce i zmiękcz je,
 3. ześlij mu z obfitości łaskawości Twojej,
 4. podobające się Tobie łzy doskonałej pokuty,
 5. abym liczne grzechy moje,
 6. które od mojego dzieciństwa, aż do teraz, często popełniałam,
 7. od tej godziny zawsze mogła najostrzej i najbardziej gorzko opłakiwać.

 8. Uczyń, Panie, bym zrzuciła z mego karku
 9. niezmierzony ciężar grzechów moich
 10. i odrzuciła daleko nieznośne jarzmo zwodzenia diabelskiego,
 11. abym sercem i ciałem Tobie podległa i Twojemu jarzmu poddana,
 12. przykazania Twoje mogła wypełniać
 13. i w Twojej świętej służbie zasłużyła na przebywanie bez końca.
 14. Wtedy przyjmiesz [ofiarę sprawiedliwości, daniny i całopalenia,
 15. wtedy nakładą na ołtarz twój cielców] .

[55]
[ORATIO PRO VERA PENITENTIA (VII)]

 1. Tu qui temet ipsum
 2. singulare sacrificium in ara crucis Deo Patri optulisti


 3. ad exhaurienda multorum peccata,
 4. concede mihi indignae et peccatrici ad Tuam misericordiam confugienti,
 5. ut mortificatis viciis et voluptatibus et desideriis carnis
 6. discam pie, caste, sobrie, sincere et humiliter


 7. vivere sub leni iugo Tuae pacatissimae et quietissimae servitutis;
 8. ut per innocentiam et rectitudinem Tuae accionis


 9. bonae merear hostia viva fieri in altare fidei concremanda
 10. in odorem suavitatis, ad laudem et gloriam
 11. Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti.

[55]
[MODLITWA O PRAWDZIWĄ POKUTĘ (VII)]

 1. Ty, który samego siebie
 2. jako szczególną ofiarę złożyłeś Bogu Ojcu na ołtarzu Krzyża
 3. dla usunięcia grzechów wielu,
 4. daj mi, niegodnej i grzesznej, uciekającej się do Twojego miłosierdzia,
 5. abym po umartwieniu wad i rozkoszy oraz pragnień ciała

 6. nauczyła się pobożnie, czysto i trzeźwo, szczerze i pokornie
 7. żyć w lekkim jarzmie Twej najłagodniejszej i najspokojniejszej służby,
 8. abym przez niewinność i prawość Twojego dobrego działania
 9. zasłużyła, aby stać się żywą hostią, spaloną na ołtarzu wiary,
 10. jako wdzięczna woń na cześć i chwałę
 11. Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

[56]
GLORIA PATRI

 1. Gloria Patri qui fecit nos,
 2. gloria Filio qui sanavit nos,
 3. gloria Spiritu Sancto qui renovavit nos.
 4. Gloria Patri ingenito
 5. qui proprio Filio suo non pepercit
 6. tradens eum pro nobis peccatoribus
 7. et Filio eius unigenito,
 8. qui erat oboediens Patri usque ad mortem;
 9. et Spiritui Sancto
 10. qui in linguis igneis in homines venit
 11. totum humanum genus illustrare et ad veram lucem convertere.


 12. Deo gratias.
 13. Gloria et iubilacio,
 14. laus et gratiarum accio,
 15. honor et imperium numquam sempiternum [s],
 16. Sanctae Trinitati et individuae unitati,
 17. Deo magno
 18. et inmenso,
 19. aeterno et excaelso;
 20. qui est omnipotens et mirabilis,
 21. gloriosus atque laudabilis,
 22. bonus ac benignus
 23. et omni gloria dignus.
 24. Sicut erat in principio.
 25. [et nunc et semper, et in saecula saeculorum]


 26. Gloria tibi Trinitas, equalis una deitas,
 27. ante omnia saecula et nunc et in perpetuum. Amen.

[56]
CHWAŁA OJCU

 1. Chwała Ojcu, który nas uczynił,
 2. Chwała Synowi, który nas uzdrowił,
 3. Chwała Duchowi Świętemu, który nas odnowił.
 4. Chwała Ojcu niezrodzonemu,
 5. który swojego własnego Syna nie oszczędził
 6. wydając [Go] za nas, grzeszników.
 7. I Synowi Jego jednorodzonemu,
 8. który był posłuszny Ojcu aż do śmierci.
 9. I Duchowi Świętemu,
 10. który przychodzi do ludzi w językach ognistych,
 11. aby oświecić cały rodzaj ludzki i zwrócić do prawdziwego światła,

 12. Bogu niech będą dzięki,
 13. chwała i wesele,
 14. sława i dziękczynienie,
 15. cześć i władanie nie mające końca,
 16. Świętej Trójcy i niepodzielnej jedności:
 17. Bogu wielkiemu,
 18. niezmierzonemu,
 19. wiecznemu i niebieskiemu,
 20. który jest wszechmocny i cudowny,
 21. sławny oraz chwalebny,
 22. dobry i łaskawy,
 23. oraz godny wszelkiej chwały.
 24. Jak było na początku
 25. [teraz i zawsze, i na wieki wieków].

 26. Chwała Tobie, Trójco, równa, jedna Boskości,
 27. przed wszystkimi wiekami teraz i na wieki wieków . Amen.

[57]
[AD DOMINUM DEUM PRO REMISSIONE PECCATORUM]

 1. Miserere mihi Domine
 2. indignae famulae tuae
 3. et dirige actus meos cotidie in bono,
 4. et omnia peccata mea dimitte;
 5. et mitte in cor meum talem intellectum,
 6. [ut] ex toto corde et anima mea
 7. Tibi fideliter serviam, et tibi placere possim,
 8. omnique tempore in tuo servicio permaneam.
 9. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[57]
[DO PANA BOGA O ODPUSZCZENIE GRZECHÓW]

 1. Zmiłuj się, Panie,
 2. nade mną, niegodną służebnicą Twoją,
 3. i kieruj codzienne czyny moje do dobra.
 4. I odpuść wszystkie moje grzechy.
 5. I ześlij do mojego serca takie zrozumienie,
 6. abym z całego serca i duszy mojej
 7. Tobie wiernie służyła i Tobie mogła się podobać,
 8. abym w każdym czasie pozostawała w Twojej służbie.
 9. Przez [Chrystusa, Pana naszego. Amen].

[58]
AD SANCTUM PETRUM PRO PETRO

 1. Quaeso Te pro Petro Apostole Domini nostri Iesu,
 2. qui ab eo sortitus es nomen Petrum,
 3. quia super fundamentum eius aedificasti aecclesiam Domini
 4. et effectus es Pastor animarum,
 5. et tibi semper cura est de omnibus animabus,
 6. et per te habent egredi ad Christum.
 7. Tibi confitetur Petrus omnia peccata sua,
 8. praeter quae in baptismo credit esse dimissa.
 9. Sed praeterea multa capitalia comisit crimina
 10. acide suadente hoste antiquo;
 11. voraginibus gulae atque luxuriae,
 12. per superbiam et iactantiam, per detractionem et avariciam
 13. atque cenodaciam ,
 14. per inpacientiam et mendacium ac homicidum et falsum testimonium,
 15. per furta et periuria,
 16. et per alias culpas plurimas,
 17. tam casu quam voluntarie deliquit.
 18. Reum se esse fatetur quia peccavit nimium,
 19. et scelera sua multiplicata sunt super terram,
 20. et propter multitudinem iniquitatum suarum
 21. factus est in derisum omni tempore.
 22. Iterum precor te, Pastor bone,
 23. ut sibi peccatori et puplicano parcere et indulgere digneris:
 24. et quia a Domino data est Tibi
 25. potestas ligandi atque solvendi in celo et in terra,
 26. absolvas vincula peccatorum suorum ,
 27. et desuper memoratis viciis eum prius hac se abstinere facias [...];
 28. miserere sui, summe pontifex,
 29. et da veniam peccatis suis,
 30. ut mereatur per te habere indulgentiam
 31. usque quo in presens [s] vixerit,
 32. et secundum Dei preceptum, Trinum et Unum semper in aeternum esse confitetur.

[58]
DO ŚWIĘTEGO PIOTRA ZA PIOTRA

 1. Proszę cię za Piotrem, apostole Pana naszego Jezusa,
 2. który zostałeś nazwany przez Niego imieniem Piotr,
 3. ponieważ na Jego fundamencie zbudowałeś Kościół Pana

 4. i stałeś się pasterzem dusz
 5. i zawsze troszczysz się o wszystkie dusze,
 6. aby przez ciebie miały dojście do Chrystusa.
 7. Tobie Piotr wyznaje wszystkie swoje grzechy,
 8. poza tymi, które - wierzy – zostały odpuszczone w chrzcie;
 9. ponadto popełnił liczne zbrodnie główne,
 10. za nieprzyjazną poradą odwiecznego wroga;
 11. [grzeszył] przez otchłanie łakomstwa i rozpusty
 12. przez pychę i samochwalstwo, przez oszczerstwo i skąpstwo,
 13. a także zarozumiałość,
 14. przez niecierpliwość i kłamstwo oraz mężobójstwo i fałszywe świadectwo,
 15. przez grabież i wiarołomstwo,
 16. i przez inne liczne winy,
 17. których dopuścił się tak z przypadku jak i z wyboru.
 18. Przyznaje, że jest winny, gdyż zgrzeszył bardzo,
 19. a jego zbrodnie liczne są na ziemi
 20. i z powodu wielkości swych przewinień
 21. stał się pośmiewiskiem na zawsze.
 22. Tak więc proszę cię, dobry pasterzu,
 23. abyś raczył przebaczyć i odpuścić temu grzesznikowi i celnikowi.
 24. A ponieważ dana jest ci od Pana
 25. władza wiązania i rozwiązywania na niebie i na ziemi
 26. rozwiąż więzy jego grzechów
 27. i spraw z wysoka, aby on, pomny swych win, wcześniej się od nich powstrzymał [...];
 28. Zmiłuj się nad swoim [imiennikiem], najwyższy kapłanie,
 29. i daj odpuszczenie jego grzechom,
 30. aby zasłużył przez ciebie na posiadanie przebaczenia
 31. [tego], w czym aż dotąd żył,
 32. i aby – zgodnie z Bożym przykazaniem – wyznawał Trójjedynego [Boga] zawsze na wieki.

[59]
[AD DOMINUM DEUM UT A MANIBUS SATANAE ERIPIAT]

 1. Domine,
 2. si iratus fueris adversus me,
 3. quem adiutorem paetam
 4. aut quis miserebitur infirmitatibus meis;
 5. qui cannaneam et publicanum ad penitentiam vocasti,
 6. et Petrum lacrimantem suscepisti,
 7. Tu suscipere dignare oracionem meam,
 8. et ne permittas ut peream cum iniquitatibus meis,
 9. sed dic angelo percucienti: cesset manus Tua


 10. ac presta ut locum paenitentiae te adiuvante percipere merear.
 11. Libera, Domine,
 12. animam meam de omnibus malis et pravis cogitationibus,
 13. repelle concupiscentiam carnalem,
 14. eripe me, Domine,
 15. ab omni impedimento satanae ac ministrorum eius, visibilium et invisibilium,
 16. qui quaerunt invadere animam meam.
 17. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[59]
[DO PANA BOGA, ABY WYRWAŁ Z RĄK SZATANA]

 1. Panie,
 2. jeśli zagniewany będziesz na mnie,
 3. kogo poproszę o pomoc
 4. albo kto zmiłuje się nad moimi słabościami?
 5. Skoro Kananajekę i celnika powołałeś do pokuty,
 6. i Piotra płaczącego przyjąłeś.
 7. Racz przyjąć modlitwę moją i nie pozwól,
 8. abym zginęła z nieprawościami moimi,
 9. lecz rzeknij aniołowi uderzającemu: Niech się zatrzyma ręka Twoja!
 10. I daj, abym zasłużyła na otrzymanie, przy Twojej pomocy, sposobności pokuty.
 11. Wyzwól, Panie,
 12. duszę moją od wszelkich złych i przewrotnych myśli,

 13. odpędź pożądliwość cielesną.
 14. Wyzwól mnie, Panie,
 15. od wszelkich przeszkód szatana oraz jego sług
  widzialnych i niewidzialnych,
 16. aby nie zdołali opanować mojej duszy.
 17. Przez [Chrystusa, Pana naszego. Amen].

[60]
PRO PECCATIS

         [tekst wyskrobany]

[60]
ZA GRZECHY


[61]
PRO PECCATIS (II)

 1. Pater de caelis
 2. aspice in me peccatricem multorum criminorum luto involutam,
 3. ut omni perturbacione summota
 4. libera mente supplicare possim;
 5. et esto mihi indignae famulae [...] Tuae
 6. in te ubique confidenti
 7. per omnem meae accionis viam
 8. dux et comes esse dignare;
 9. ut mihi adversitatis nihil noceat
 10. et cuncta mihi sint prospera,
 11. et sub ope dexterae Tuae
 12. quicquid iusto postulaverim desiderio
 13. omnium sanctorum Tuorum
 14. intervenientibus meritis
 15. celeri consequar effectu.
 16. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[61]
ZA GRZECHY (II)

 1. Ojcze z nieba,
 2. wejrzyj na mnie, grzeszną, oblepioną błotem licznych zbrodni,
 3. abym oddaliwszy wszelki zamęt,
 4. mogła błagać Cię wolnym umysłem;
 5. i bądź mi, niegodnej służebnicy [...] swojej,
 6. Tobie zawsze ufającej,
 7. wodzem i orszakiem
 8. na wszystkich drogach mojego działania,
 9. aby w przeciwności nic mi nie zaszkodziło,
 10. a wszystko było dla mnie pomyślne
 11. i abym z pomocą prawicy Twojej,
 12. wszystko planowała w sprawiedliwym pragnieniu
 13. i abym przez wspomagające zasługi
 14. wszystkich Twoich świętych
 15. rychły osiągnęła skutek.
 16. Przez [Chrystusa Pana naszego. Amen].

[62]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM UT IN VIAM VERITATIS DIRIGAT]

 1. Domine Iesu Christe,
 2. mitte angelum de caelis sanctum,
 3. qui custodiat, protegat, visitet et defendat
 4. ab omnibus hostibus meis visibilibus et invisibilibus.


 5. Domine dirige me in viam veritatis
 6. et quando me iusseris exire de isto corpore
 7. non occurrat mihi tempestas tenebrarum
 8. nec possit mihi nocere in via Tua sancta,
 9. nec addextris nec assinistris;
 10. sed presta me venire ad Te,
 11. Salvator mundi.
 12. Qui vivis [et regnas in saecula saeculorum. Amen].

[62]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA, ABY SKIEROWAŁ NA DROGĘ PRAWDY]

 1. Panie Jezu Chryste,
 2. Wyślij z nieba anioła świętego,
 3. Który by [mnie] strzegł, chronił, nawiedzał i bronił
 4. od wszystkich wrogów moich,
  widzialnych i niewidzialnych.
 5. Panie, kieruj mnie na drogę prawdy!
 6. A kiedy rozkażesz mi wyjść z tego ciała,
 7. niech nie zdarzy mi się burza ciemności
 8. i niech nic mi nie może szkodzić na Twojej świętej drodze:
 9. nie na prawo, nie na lewo,
 10. lecz pozwól mi dojść do siebie.
 11. Odkupicielu świata,
 12. który żyjesz [i królujesz na wieki wieków. Amen].

[63]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM, REDEMPTOREM BONUM]

 1. Domine Iesu Christe, Redemptor bone,
 2. eam confessionem mihi concede in hora exitus mei,
 3. quam latroni Tibi confitenti concessisti;
 4. et presta, piissime Domine,
 5. ut in hora exitus mei ultio divina super me non


 6. veniat, potestas tenebrarum non occurrat mihi, nec noceat,
 7. sed talem me dies examinationis reddat qualem fons regeneracionis ex hibuit.


 8. Rogo Domine
 9. ut mihi non deneges in hora exitus mei
 10. sacratissimi corporis et sanguinis Tui communionem,
 11. sed cum vera fide et certa spe et sincera caritate
 12. illam mihi concede percipere, et ad gaudia sempiterna pervenire.
 13. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[63]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA, DOBREGO ODKUPICIELA]

 1. Panie Jezu Chryste, Odkupicielu Dobry,
 2. pozwól mi na to wyznanie w godzinę mojego zejścia,
 3. na które pozwoliłeś łotrowi,
 4. i spraw, Najłaskawszy Panie,
 5. aby w godzinę mojego zejścia nie przyszła na mnie pomsta Boża,
 6. [i aby] moc ciemności mnie nie spotkała [i] nie zaszkodziła [mi],
 7. lecz taką niech odda mnie dzień sądu, jaką wydał zdrój odrodzenia .

 8. Proszę Panie,
 9. abyś w godzinę mojego zejścia nie odmówił mi komunii
 10. Twojego Najświętszego Ciała i Krwi,
 11. lecz z prawdziwą wiarą i pewną nadzieją, i szczerą miłością
 12. pozwól mi ją przyjąć i dojść do wiecznej radości.

 13. Przez [Chrystusa Pana naszego. Amen].

[64]
[AD DEUM OMNIPOTENTEM PRO PURAM CONFESSIONEM]

 1. Omnipotens sempiterne Deus, Te humiliter deprecor,
 2. ut non me perire permittas propter peccata mea,
 3. quia Tua creatura sum,
 4. concede mihi veniam delictorum meorum, et spatium vivendi,
 5. ut ante diem exitus mei per veram penitentiam et puram confessionem
 6. Tibi omnipotenti Deo placere merear.
 7. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[64]
[DO BOGA WSZECHMOGĄCEGO O CZYSTĄ SPOWIEDŹ]

 1. Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie Cię upraszam,
 2. abyś nie dopuścił zginąć mi z powodu moich grzechów,
 3. ponieważ jestem Twoim stworzeniem.
 4. Udziel mi przebaczenia moich przestępstw i czasu do życia,
 5. abym przed dniem mojego zejścia przez prawdziwą pokutę i czystą spowiedź
 6. zasłużyła na podobanie się Tobie – wszechmogącemu Bogu.
 7. Przez [Chrystusa, Pana naszego. Amen].

[65]
[AD DEUM CONSOLATOREM ET ADIUTOREM UT SALVOS FACIAT SPERANTES IN EUM]

 1. Qui es humilium Consolator
 2. et fidelium Adiutor
 3. aures Tuae pietatis precibus mei indigne peccatricis aperi
 4. et concede, ut hic psalmorum cantus proficiat corpori et anime;


 5. qui salvos facis sperantes in Te;
 6. et presta, piissime,
 7. ut in hoc saeculo valeam vivere
 8. atque ante Tuam majestatem feliciter pervenire.
 9. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[65]
DO BOGA POCIESZYCIELA I WSPOMOŻYCIELA, ABY ZBAWIŁ UFAJĄCYCH W NIEGO]

 1. [Ty,] który jesteś Pocieszycielem pokornych
 2. i Wspomożycielem wiernych,
 3. uszy Twojej łaskawości na prośby moje , niegodnej grzesznicy, otwórz
 4. i spraw, aby to śpiewanie psalmów przydało się ciału i duszy.

 5. [Ty,] który zbawiasz pokładających w Tobie nadzieję ,
 6. spraw Najłaskawszy,
 7. abym w tym świecie zdołała żyć
 8. oraz do świętego Twojego majestatu szczęśliwie dotarła.
 9. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

[66]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM PRO VERA PENITENTIA (VIII)]

 1. Miserere mei Domine Iesu Christe
 2. et resuscita me a peccatis meis;
 3. et da mihi veram penitentiam omnium peccatorum meorum,
 4. et veram humilitatem in corde meo,
 5. et sensum rectum, spem firmam,
 6. et finem bonum,
 7. et mansuetudinem in regno aeterno cum electis Tuis.


 8. Domine, extende brachium Tuum,
 9. et libera me ab omni malo, hic et in perpetuum,
 10. et propitius esto mihi peccatrici usque in sempiternum.
 11. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[66]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA O PRAWDZIWĄ POKUTĘ (VIII)]

 1. Zmiłuj się nade mną Panie Jezu Chryste,
 2. i podnieś mnie z grzechów moich,
 3. i daj mi prawdziwą pokutę za wszystkie moje grzechy,
 4. i prawdziwą pokorę w sercu moim,
 5. i zmysł słuszny, nadzieję mocną,
 6. i dobry koniec,
 7. i łagodność w wiecznym królestwie z wybranymi Twoimi.

 8. Panie, wyciągnij ramię Twoje
 9. i wyzwól mnie od wszelkiego zła, teraz i na wieki.
 10. I bądź miłościw mnie, grzesznej, aż do wieczności.

 11. Przez [Chrystusa, Pana naszego. Amen].

[67]
ORATIO COMMUNIS [PRO DEFUNCTIS]

 1. Animabus quaesumus Domine
 2. famulorum famularumque Tuarum N.,


 3. quorum quarumque confessionem de propriis criminibus et facinoribus suscepimus,
 4. et qui se nostris commendaverant oracionibus
 5. vel quorum elemosinas recepimus
 6. et nomina ad memorandum conscripsimus,
 7. seu et omnium parentum nostrorum
 8. cunctorumque fidelium in Christo quiescentium
 9. misericordiam concede perpetuam,
 10. ut eis proficiat in aeternum
 11. quod in Te speraverant et crediderant.
 12. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

PRO UNO DEFUNCTO

 1. Deus indulgentiarum Domine
 2. da famulo Tuo N. cuius anniversarium deposicionis commemoramus diem,
 3. refrigerii sedem,
 4. quietis beatitudinem,
 5. luminis claritatem.
 6. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

ALIA [PRO UNO DEFUNCTO]

 1. Presta quaesumus Domine
 2. ut anima famuli Tui N.,
 3. cuius anniversarium obitus sui diem commemoramus,
 4. his purgata sacrificiis indulgentiam
 5. pariter et requiem capiat sempiternam.
 6. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[67]
MODLITWA WSPÓLNA [ZA ZMARŁYCH]

 1. Prosimy Cię, Panie
 2. [udziel wiekuistego miłosierdzia] duszom sług i służebnic Twoich N,
 3. których spowiedzi z własnych zbrodni i występków wysłuchaliśmy,
 4. i którzy powierzyli się naszym modlitwom
 5. lub od których przyjęliśmy jałmużny,
 6. a imiona zapisaliśmy dla zapamiętania
 7. I także [duszom] wszelkich naszych przodków
 8. i wszystkich wiernych spoczywających w Chrystusie
 9. udziel wiekuistego miłosierdzia,
 10. aby skorzystali w wieczności z tego,
 11. że Tobie zaufali i uwierzyli.
 12. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

ZA JEDNEGO ZMARŁEGO

 1. Boże, Panie przebaczenia,
 2. daj słudze Twojemu N, którego rocznicę pogrzebu dziś wspominamy,
 3. miejsce ochłody,
 4. szczęśliwego spoczynku,
 5. jasności oświecenia.
 6. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

INNA [ZA JEDNEGO ZMARŁEGO]

 1. Spraw prosimy [Cię] Panie
 2. aby dusza sługi Twojego N,
 3. którego rocznicę śmierci tego dnia wspominamy,

 4. oczyszczona tymi ofiarami uzyskała przebaczenie,
 5. jak również wieczny odpoczynek.
 6. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

[68]
[PRO LIBERATIONE DE ANGUSTIIS]

 1. Domine Iesu Christe,
 2. multa et magna sunt peccata mea
 3. et innumerabi[li]a delicta mea, super harenam maris;
 4. sed tamen ego cognosco quod maior est misericordia Tua
 5. omnibus rebus quae sunt super terram;
 6. propter hoc deprecor Te Christe Iesu,


 7. ut me dignaris exaudire, indignam famulam Tuam,
 8. et adiuvare in angustiis et in necessitatibus meis
 9. ultra merita mea.
 10. Quaeso Te Domine, quia Tu es spes mea et fortitudo mea,
 11. unica misericordia mea, quam habeo undique;
 12. nihil amplius quaero,
 13. nec bona nec mala,
 14. nec viva, nec mortua,
 15. sed sicut tu vis sic fiat de me;
 16. quia non potero resistere Tuis virtutibus.
 17. Fac mecum, Domine, misericordiam Tuam, sicut misericors es,
 18. et sit Tua voluntas in omnibus quae pertinent ad me.


 19. Domine exaudi oracionem meam
 20. et clamor meus ad te veniat,
 21. quia non spernis, Deus, preces pauperum.
 22. Ne derelinquas me, Domine Pater, et Dominator vitae meae,
 23. ut non corruam in conspectu adversariorum meorum,
 24. nec gaudeant de me inimici mei,
 25. sed propicius esto mihi peccatrici.
 26. Qui vivis [et regnas in saecula saeculorum. Amen].

[68]
[O WYZWOLENIE OD UTRAPIEŃ]

 1. Panie Jezu Chryste,
 2. liczne i wielkie są moje grzechy
 3. i niezliczone są moje przestępstwa, ponad piasek morza.
 4. Lecz ja jednak wiem, ze większe jest miłosierdzie Twoje

 5. od wszystkich rzeczy, które są na ziemi.
 6. Z tego względu upraszam Cię, Chrystusie Jezusie, abyś raczył mnie,
 7. niegodną służebnicę Twoją, wysłuchać
 8. i wspomóc w nieszczęściach i potrzebach moich,
 9. ponad moje zasługi.
 10. Panie, proszę Cię, ponieważ Ty jesteś moją nadzieja i moją mocą,
 11. jedynym moim miłosierdziem, które mam zewsząd.
 12. Niczego ponadto nie szukam
 13. ani dobra, ani zła,
 14. ani żywa, ani umarła,
 15. lecz tak jak Ty chcesz, tak niech się stanie ze mną,
 16. ponieważ nie będę mogła oprzeć się Twoim mocom.
 17. Uczyń ze mną, Panie, miłosierdzie Twoje, tak jak jesteś miłosierny,
 18. i niech będzie wola Twoja we wszystkim, co mnie dotyczy.

 19. Panie wysłuchaj modlitwę moją,
 20. a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!
 21. ponieważ nie gardzisz, Boże, prośbami ubogich;
 22. nie opuszczaj mnie, Panie , Ojcze i Władco mego życia,

 23. abym nie upadła na oczach moich przeciwników,
 24. aby nie radowali się ze mnie nieprzyjaciele moi,
 25. lecz bądź łaskawy mi grzesznej.
 26. Który żyjesz [i królujesz na wieki wieków. Amen].

[69]
[ORATIO] COMMUNIS

 1. Deus omnium fidelium Conditor et Redemptor
 2. cui soli competit medicinam prestare post mortem,
 3. respice propicius ad preces nostras
 4. et da indulgentiam delictorum
 5. omnium episcoporum, abbatum, canonicorum, monachorum,
 6. laicorum seu parentum atque consanguineorum,
 7. et omnium debitorum nostrorum,
 8. et eorum qui se in nostris commendaverant et suas elemosinas nobis dederunt,
 9. nec non et eorum quorum octavum aut tricesimum nec non anniversarium diem commemoramus,
 10. et omnium qui ab Adam usque in hodiernum diem de hac luce migraverunt,
 11. et quorum nomina in tabulis nostris incerta nunc dinoscuntur habere,
 12. ut in numero Tuorum redemptorum consorcio perpetua [s] censentur .
 13. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[69]
[MODLITWA] WSPÓLNA

 1. Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych,
 2. który sam tylko masz władzę przygotowania lekarstwa po śmierci,
 3. wejrzyj łaskawie na nasze prośby
 4. i daj odpuszczenie grzechów
 5. wszystkim biskupom, opatom, kanonikom, mnichom,
 6. świeckim, czyli rodzicom oraz krewnym,
 7. I wszystkim winowajcom naszym,
 8. i tym, którzy się naszym [modlitwom] powierzyli i swoje jałmużny nam przekazali,
 9. A także i tym, których oktawę, trzydziesty dzień, czy też rocznicę wspominamy,
 10. I wszystkich, którzy od Adama aż do dnia dzisiejszego odeszli z tego świata ,
 11. I których imiona na naszych tabliczkach są już nieczytelne ,
 12. Aby do liczby Twoich odkupionych, na wieczny [z nimi] współudział zostali przyłączeni.
 13. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

[70]
PRO DEFUNCTA FEMINA

 1. Suscipe Domine creaturam Tuam,
 2. animam famulae Tuae N.
 3. non ex diis alienis, sed a Te solo, vivo et vero Deo creatam,
 4. quia non est alius praeter Te Domine et non est secundum opera Tua.
 5. Letifica, Domine Deus clementissime,
 6. animam famulae Tuae N. et clarifica eam in multitudine misericordiae tuae.
 7. Ne memineris, quaesumus, Domine iniquitatum eius antiquarum et ebriaetatum quas suscitavit furor desiderii.
 8. Licet enim peccaverit, tamen Te non negauit, sed signo fidei insignitus qui omnia et eam inter omnia fecisti fideliter adoravit.
 9. Qui vivis et regnas Deus cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti.
 10. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[70]
ZA ZMARŁĄ KOBIETĘ

 1. Przyjmij, Panie, stworzenie swoje,
 2. duszę swojej służebnicy N,
 3. Nie przez obcych bogów, lecz przez Ciebie samego, żywego i prawdziwego Boga stworzoną,
 4. ponieważ nie ma innego oprócz Ciebie, Panie, i nic nie równa się Twoim dziełom.
 5. Rozwesel, Panie Boże najłagodniejszy,
 6. duszę służebnicy Twojej N i uwielbij ją w wielkim swoim miłosierdziu.
 7. Nie pamiętaj, prosimy Panie, jej dawnych niegodziwości i nałogów, których doznawała z szalonej żądzy.

 8. Chociaż bowiem grzeszyła, jednak Ciebie, który wszystko i ją między tym wszystkim uczyniłeś, nie zaparła się, lecz znakiem wiary naznaczona wiernie adorowała.
 9. Który żyjesz i królujesz Bóg z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego
 10. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

[71]
PRO PECCATIS (III)

 1. Exaudi Domine supplicum preces
 2. et confitentium Tibi parce;
 3. ut pariter nobis indulgentiam tribuas benignus et pacem.
 4. Per Dominum [nostrum Iesum Christum].

[PRO PECCATIS (IV)]

 1. Parce Domine, parce peccatis nostris
 2. et quamvis incessabiliter deliquentibus continua paena debeatur,
 3. presta quaesumus, ut quod ad perpetuum meremur exitium
 4. transeat ad correctionis auxilium.
 5. Per Dominum nostrum Iesum Christum.

[PRO PECCATIS (V)]

 1. Omnipotens sempiterne Deus
 2. qui vivorum dominaris simul et mortuorum,
 3. omniumque misereris quos Tuos fide


 4. et operae futuros esse prenoscis:


 5. Te suppliciter exoramus
 6. pro quibus effundere preces decrevimus,
 7. quosque vel praesens saeculum adhuc in carne retinet,
 8. vel futurum iam exutos corpore suscepit,
 9. pietatis Tuae clementia
 10. delictorum suorum omniumque veniam consequantur.
 11. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[PRO PECCATIS (VI)]

 1. Precor Te, Domine,
 2. ut intercedentibus
 3. istis et omnibus sanctis Tuis
 4. pro me indigna famula Tua,
 5. ut indulgentiam mihi tribuas omnium delictorum meorum
 6. opusque meum in bonum perficis,
 7. nam et gratiam Tuam mihi concedas;
 8. fide spe karitate me repleas;
 9. mentem meam ad caelestia desideria erigas
 10. ut ab omni adversitate me defendas,
 11. et ad bonam persverantiam perducas.
 12. Per Dominum [nostrum Iesum Christum].

[PRO PECCATIS (VII)]

 1. Quaeso, omnipotens Deus,
 2. da mihi conpuncionem cordis et lacrimas oculis meis,
 3. ut defleam diebus ac noctibus
 4. omnes negligentiae meae,
 5. cum humilitate et puritate cordis et karitate.
 6. Appropinquet oratio mea in conspectu Tuo Domine.
 7. Si iratus fueris adversum me, quem adiutorem queram,
 8. aut quis miserebitur infirmitatibus meis.
 9. Memento, Domine, quod cananeam et publicanum vocasti ad penitentiam,
 10. et Petrum lacrimantem suscepisti;
 11. sic et preces meas suscipe misericors Domine,
 12. et dimitte omnia peccata mea antequam vitam istam riniam.
 13. Salvator [meus de iniquitate liberabis me].

[71]
ZA GRZECHY (III)

 1. Wysłuchaj, Panie, modlitwy pokornie proszących
 2. i przebacz ufającym Tobie,
 3. abyś łaskawie udzielił nam po równo przebaczenia i pokoju.
 4. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa].

[ZA GRZECHY (IV)]

 1. Przebacz, Panie, przebacz grzechy nasze
 2. i chociaż ciągle należy się grzesznikom nieustająca kara,

 3. wysłuchaj, prosimy, aby to, czym zasługujemy na wieczną zagładę
 4. zmieniło się w pomoc do poprawy.
 5. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

[ZA GRZECHY (V)]

 1. Wszechmogący, wieczny Boże,
 2. który panujesz nad żywymi tak jak i nad umarłymi,
 3. i masz zmiłowanie nad wszystkimi, którzy w Ciebie wierzą,
 4. zmiłowujesz się nad tymi, których – w wierze i uczynkach - jako swoich przewidujesz
 5. Błagamy, Ciebie, pokornie,
 6. za tych, za których postanowiliśmy zanosić modły,
 7. których obecny świat dotąd zatrzymuje w ciele,

 8. albo przyszły przyjął już jako pozbawionych ciał,
 9. aby, dzięki Twojej łagodnej łaskawości,
 10. uzyskali odpuszczenie wszystkich swoich przestępstw.

 11. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

[ZA GRZECHY (VI)]

 1. Proszę Cię, Panie, abyś
 2. przez wstawiających się za mną,
 3. niegodną służebnicą Twoją,
 4. tych i wszystkich świętych Twoich
 5. udzielił mi przebaczenia wszystkich moich przestępstw

 6. i czyny moje w dobru udoskonalił.
 7. Przebaczenie i swoją łaskę mi okaż,
 8. wiarą, nadzieją, miłością mnie napełnij,
 9. umysł mój do niebieskiego pragnienia skieruj,
 10. byś od wszelkich przeciwności mnie obronił
 11. i do dobrej wytrwałości doprowadził.
 12. Przez [Pana naszego, Jezusa Chrystusa].

[Za grzechy (VII)]

 1. Błagam, wszechmogący Boże,
 2. daj mi skruchę serca i łzy oczom moim,
 3. abym opłakiwała we dnie i w noce,
 4. wszystkie zaniedbania moje,
 5. z pokorą i czystością serca oraz miłością.
 6. Niech dojdzie modlitwa moja przed oblicze Twoje, Panie.
 7. Jeśli będziesz zagniewany na mnie - jakiego mam szukać Wspomożyciela,
 8. albo kto zmiłowałby się nad słabościami moimi?
 9. Pamiętaj, Panie, że Kananejkę i celnika powołałeś do pokuty
 10. i przyjąłeś Piotra płaczącego,
 11. tak i prośby moje przyjmij, miłosierny Panie,
 12. i odpuść wszystkie moje grzechy zanim to życie skończę.

 13. Zbawicielu [uwolnij mnie od niegodziwości] .

[72]
PRO PECCATIS (VIII)

 1. Deus qui es custos animarum et corporum
 2. dignare me indignam et miseram famulam Tuam
 3. brachii Tui protectione defendere.
 4. Et nullis antiquis hostis insidiis corpus meum paciaris illudi,
 5. sed semper in tranquillitatis securitate maneam iniesa.
 6. Et da mini Domine Iesu Christe fidei calo[rem], fraternitatis amorem, abstinentie virtutem.
 7. Et quicquid cogitando, loquendo, operando peccaverim, Tu gratiae Tuae lenitate indulge.
 8. Et pone me fragilem in gradum stabili[ta]tis qui manes in unitate Trinitatis. Amen

[72]
Za grzechy (VIII)

 1. Boże, który jesteś stróżem dusz i ciał
 2. Racz mnie biedną i niegodną służebnicę Twoją
 3. Obronić ramieniem Twojej opieki.
 4. Niech żaden stary wróg, swoimi zasadzkami nie wywiedzie ciała mego, na pośmiewisko,
 5. lecz niech na zawsze pozostanę nietknięta w spokojnym bezpieczeństwie,
 6. I daj mi, Panie Jezu Chryste, gorącą wiarę, miłość braterską, [i] cnotę powściągliwości.
 7. A w czymkolwiek bym zgrzeszyła, czy to myślą, czy mową, czy uczynkiem – Ty łaską swoją przychylną odpuść.
 8. I wznieś mnie słabą na poziom stałości, który pozostajesz w jedności Trójcy. Amen

[73]
[AD DEUM PRO TRIBULATIONIS]

 1. Deus,
 2. propitius esto mihi peccatrici,
 3. quia nescio quo fugiam
 4. in omnibus tribulacionibus et angustiis
 5. atque necessitatibus meis,
 6. nisi ad te Deus meus.
 7. Quia tu es vita vivorum
 8. et ressurrectio mortuorum;
 9. qui vivis [et regnas in saecula saeculorum. Amen].

[73]
[DO BOGA W UDRĘCZENIU]

 1. Boże,
 2. bądź miłościw mnie grzesznej,
 3. ponieważ nie wiem, gdzie mam uciekać
 4. we wszystkich uciskach i utrapieniach,
 5. a także w potrzebach moich,
 6. jeżeli nie do Ciebie, Boże mój,
 7. ponieważ Ty jesteś życiem żywych
 8. i zmartwychwstaniem umarłych,
 9. który żyjesz i [królujesz na wieki wieków. Amen].

[74]
[AD DOMINUM DEUM PRO INTERMISSIONE PECCATORUM (II)]

 1. Domine
 2. qui plasmasti me
 3. miserere mei; et quomodo Tu vis et Tu scis mihi necessarium esse,
 4. sic fiat de me; non secundum merita mea,
 5. sed secundum misericordiam Tuam
 6. et mirabile nomen Tuum, pie Christe.
 7. Ut indulgentiam et remissionem omnium peccatorum meorum interveniente sancta Maria
  cum istis [...] et omnibus sanctis atque electis Tuis
  tribuas mihi;
 8. et miserere mei, Creator meus,
 9. qui vivis et regnas [et regnas in saecula saeculorum. Amen].

[74]
[DO PANA BOGA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW (II)]

 1. Panie,
 2. który ukształtowałeś mnie,
 3. zmiłuj się nade mną, tak jak Ty chcesz i tak jak wiesz, co jest mi potrzebne,
 4. tak ze mną uczyń, nie według moich zasług,
 5. lecz według Twojego miłosierdzia
 6. i cudownego imienia Twojego, łaskawy Chryste,
 7. Udziel mi, za wstawiennictwem świętej Maryi,
  z tymi [...] i wszystkimi świętymi, a także wybranymi
  Twoimi
  przebaczenia i odpuszczenia wszystkich moich grzechów.
 8. I zmiłuj się nade mną, mój Stwórco,
 9. który żyjesz i królujesz [na wieki wieków. Amen].

[75]
[PRO PECCATIS (IX)]

         Deus [...] concede [...] cum lacrimis [...]
    (Nota hic oratio a adversa manu abrasa [notatio Glossatori
    moderni])

[75]
[ZA GRZECHY (IX)]

         Boże... udziel... ze łzami... .
    (Tu uwaga: modlitwa wrogą ręką wyskrobana.
    [Uwaga Glosatora nowożytnego])

[76]
[PRO PECCATIS (X)]

 1. Cognosco, Domine Iesu Christe,
 2. quia peccata mea innumerabil[i]a sunt valde,
 3. ideo veniam peto, quam non mereor;
 4. sed Tu manum misericordiae Tuae mihi porrige,
 5. qui lapso latroni confitenti,
 6. Mariae flenti,
 7. Petro lacrimanti,
 8. publicano
 9. paradysi ianuam aperuisti.


 10. Domine Deus, Rex omnipotens,
 11. libera me propter nomen Tuum de omni angustia, pius Pater;
 12. et da mihi locum poenitentiae;
 13. multa sunt Domine peccata mea et innumerabilia valde;
 14. in verbis, in factis, in cogitatione, in locutione, in actione, in fornicatione, in pollucione, in libidine, in falso testimonio, in blasphemia, in superbia, in vana gloria, in ira, in consensu
 15. et in omnibus operibus malis;


 16. Domine Deus,
 17. propitius esto peccatis meis propter nomen Tuum sanctum.

[76]
[ZA GRZECHY (X)]

 1. Wiem, Panie Jezu Chryste,
 2. jak bardzo niezliczone są moje grzechy,
 3. dlatego proszę o przebaczenie, na które nie zasługuję.
 4. Lecz Ty wyciągnij do mnie rękę Twojego miłosierdzia,
 5. którą otworzyłeś bramy raju
 6. upadłemu łotrowi, wyznającemu [swe grzechy],
 7. płaczącej Marii [Magdalenie],
 8. lejącemu łzy Piotrowi,
 9. celnikowi.

 10. Panie Boże, Królu wszechmogący,
 11. wyzwól mnie ze wszystkich utrapień moich, łaskawy Ojcze,
 12. i daj mi sposobność do pokuty.
 13. Mnogie są, Panie, moje grzechy i nie dające się zliczyć,

 14. w słowach, w czynach, w myśli, w mowie, w działaniu, w nierządzie, w nieczystości, w pożądliwości, w fałszywym świadectwie, w bluźnierstwie, w pysze, w próżnej chwale, w gniewie, w przyzwoleniu [na grzech],
 15. i we wszystkich złych czynach.

 16. Panie Boże,
 17. bądź litościwy dla moich grzechów ze względu na swoje święte imię.

[77]
[AD DOMINUM IESUM CHRISTUM UT AD PORTAM PARADYSI PERDUCAT]

 1. Domine Iesu Christe,
 2. qui me dignatus fuisti ad imaginem Tuam creare
 3. et Tuo sanguine sancto redimere,
 4. et ad istius mundi vitae lucem perducere;
 5. precor immensam clementiam Tuam,
 6. ut me Tuo caelesti lumine digneris illuminare,
 7. et vias paradysi mihi ostendas,
 8. et ad portum salutis aeterne perducas.
 9. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[77]
[DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA, ABY DOPROWADZIŁ DO BRAM RAJU]

 1. Panie Jezu Chryste,
 2. który raczyłeś mnie stworzyć na swój obraz
 3. i swoją świętą krwią odkupić,
 4. i do światła życia na tym świecie doprowadzić,
 5. proszę niezmierzoną łaskawość Twoją,
 6. abyś mnie swoim niebieskim światłem oświecić raczył
 7. i drogi raju mi ukazać,
 8. i do przystani wiecznego zbawienia doprowadzić.
 9. Przez [Chrystusa Pana naszego. Amen].

[78]
PRO PECCATIS ET PRO INIMICIS

 1. Ad Te, Regem omnium regum et Dominum omnium dominantium
 2. Infelix ego omnium confugio,
 3. quia Tu solus es refugium meum,
 4. solus et liberator in tribulacione et angustia;
 5. erue me, oro pie Pater, a circumdantibus
 6. et insidiantibus me; ne derelinquas me Domine,
 7. Pater et Dominator vitae meae,
 8. ut non corruam in conspectu adversariorium meorum:
 9. ne gaudeant de me inimici mei visibiles et invisibiles.
 10. Sed fac mecum Domine signum in bono,
 11. ut videant qui me oderunt et confundantur;
 12. quia Tu prius adiuvasti me et Consolatus es me;
 13. apprehende arma, Domine, et scutum in cuius nutu omnia consistunt,
 14. et exsurge in adiutorium mihi, quoniam peccavi nimis,
 15. ac pondera peccatorum meorum me pregravant;
 16. confiteor sancte Tibi magis scelera mea quam [merita],
 17. ut veniam merear.

[78]
ZA GRZECHY I ZA NIEPRZYJACIÓŁ

 1. Do Ciebie, Króla wszystkich królów i Pana wszystkich panowań ,
 2. ja, nieszczęsna, we wszystkim się uciekam,
 3. ponieważ Ty sam jesteś moją ucieczką,
 4. i sam jesteś wyzwolicielem w uciskach i utrapieniach
 5. uwolnij mnie, proszę, łaskawy Ojcze,
 6. od osaczających i prześladujących mnie .
 7. Nie opuszczaj mnie , Panie, Ojcze i Władco mego życia,
 8. niech nie upadnę na oczach moich przeciwników,

 9. aby nie ucieszyli się tym nieprzyjaciele moi, widzialni i niewidzialni,
 10. lecz uczyń mi, Panie, znak ku dobremu,
 11. aby ujrzeli ci, którzy mnie nienawidzą i byli zawstydzeni.
 12. ponieważ Ty, łaskawy, poratowałeś mnie i pocieszyłeś .
 13. Chwyć, Panie, oręż i tarczę, od skinienia których wszystko zależy,
 14. i pospiesz mi z pomocą , ponieważ bardzo zgrzeszyłam.
 15. A ciężar moich grzechów niech mnie nie przygniata.
 16. Wyznaję Tobie, Święty [...] moje zbrodnie większe niż zasługi
 17. - abym zasłużyła na przebaczenie.

[79]
[PRO PECCATIS (XI)]

 1. Dignare me, Domine,
 2. indignam famulam Tuam ad Te clamantem,
 3. exaudire, ut in isto saeculo sanitatem absque augmento delictorum
 4. et remissionem omnium peccatorum atque gratiam Tuam mihi concedere digneris;
 5. ut post istam corruptibilem vitam caetui electorum Tuorum adiungere me digneris;


 6. Domine Deus meus, conserva me;
 7. propitius sis mihi omnipotens Deus,
 8. hic et in futuro. Amen.

[79]
[ZA GRZECHY (XI)]

 1. Racz wysłuchać mnie, Panie,
 2. niegodną służebnicę Twoją, do Ciebie wołającą,
 3. abyś na tym świecie dać mi raczył zdrowie bez powiększania występków,
 4. i odpuszczenie wszystkich moich grzechów, a także Twoją łaskę;
 5. abyś mnie po tym śmiertelnym życiu raczył dołączyć do zgromadzenia Twoich wybranych.

 6. Panie, Boże mój, zachowaj mnie.
 7. Boże wszechmogący, bądź mi miłościw
 8. teraz i w przyszłości. Amen.

[80]
[AD DEUM UT CONCEDAT VERITATEM INTELLEGERE]

 1. Concede nobis misericors Deus
 2. ut sicut in nomine Patris et Filii divini generis intellegimus veritatem
 3. sic in Spiritu Sancto totius cognoscamus substantiam.
 4. Qvi vivis [et regnas in saecula saeculorum. Amen].

[80]
[DO BOGA, ABY UDZIELIŁ ZROZUMIENIA PRAWDY]

 1. Daj nam, miłosierny Boże,
 2. abyśmy - jak w imieniu Ojca i Syna pojmujemy prawdę Boskiego rodzenia
 3. tak w Duchu Świętym poznali całą istotę [Boga]
 4. Który żyjesz [i królujesz na wieki wieków. Amen].

[81]
DE NOCIVIS REBUS TIMENDIS

 1. Deus meus et Pater Domini mei Iesu Christi
 2. cuius verbo caeli sunt,
 3. cui omnia subiecta sunt,
 4. cui omnis creatura deservit,
 5. et omnis potestas subiecta est,
 6. et quem vis omnis nociva metuit et expavescit.
 7. Te ad auxilium meum invoco, cuius audito nomine serpentes conquiescunt.
 8. Draco fugit, vipera silet, et rubeta illa quae dicitur rana, quieta torpescit, scorpius extinguitur, regulus vincitur et spalangus noxii nihil operatur; et omnia venenata, et adhuc ferociora repentina, et animalia noxia verentur, et omnes adversae saluti humanae radices arescunt.
 9. Tu extingue omne venenatum virus
 10. et omnes operaciones eius mortiferas, et vires quas habet evacua,
 11. et da in conspectu Tuo omnibus his quos creasti,
 12. ut oculis videant, auribus audiant, corde magnitudinem Tuam intellegant,
 13. ut per intercessionem sancti Iohannis evangelistae ab omni prestigiorum sive veneficiorum periculo nunc et in aevum protegar,
 14. ne nulla malignitas diaboli, nullus malus homo sibi [s] nocere possit.
 15. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[81]
O RZECZACH SZKODLIWYCH WZBUDZAJĄCYCH STRACH

 1. Boże mój i Ojcze Pana mojego Jezusa Chrystusa,
 2. przez którego słowo stały się niebiosa,
 3. któremu wszystko jest poddane,
 4. któremu służy wszelkie stworzenie,
 5. któremu poddana jest wszelka władza
 6. i którego wszelkie siły szkodzące obawiają się i przerażają.
 7. Ciebie, na którego imienia dźwięk uspokajają się węże, przywołuję ku swojej pomocy.
 8. [Na dźwięk tego imienia] ucieka smok, milknie żmija, a ta żaba, którą nazywa się ropuchą drętwieje w bezruchu; skorpion ginie, bazyliszek zostaje pokonany, a osa nie robi nic szkodliwego. I wszystkie jadowite i dotąd krwiożercze, dzikie i szkodliwe zwierzęta zaczynają się bać, a wszelkie korzenie szkodzące ludzkiemu zdrowiu usychają.
 9. Ty [Boże] zniwecz wszelkie jadowite trucizny,
 10. a jakiekolwiek ich zabijające działanie i moc usuń.
 11. I daj wszystkim, których stworzyłeś i [przebywają] przed Twoim obliczem,
 12. aby widzieli oczyma, słyszeli uszami, sercem pojmowali Twoją wspaniałość,
 13. abyś przez wstawiennictwo św. Jana Ewangelisty od niebezpieczeństwa wszelkich czarów, czy zaklęć teraz i na zawsze ochronił,
 14. aby żadna diabelska złośliwość, ani żaden zły człowiek nie mogli mi szkodzić.
 15. Przez [Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

[82]
PRO VIVIS AC DEFUNCTIS

 1. Deus omnipotens Redemptor mundi,
 2. qui pro salute humani generis in hunc mundum venire dignatus es
 3. peccatores redimere preciosissimo Tuo sanguine,
 4. exaudi oracionem, quam ego indigna et peccatrix supplex deprecor,
 5. ut psalmi, quos ad laudem et gloriam nominis Tui decantavi,
 6. digne intercedant apud Te pro peccatis meis;


 7. Creator mundi,
 8. cunctipotens Deus,
 9. Spes credentibus,
 10. Gloria resurgentibus;
 11. supliciter clementiam Tuam imploro per hos psalmos,
 12. quos pro salute vivorum ac mortuorum percantavi,
 13. ut nos a perpetuis tormentis eripias,
 14. et premium aeternae beatitudinis omnibus recte credentibus concedas.
 15. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[82]
ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH

 1. Boże wszechmogący, Odkupicielu świata,
 2. który dla zbawienia rodzaju ludzkiego raczyłeś przyjść na ten świat,
 3. grzeszników swoją najdroższą krwią wykupić,
 4. wysłuchaj modlitwy, którą ja, niegodna i grzeszna, klęcząc, Cię proszę,
 5. aby psalmy, które dla uwielbienia i chwały imienia Twego odśpiewałam,
 6. godnie wstawiały się u Ciebie za moje grzechy.

 7. Stwórco świata!
 8. Wszechpotężny Boże!
 9. Nadziejo wyznawców!
 10. Chwało zmartwychwstałych!
 11. Pokornie błagam Twoją łaskawość przez te psalmy,
 12. które dla zbawienia żywych oraz umarłych odśpiewałam,
 13. abyś nas od wiecznych męczarni uwolnił,
 14. a wszystkim prawdziwie wierzącym dał nagrodę wiecznej szczęśliwości.
 15. Przez [Chrystusa Pana naszego. Amen].

[83]
[AD DEUS UT DEFENDAT CONTRA DIABOLUM]

 1. Ego obsecro Te Domine Deus omnipotens,
 2. ut Tu in me colloces amorem Tuum et timorem Tuum;
 3. suscita in me paenitentiam et fletum peccatorum meorum,
 4. pro nomine Tuo;
 5. da mihi memoriam mandatorum Tuorum, et adiuva me, Domine Deus meus,
 6. et dele iniquitatem meam a conspectu Tuo;
 7. et ne avertas faciem tuam ab oratione mea;
 8. ne proitias [s] me a fatie [s] Tua;
 9. ne derelinquas me Domine Pater Deus meus;
 10. ne discesseris a me;
 11. sed confirma me in Tua voluntate;
 12. doce me quid debeam agere,
 13. aut quid boni loqui, quid tacere;
 14. defende me, Domine Deus meus,
 15. contra iacula diaboli; et contra angeli tarthari,
 16. suggerentem et docentem multa mala,
 17. Defende me, Domine Deus meus
 18. contra omnes inimicos meos visibiles et invisibiles
 19. ne deseras me, Domine Deus meus;
 20. ne derelinquas me, miseram famulam Tuam,
 21. sed adiuva me, Domine Deus meus
 22. et perfice in me doctrinam Tuam;
 23. doce me facere voluntatem Tuam;
 24. quia Tu es Deus meus et doctor meus.
 25. Qui vivis et [et regnas in saecula saeculorum. Amen].

[83]
[DO BOGA, ABY BRONIŁ PRZED DIABŁEM]

 1. To ja, Panie Boże wszechmogący, błagam Cię,
 2. abyś umieścił we mnie swoją miłość i swoją bojaźń.
 3. Wzbudź we mnie pokutę i opłakiwanie moich grzechów
 4. ze względu na Twoje imię.
 5. Daj mi pamięć przykazań Twoich i wspieraj mnie, Panie, Boże mój.
 6. I zgładź nieprawości moje przed obliczem Twoim ,
 7. i nie odwracaj oblicza Twego od modlitwy mojej;
 8. nie odrzucaj mnie od Twego oblicza.
 9. Nie opuszczaj mnie, Panie Ojcze, Boże mój,
 10. nie oddalaj się ode mnie !
 11. Lecz wzmocnij mnie w Twojej woli.
 12. Ucz mnie, co powinnam czynić,
 13. lub co dobrego powiedzieć, a co przemilczeć.
 14. Broń mnie Panie, Boże mój
 15. przed zakusami diabła i przeciw aniołowi piekielnemu
 16. podpowiadającemu i uczącemu rozmaitego zła.
 17. Obroń mnie, Panie, Boże mój
 18. przed wszystkimi nieprzyjaciółmi moimi, widzialnymi i niewidzialnymi.
 19. Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój.
 20. Nie pozostawiaj mnie, biednej służebnicy swojej,
 21. lecz wspomóż mnie Panie, Boże mój,
 22. i utwierdź we mnie swoją naukę,
 23. ucz mnie czynić Twoją wolę,
 24. ponieważ Ty jesteś Bogiem moim i moim nauczycielem.
 25. Który żyjesz [i królujesz na wieki wieków. Amen].

[84]
PRO TRIBULATIONE

 1. Omnia quae fecisti mihi, Domine, in vero iudicio fecisti,
 2. quia peccavi et mandatis Tuis non obedivi;


 3. sed da gloriam nomini Tuo,
 4. et fac mecum secundum multitudinem misericordiae Tuae.
 5. Libera me in tempore tribulationis et angustiae meae.
 6. Iniquitates meae, Domine, multiplicatae sunt super caput meum,
 7. delicta mea creverunt usque ad celos;
 8. parce, Domine,
 9. et inclina super me misericordiam Tuam, Domine.
 10. Per [Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[84]
W PRZEŚLADOWANIU

 1. Wszystko, co uczyniłeś mi Panie, w prawdziwym sądzie uczyniłeś,
 2. ponieważ zgrzeszyłam i Twoich przykazań nie posłuchałam.
 3. Ale imieniu Twojemu daj chwałę
 4. i postąp ze mną według ogromu miłosierdzia Twego.

 5. Wyzwól mnie w czasie prześladowań i utrapień moich.
 6. Nieprawości moje, Panie, są niezliczone nad głową moją .
 7. Przewinienia moje wyrosły aż do nieba.
 8. Przebacz, Panie!
 9. I skieruj na mnie, Panie, miłosierdzie swoje!
 10. Przez [Chrystusa Pana naszego. Amen].

[85]
ORACIO AD SANCTAM MARIAM PRO AMICO ET SEIPSA

 1. Gloriosa Dei genitrix virgo semper Maria piissima


 2. Domina mea unica spes mea,
 3. solae dulcedo mea sancta consolacio mea tota;
 4. post Deum in Tua karitatae maximam fiduciam habeo,
 5. quia nullus meis delictis valet succurre[re],


 6. sicut Tu, quae ipsum doctorem misericordiae immaculata portasti.
 7. Ideo ad Te confugio et Tibi tota devocione PETRUM commendo,
 8. ut sit servus Tuus et Filii Tui Iesu Christi,
 9. licet enim indignus sit nullisque operibus promeruisset, tamen condicione,
 10. quia ab ipso creatus est
 11. et eius precioso sanguine redemptus.


 12. Iam prae cunctis mortalibus eum peccatorem cognosco;
 13. idcirco ad Tuam misericordiam confugio, eum committendo Tibi,
 14. ut per te glorificatus vel purificatus
 15. ad gratiam Tui pervenire valeat dulcissimi Filii;
 16. Domina, ne eum despicias neque abicias,
 17. sed imp[er]e fide tutissima, eum miserum suscipe,


 18. quae spes es omnium miserorum,
 19. et ad Te confugientes benignissime suscipis.
 20. AMEN.

[85]
DO ŚWIĘTEJ MARYI ZA PRZYJACIELA I SAMĄ SIEBIE

 1. Chwalebna Bogarodzico, zawsze Dziewico, najłaskawsza Maryjo,
 2. Pani moja, jedyna moja nadziejo,
 3. sama moja słodyczy, święte moje całe pocieszenie.
 4. Po Bogu, w Twojej miłości, mam największe zawierzenie,

 5. ponieważ nikt nie zdoła wspomóc mnie w moich przewinach,
 6. jak tylko Ty, która, Niepokalana, nosiłaś samego Nauczyciela Miłosierdzia.
 7. Dlatego uciekam się do Ciebie i Tobie, z całą pobożnością, polecam Piotra,
 8. aby był sługą Twoim i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
 9. Chociaż bowiem byłby niegodny i nie zasługiwałby żadnymi dziełami,
 10. jednak ze względu na to, że został przez Niego stworzony
 11. i został odkupiony Jego najdroższą krwią [może nim się stać].
 12. Uznaję go za grzesznika ponad wszystkich śmiertelnych;

 13. i dlatego uciekam się do Twojego miłosierdzia, polecam go Tobie,
 14. aby przez Ciebie uwielbiony i oczyszczony
 15. zasłużył na dojście do łaski Twojego najświętszego Syna.
 16. Pani, nie gardź nim, nie odrzucaj go,
 17. lecz rozkaż [mu wyznać] całą pełnię wiary [i] przyjmij go biednego,
 18. która jesteś nadzieją wszystkich nieszczęsnych,
 19. i przyjmij najłaskawiej uciekających się do Ciebie.
 20. Amen.

[86]
ITEM ALIA [ORATIO AD SANCTAM MARIAM]

 1. Ave Maria gratia plena Dominus tecum ,
 2. quae es solae pulcherrima super solem.
 3. Ave cuius speciem rex celi et terrae concupivit.
 4. Ave ab angelo salutata.
 5. Ave obumbrata a Spiritu Sancto.
 6. Ave pregnans Deum.
 7. Ave quae Filium Dei ex Tuis visceribus meruisti generare.
 8. Ave quae Filium Dei in cunabulis revinx[is]ti.
 9. Ave quae filium Dei in balneum misisti.
 10. Ave quae Filium Dei in presepium declinasti.
 11. Ave quae Filium Dei in templum praesentasti.
 12. Ave quae Filium Dei genuisti secundum carnem.
 13. Ave quae Filium Dei audisti predicantem nostram salutem.
 14. Ave gloriosa et nimis gloriosa.


 15. Ave quae Filium Dei vidisti in cruce pro nostra redemptione suspensum.
 16. Ave quae Filium Dei vidisti resurgentem a mortuis per gloriam Patris.
 17. Ave quae Filium Dei vidisti ad caelos ascendentem cum illa carne quam ex Te sancta et immaculata virgine suscepit.


 18. Ave Domina angelorum.
 19. Ave Regina caelorum.
 20. Ave laus omnium sanctorum.
 21. Ave exsultacio iustorum.
 22. Ave recuperacio perditorum.
 23. Ave spes nostra.
 24. Ave salus nostra.
 25. Ave gloriosa Mater Domini, Sancta Maria, angelorum laude dignissima et a cunctis veneranda.
 26. AMEN.
 27. P[er Dominum nostrum Iesum Christum. Amen].

[86]
PODOBNIE, INNA [MODLITWA DO ŚWIĘTEJ MARYI]

 1. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
 2. która sama jesteś piękniejsza nad słońce,
 3. Zdrowaś, której piękności pożądał Król nieba i ziemi.
 4. Zdrowaś, pozdrowiona przez anioła.
 5. Zdrowaś, zacieniona Duchem Świętym.
 6. Zdrowaś, brzemienna Bogiem.
 7. Zdrowaś, która zasłużyłaś ze swego łona porodzić Syna Bożego.
 8. Zdrowaś, która Syna Bożego owinęłaś w pieluszki.
 9. Zdrowaś, która włożyłaś Syna Bożego do kąpieli.
 10. Zdrowaś, która ułożyłaś Syna Bożego w żłóbku.
 11. Zdrowaś, która ofiarowałaś Syna Bożego w świątyni.
 12. Zdrowaś, która zrodziłaś Syna Bożego wedle ciała.
 13. Zdrowaś, która usłyszałaś Syna Bożego głoszącego nasze zbawienie.
 14. Zdrowaś, chwalebna i bardzo chwalebna!

 15. Zdrowaś, która widziałaś Syna Bożego, zawieszonego na krzyżu dla naszego odkupienia.
 16. Zdrowaś, która widziałaś Syna Bożego powstającego z martwych dla chwały Ojca.
 17. Zdrowaś, która widziałaś Syna Bożego, wstępującego na niebiosa, w tym Ciele, które otrzymał od Ciebie, święta i niepokalana Dziewico.

 18. Zdrowaś, Pani aniołów.
 19. Zdrowaś, Królowo niebios.
 20. Zdrowaś, Chwało wszystkich świętych.
 21. Zdrowaś, Rozradowanie sprawiedliwych.
 22. Zdrowaś, Odzyskanie utraconych.
 23. Zdrowaś, Nadziejo nasza.
 24. Zdrowaś, Uzdrowienie nasze.
 25. Zdrowaś, chwalebna Matko Pana, święta Maryjo, najgodniejsza czci i przez wszystkich czczona.
 26. Amen.
 27. P[rzez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.].

[87]
ALIA [AD SANCTAM MARIAM PRO FILIO]

 1. SANCTA MARIA VIRGO perpetua,
 2. per dilectionem Filii Dei qui te dilexit,
 3. ut te exaltaret super choros angelorum,
 4. exaudi me et ora pro unico Filio meo PETRO.


 5. Sancta Maria adiuva eum et intercede pro eo:
 6. ut liberet eum et custodiat eum Deus ab omni malo
 7. et ab omni periculo,
 8. et ab omnibus angustiis et tribulationibus.


 9. Sancta Maria virgo virginum adiuva eum.
 10. Sancta Maria, Domina et Regina totius orbis, adiuva.
 11. Sancta Maria, spes miserorum, ora pro eo et adiuva eum
 12. nimis merentem et anxiantem.


 13. Sancta Maria, benignissima consolatio ad te confugientium
 14. adiuva eum et ora pro peccatis et negligentiis suis.


 15. Sancta Maria exaudi quaeso me miseram ad te confugientem,
 16. ut unicus Filius meus sentiat Tuum levamen
 17. qui ad Tuum confugit auxilium.


 18. Sancta et gloriosa benedicta et preclara Dei genitrix virgo Maria castissima
 19. omniumque feminarum Deo dilectissima,
 20. Te laudant omnes spiritus angelici
 21. quorum regem ex Tuo puellari utero genuisti.


 22. Te laudat Christi precursor
 23. cum omnibus patriarchis et prophetis,
 24. et innocentibus martiribus,
 25. ceterisque iustis
 26. quos Filius Tuus in infemo visitavit
 27. et suae potentia divinitatis inde liberavit.


 28. Tibi gratias agunt omnes sancti
 29. qui per gloriosam mortem Filii tui a perpetua morte erepti
 30. iam perfruuntur felicitate aeternae caelestis patriae.


 31. Te glorificet omnis creatura,
 32. quae Dei gratia preveniente et Tua castitate promerente
 33. sola inter omnes et prae omnibus digna inuenta es,
 34. ut Deus ante saecula natus a Deo Patre
 35. ex Te ad redemptionem mundi nasceretur in temperae,
 36. et panis angelorum Tuo lacte pasceretur,
 37. et quem totus non capit orbis Tuo gremio collocaretur,
 38. et qui mundum continet Tuis continetur [visceribus],
 39. et Dominator celi et terrae,
 40. per triginta spatium annorum
 41. ut Filius Matri Tibi oboedienter subderetur.


 42. Omnipotentissima et Oratrix caelorum
 43. nobilissima Regina angelorum;
 44. dignum est enim, ut ab omnibus lauderis
 45. qui tantis honoribus non solum prae mulieribus
 46. sed etiam prae omnibus angelis es sublimata.


 47. Sicut angelicis panter ac humanis laudibus magnificeris,
 48. meae exiguae devotionem in Tua laude ne abomineris,
 49. que preter communem,
 50. quam omnis Filii Tui creatura Tibi debet,
 51. venerationem singularem Tuae sanctitati servitutem gratiarumque refero accionem pro pietate singulari
 52. qua me indignam semper solebas consolari.


 53. Quas tamen laudes Tuae dignitati convenientes,
 54. quod obsequium, quas gratiarum acciones Tibi valeo persoluere,
 55. que angelicas ipsas laudes preemines dignitate?


 56. Scilicet nullatenus valeam digne,
 57. gratias ago Tibi devote,
 58. que dum sim sordida, polluta, variisque viciis maculata,
 59. in omnibus necessitatibus et angustiis meis ad Te clamanti
 60. tam pie, tam benigne dignata es adesse,
 61. ut non solum quod desiderabam Tuae divine contrarium videretur voluntati, sed etiam a Filio Tuo talem consolationem mihi frequenter impetrasti,
 62. qualem nec cogitare potui, [nec] desiderare presumsi;
 63. et quis de Tua pietate potest desperare, vel de Tua bonitate diffidere,
 64. cum omnium christicolarum indignissimam
 65. tantam pietatis dulcedinem dignata es ostendere?


 66. Inde confugio sub Tuam protectionem
 67. et commendo in Tuam fidem animam et corpus unici filii mei PETRI,
 68. et omnes necessitates animae et corporis,
 69. et omnes dolores et angustias cordis unici filii mei PETRI,
 70. et omnem vitam suam et finem vitae suae,
 71. nec non quod sibi agendum aut cogitandum aut loquendum est,
 72. ut pie dirigatur secundum Filii Tui voluntatem


 73. et peto te, summum efficax solamen
 74. omnium te querentium:
 75. ut solitam Tuae pietatis gratiam
 76. inter diversos presentis vitae casus,
 77. precipue in hora exitus sui ex vita,
 78. adesse concedas.


 79. Virgo perhennis!
 80. pulcherrima et intacta Sponsa aeterni Regis!
 81. Mater innupta Creatoris!
 82. Mulier inter omnes benedicta,
 83. sola mente et corpore inviolata!
 84. Obsecro te per aeternam felicitatem
 85. quam ut decet Dei Matrem prae omnibus sanctis in celo possides,
 86. ut Tuum famulum Petrum, mente et corpore Tibi subiectum,
 87. digneris Tuo Filio commendare: qui Tibi nil vult negare,
 88. quatenus ipse qui tuam laudabilem virginitatem et admirabilem virginitatem in tantum dilexit,
 89. ut Te prae omnibus sibi in Matrem eligeret,
 90. et illibate decus virginitatis non violaret,
 91. quando de casto cubili ventris processit;
 92. pro Tui honore et dilectione concedat
 93. sibi placitam humilitatem et veram aequitatem,
 94. et dignetur eum tueri ab insidiis et temptacionibus diaboli
 95. et omnium inimicorum visibilium et invisibilium,
 96. et ab omni inquinamento mentis et corporis,
 97. ab omni consensu et delectacione perpetrandi sceleris;
 98. et faciat PETRUM, unicum filium meum
 99. in extremo agmine his associari,
 100. qui in castitate per manentes meruerunt in Tuo obsequio aeternaliter letari.


 101. Scio, mi Domina, eum nimium indignum sanctorum consortio
 102. qui famulant in aeterna patria;
 103. sed tamen non diffido;
 104. omne quod vis a Filio Tuo potes impetrare,
 105. qui ideo carnem ex Te sumpsit, ut peccatores salvos faceret et vitam aeternam donaret.
 106. Ideo rogo Te, ut PETRUS prestetur Tui causa venia
 107. quam et sua non exigunt merita.


 108. O Parens nostri Redemptoris!
 109. O Spes et Solatium humani generis,
 110. in cuius partu angeli pacem omnibus predicabant,
 111. quos prius indignando despiciebant [s],
 112. intercede pro pace et unitate ecciesiae sanctae,
 113. et pro omni populo christiano,
 114. et pro omni exercitu PETRI unici filii mei,
 115. et pro omni familia sua,
 116. et pro ipso famulo tuo.
 117. Pro universorum [s] incolumitate sanctarum reliquiarum,
 118. nec non pro omnibus offensionibus et negligentiis meis et PETRI,
 119. et omnibus necessitatibus et periculis exercitus sui,
 120. atque pro omni populo christiano
 121. quatenus Tuo interventu desideria carnis vincere
 122. et diaboli laqueos pessimos eludere
 123. atque ad aeternam vitam pervenire [possint].


 124. Interventu [s] pro omnibus vivis atque defunctis,
 125. quos sacro sanguine Filii Tui redemptos esse cognoscis;
 126. et fac ut omnes levamen sentiant qui se Tuis precibus et meritis adiuvari desiderant.
 127. Per Dominum [nostrum Iesum Christum. Amen].

[87]
INNA [DO ŚWIĘTEJ MARYI ZA SYNA]

 1. Święta Maryjo, zawsze Dziewico,
 2. przez umiłowanie Syna Bożego, który Ciebie umiłował,
 3. aby Cię wynieść ponad chóry anielskie,
 4. wysłuchaj mnie i módl się za jedynego syna mojego, Piotra.

 5. Święta Maryjo, wspieraj go i wstaw się za nim,
 6. aby Bóg go uwolnił i strzegł od wszelkiego zła,
 7. i od wszelkiego niebezpieczeństwa,
 8. i od wszelkich trudności i ucisków.

 9. Święta Maryjo, Panno nad pannami , wspieraj go!
 10. Święta Maryjo, Pani i Królowo całego świata, wspieraj!
 11. Święta Maryjo, Nadziejo biednych, módl się za niego i wspieraj go,
 12. Aż nadto smutnego i ogarniętego lękiem.

 13. Święta Maryjo, najłaskawsza pociecho uciekających się do Ciebie,
 14. wspieraj go i módl się za jego grzechy i zaniedbania.

 15. Święta Maryjo, wysłuchaj, proszę, mnie biednej, uciekającej się do Ciebie,
 16. aby mój jedyny syn odczuł Twą pomoc,
 17. on, który ucieka się do Twojego wsparcia.

 18. Święta i chwalebna, błogosławiona i przesławna Boża Rodzicielko, najczystsza Panno Maryjo
 19. I najmilsza Bogu ze wszystkich niewiast.
 20. Ciebie chwalą wszystkie duchy anielskie,
 21. których Króla zrodziłaś z Twego dziewiczego łona.

 22. Ciebie chwali poprzednik Chrystusa
 23. ze wszystkimi patriarchami i prorokami
 24. i niewinnymi męczennikami,
 25. i innymi sprawiedliwymi,
 26. których Syn Twój odwiedził w Otchłani,
 27. i mocą swojej boskości stamtąd uwolnił .

 28. Tobie składają dzięki wszyscy święci,
 29. którzy przez chwalebną śmierć Twojego Syna wybawieni od śmierci wiecznej
 30. już doznają szczęścia wiekuistej niebieskiej ojczyzny.

 31. Ciebie uwielbia wszelkie stworzenie,
 32. która z uprzedzającej łaski Boga i dzięki swojej przedzasłużonej czystości
 33. sama wśród wszystkich i przed wszystkimi stałaś się godna,
 34. aby Bóg, przed wiekami zrodzony z Boga Ojca,
 35. z Ciebie się narodził w czasie dla zbawienia świata.
 36. I [On] Chleb aniołów Twoim wykarmiony został mlekiem,
 37. I [Ten,] którego świat nie ogarnia, objęło Twoje łono,
 38. i który świat ogarnia, ogarnięty był Twoim łonem,
 39. i Władca nieba i ziemi
 40. przez trzydzieści lat
 41. - jako Syn Matki – Tobie był posłusznie poddany.

 42. Najwszechmocniejsza i Pośredniczka niebios,
 43. najszlachetniejsza Królowo aniołów,
 44. godne jest bowiem, abyś była przez wszystkich chwalona,
 45. która takimi zaszczytami jesteś wyniesiona, nie tylko przed niewiasty,
 46. lecz także przed wszystkich aniołów.

 47. Skoro anielskim i ludzkim uwielbieniem jesteś wyróżniona,
 48. to nie pogardzaj moimi drobnymi modlitwami na Twoją cześć,
 49. ponieważ oprócz powszechnego uwielbienia,
 50. które winne jest Tobie wszelkie stworzenie Twojego Syna,
 51. oddaję Twojej świętości szczególną służbę i dziękczynienie
 52. za szczególną łaskawość, którą mnie niegodną zawsze zwykłaś pocieszać.

 53. Jakie jednak pochwały, odpowiednie Twojej godności,
 54. jakie poświęcenie, jakie dziękczynienie zdołała bym złożyć Tobie,
 55. która przewyższasz godnością sławę samych aniołów?

 56. Wiadomo, że nigdy nie zdołałabym [tego uczynić] w sposób godny,
 57. [to jednak] składam Tobie pobożne dzięki, które
 58. - chociaż jestem nikczemna i splamiona różnymi wadami -
 59. we wszystkich potrzebach i utrapieniach moich wołam do Ciebie,
 60. [A Ty] raczyłaś być tak łaskawa i tak łagodna,
 61. że nie tylko, to czego pragnęłam, ([a co] wydawało się sprzeczne z Twoją Boską wolą), lecz także uprosiłaś mi u Syna Twojego takie pocieszenie,
 62. którego nawet nie mogłam wymyślić ani nie odważyłam się pragnąć.
 63. I któż może wątpić w Twoją łaskawość lub nie ufać Twojej dobroci,
 64. skoro raczyłaś okazać tak wielką łaskawość
 65. najbardziej niegodnej spośród czcicieli Chrystusa?

 66. Dlatego uciekam się pod Twoją opiekę
 67. i powierzam Tobie wiernej duszę i ciało jedynego syna mego, Piotra,
 68. i wszystkie potrzeby duszy i ciała
 69. i wszystkie boleści i uciski serca jedynego syna mego, Piotra,
 70. i całe jego życie, i koniec jego życia,
 71. jak i to, co ma robić albo myśleć, albo mówić,
 72. by łaskawie był kierowany według woli Twego Syna.

 73. I proszę Cię, najskuteczniejsza ucieczko
 74. wszystkich szukających Ciebie,
 75. abyś łaską zwykłą Twej łaskawości,
 76. w różnych wydarzeniach jego obecnego życia,
 77. szczególnie w godzinę jego odejścia z życia,
 78. zechciała [mu] towarzyszyć.

 79. Wieczysta Panno!
 80. najpiękniejsza i nienaruszona Oblubienico Króla wieków!
 81. Matko niezamężna Stworzyciela!
 82. Niewiasto między wszystkimi błogosławiona,
 83. sama jedna nienaruszona na umyśle i na ciele!
 84. Błagam Cię przez wieczną szczęśliwość,
 85. którą posiadasz w niebie, większą niż wszyscy święci, jak przystoi Matce Boga,
 86. abyś sługę Twojego, Piotra, poddanego Ci myślą i ciałem,
 87. raczyła polecić swemu Synowi, który niczego Ci nie chce odmawiać,
 88. ponieważ tak umiłował Twą uwielbienia godną dziewiczość,
 89. że Cię obrał przed wszystkimi innymi na Matkę
 90. i nie naruszył nietkniętej chwały dziewiczości,
 91. gdy przyszedł na świat z Twego czystego łona.
 92. Dla Twej czci i miłości niech udzieli mu
 93. miłej Tobie pokory i prawdziwej prawości
 94. i niech raczy go osłaniać od zasadzek i pokus diabła,
 95. i wszystkich nieprzyjaciół, widzialnych i niewidzialnych,
 96. i od wszelkiej nieczystości umysłu i ciała,
 97. i od wszelkiej zgody i upodobania w spełnianiu występków,
 98. i niech uczyni, aby Piotr, jedyny mój syn,
 99. był dołączony na koniec do tych,
 100. którzy, trwając w czystości, zasłużyli wiecznie radować się w uległości Tobie.

 101. Wiem, Pani moja, że stał się bardzo niegodny towarzystwa świętych,
 102. którzy służą w wiekuistej ojczyźnie,
 103. ale nie tracę ufności.
 104. Wszystko, czego chcesz, możesz uzyskać u Twojego Syna,
 105. który po to z Ciebie wziął ciało, by wybawić grzeszników i dać im życie wieczne.
 106. Dlatego proszę Cię, by za Twą przyczyną, Piotr uzyskał przebaczenie,
 107. do którego nie wystarczą jego [własne] zasługi.

 108. O Rodzicielko naszego Odkupiciela!
 109. O Nadziejo i Pociecho rodzaju ludzkiego,
 110. przy Jego narodzeniu aniołowie przepowiadali pokój wszystkim tym,
 111. którymi wcześniej z oburzeniem gardzili,
 112. wstaw się za pokojem i jednością Kościoła świętego
 113. i za ludem chrześcijańskim,
 114. i za całym wojskiem Piotra, jedynego syna mego;
 115. i za całą jego rodziną;
 116. i za samym sługą Twoim;
 117. za nietykalnością wszystkich świętych relikwii
 118. oraz za wszystkimi opuszczeniami i zaniedbaniami moimi i Piotra;
 119. i za wszystkimi potrzebami i niebezpieczeństwami jego wojska;
 120. i za całym ludem chrześcijańskim;
 121. aby, za Twym wstawiennictwem, mógł przezwyciężyć pożądania ciała
 122. i uniknąć najgorszych sideł diabelskich;
 123. oraz dojść do życia wiecznego.

 124. Wstaw się za żywych i umarłych,
 125. o których wiesz, że są odkupieni świętą Krwią Twojego Syna
 126. i uczyń, by poczuli ulgę wszyscy ci, którzy pragną być wspomagani Twoimi modlitwami i zasługami.
 127. Przez Pana [naszego Jezusa Chrystusa. Amen].

[88]
[CYCLA PSALMORUM]

 1. Ego dixi Domine misere mei.
 2. Sana [animam meam quoniam peccavi tibi].
 3. Convertere Domine usquequo.
 4. Et deprecabilis [esto super servos tuos].
 5. Fiat misericordia tua Domine super nos.
 6. Quem admodum [speravimus in te].
 7. Sacerdotes tui induantur.
 8. Et sancti [tui exultabunt].
 9. Saluum fac servum Tuum PETRUM.
 10. Deus meus [sperantem in te].
 11. Fiat pax in virtute tua.
 12. Et habundantia [in turribus tuis].
 13. Pro infirmis et captiuis.
 14. Exclama [ad Dominume].
 15. Pro fidelibus defunctis.
 16. Requiem [aeternam dona eis Domine
 17. et lux perpetua luceat eis].
 18. Pro fratribus et sororibus nostris.
 19. Salvos fac [nos Dominus Deus noster
 20. et congrega nos de nationibus
 21. ut cofiteamur Nomini tuo sancto
 22. et gloriemur in laude tua].
 23. Ostendae nobis Domine misericordiam tuam.
 24. Et salutare [tuum da nobis].
 25. Domine Deus virtutum converte nos.
 26. Et ostende [faciem tuam et salvi erimus].
 27. Domine exaudi orationem meam.
 28. Et clamor [meus ad te veniat].

[88]
[CYKL PSALMÓW]

 1. Jam rzekła: "Panie, zmiłuj się nade mną,
 2. uzdrów [duszę moją, bo zgrzeszyłam Tobie!"] .
 3. Powróć, o Panie! Dokądże?
 4. I daj się ubłagać [sługom Twoim!] .
 5. Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nad nami,
 6. jak mieliśmy [ nadzieję w Tobie!] .
 7. Kapłanów Jego przyoblekę w zbawienie,
 8. a święci [Jego weselem weselić się będą] .
 9. Zbaw sługę swego, PIOTRA.
 10. Boże mój, [nadzieję mającego w Tobie!] .
 11. Niechaj będzie pokój w warowni Twojej
 12. i dostatek [w basztach Twoich!].
 13. Za chorych i uwięzionych.
 14. Wołaj głośno [do Pana].
 15. Za wiernych zmarłych.
 16. [Wieczny] odpoczynek [racz im dać, Panie,
 17. a światłość wiekuista niechaj im świeci] .
 18. Za braci i siostry nasze.
 19. Wybawże [nas, Panie, Boże nasz,
 20. i zgromadź nas spośród narodów,
 21. abyśmy wysławiali imię Twoje święte
 22. i chlubili się chwałą Twoją!] .
 23. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje.
 24. I zbawienie [Twoje daj nam] .
 25. Boże zastępów, nawróć nas
 26. i ukaż [oblicze Twoje, a będziemy zbawieni!] .
 27. Panie wysłuchaj modlitwę moją,
 28. a wołanie [moje niech do Ciebie przyjdzie] .

[89]
[AD DOMINUM DEUM PRO REMISSIONE PECCATORUM (III)]

 1. Domine Deus meus converte me ad Te,
 2. ut Te merear timere et amare;
 3. et presta mihi Domine, ut per puram confessionem
 4. et per veram penitentiam,
 5. et per compunctionem cordis,
 6. et per fontem lacrimarum,
 7. et per indulgentiam inimicorum,
 8. et per elemosinam rectam,
 9. et per abstinentiam omnia mala possim dimittere,
 10. et cum bonis operibus merear ad remissionem peccatorum meorum pervenire.


 11. Redemptor vitae
 12. Tibi commendo animam meam, corpus et sensum meum,
 13. consilium meum et vitam meam.


 14. Creator meus
 15. Tibi commendo me semper in omni tempore,
 16. ut omne consilium meum et vita mea in Te permaneant.


 17. Domine Deus
 18. da mihi finem, ut merear habere vitam aeternam,
 19. et perfice omnes dies meos in Tua voluntate perseverare.


 20. Miserere mei Domine et exaudi oracionem meam.
 21. Exaudi Domine oracionem,
 22. et ne despexeris deprecationem meam
 23. intende in me et exaudi me.
 24. Domine exaudi oracionem meam. Et clamor [meus ad te veniat].
 25. Fiat misericordia Tua magna super me,
 26. quemadmodum spero et confido in Te.


 27. Ecce crux Tua Iesu sit signum salutis mee.
 28. Sancta crux Christi Iesu sis mihi salus et gubernatio et protectio ac defensio.


 29. Clamavi in toto corde meo ad Te
 30. Deus meus, ne derelinavas me, ne recedas a me.


 31. Sed sicut Tu vis et scis miserere mei;
 32. et per Tuam magnam misericordiam atque pietatem,
 33. et per merita sanctae Crucis,
 34. et per Tuam sanctam resurrectionem,
 35. et per merita sanctae Mariae et omnium sanctorum Tuorum
 36. digneris mihi [esse] Adiutor, et Consolator, et Gubernator in omni tempore;
 37. et fiat voluntas tua semper Deus meus.
 38. Qui vivis [et regnas in saecula saeculorum. Amen].

[89]
[DO PANA BOGA O ODPUSZCZENIE GRZECHÓW (III)]

 1. Panie, Boże mój, nawróć mnie do siebie,
 2. abym zasłużyła bać się i kochać Ciebie.
 3. I daj mi, Panie, abym przez czystą spowiedź
 4. i przez prawdziwą pokutę,
 5. i przez skruchę serca,
 6. i przez źródło płaczu,
 7. i dzięki przebaczeniu nieprzyjaciół,
 8. i przez słuszną jałmużnę,
 9. i przez post mogła zasłużyć na odpuszczenie wszystkich win,
 10. a dobrze czyniąc zasłużyła na dojście do odpuszczenia moich grzechów.

 11. Odkupicielu życia,
 12. Tobie polecam duszę moją, ciało i zmysły moje,
 13. postanowienie moje i życie moje.

 14. Stworzycielu mój,
 15. Tobie polecam się zawsze i w każdym czasie,
 16. aby każde moje postanowienie i moje życie w Tobie pozostawały.

 17. Panie Boże,
 18. daj mi cel, abym zasłużyła na posiadanie życia wiecznego,
 19. i spraw, aby wszystkie dni moje upływały w Twojej woli.

 20. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj modlitwy mojej.
 21. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją,
 22. nie pogardzaj prośbą moją!
 23. Wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie! .
 24. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie [moje niech do Ciebie przyjdzie] .
 25. Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie, nade mną,
 26. jak w Tobie pokładam nadzieję i Tobie ufam! .

 27. Oto krzyż Twój, Jezu, niech będzie znakiem mojego zbawienia.
 28. Święty Krzyżu Chrystusa Jezusa, bądź mi zbawieniem i zrządzeniem oraz opieką i bronią.

 29. Wołam z całego mojego serca do Ciebie,
 30. Boże mój nie opuszczaj mnie, nie odsuwaj się ode mnie .

 31. Lecz tak jak Ty chcesz i wiesz - zmiłuj się nade mną.
 32. A przez Twoje wielkie miłosierdzie, a także dobroć,
 33. i przez zasługi świętego krzyża,
 34. i przez Twoje święte zmartwychwstanie,
 35. i przez zasługi świętej Maryi, i wszystkich świętych Twoich,
 36. racz być mi Pomocnikiem i Pocieszycielem, i Zarządcą w każdym czasie,
 37. i niech mi się staje wola Twoja zawsze, Boże mój.
 38. Który żyjesz [i królujesz na wieki wieków. Amen].

[90]
[AD DOMINUM DEUM PRO REMISSIONE PECCATORUM (IV)]

 1. Domine Pater et Dominator vitae meae
 2. ne derelinquas me, nec dimittas me
 3. in nullum peccatum cadere, nec facere, nec te offendam;
 4. sed salvam me fac ex omnibus persequentibus me
 5. et libera me.

[90]
[DO PANA BOGA O ODPUSZCZENIE GRZECHÓW (IV)]

 1. Panie, Ojcze i Władco mojego życia,
 2. Nie pozostawiaj mnie ani nie opuszczaj mnie
 3. [Nie pozwól] mi popaść w jakikolwiek grzech ani [zły] uczynek, ani Twoją obrazę,
 4. ale wybaw mnie od wszystkich moich prześladowców
 5. i wyzwól mnie.

[91]
ORATIO AD SANCTAM MARIAM [MAGDALENAM]

 1. Sancta Maria Magdalena,
 2. quae Spiritus Sancti succensa gratia, ad fontem Vivi Verbi venisti
 3. ut eius muneris gratia mundareris ab sorde criminum:
 4. adesto mihi peccatrici ad Te confugienti, et obtine Tuis precibus;
 5. ut ille, qui Tibi tantam gratiam consulit
 6. ut ex inimica in amicam vertereris,
 7. atque per amaritudinem penitentiae ad aeternam dulcedinem pervenire meruisses,
 8. mihi indignae compunctionem cordis ac rivos lacrimarum concedere dignetur.


 9. Scio enim, Christi dulcissima amica,
 10. me non mereri quod Tu meruisti: Christi praesentiam;
 11. sed quamvis nunc eum non videam carnalibus oculis,


 12. tamen desidero et spero
 13. me beatificari cum his
 14. qui eum viderunt et in illum crediderunt;
 15. sed propter illius amorem quem mortuum in monumento quesisti,
 16. et vivum videre meruisti,
 17. adiuva me Tuis precibus
 18. ut indulgentiam delictorum
 19. optinere merear in aeterna beatitudine Tecum letificari.
 20. Qui vivis [et regnas in saecula saeculorum. Amen].

[91]
MODLITWA DO ŚWIĘTEJ MARII [MAGDALENY]

 1. Święta Mario Magdaleno,
 2. któraś – zapalona łaską Ducha Świętego - przyszła do źródła Żywego Słowa,
 3. aby zostać oczyszczoną z brudu zbrodni łaską Jego daru,
 4. bądź przy mnie, grzesznej, uciekającej się do Ciebie i wspomóż mnie swymi prośbami,
 5. aby Ten, który Ci takiej łaski udzielił,
 6. że zmieniłaś się z nieprzyjaciółki w przyjaciółkę,
 7. a także, że przez gorzką pokutę zasłużyłaś na dojście do wiecznej słodyczy,
 8. raczył mi niegodnej udzielić skruchy serca oraz strumieni łez.

 9. Wiem przecież, najsłodsza przyjaciółko Chrystusa,
 10. że nie zasługuję na to, na co Ty zasłużyłaś: obecność Chrystusa.
 11. Lecz chociaż teraz nie będę widziała Go cielesnymi oczyma,
 12. jednak pragnę i mam nadzieję,
 13. że mnie uszczęśliwi z tymi,
 14. którzy Go widzieli i w Niego wierzyli.
 15. Zatem dla tej miłości, którą martwego w grobie poszukiwałaś,
 16. a żywego zasłużyłaś widzieć,
 17. wspieraj mnie swoimi modlitwami,
 18. abym po wybaczeniu przestępstw
 19. zasłużyła na cieszenie się z tobą w wiecznej szczęśliwości.

 20. Który żyjesz [i królujesz na wieki wieków. Amen].

[92]
ALTERIUM [AD CHRISTUM PRO ECCLESIA]

 1. Domine labia mea aperies,
 2. Et os [meum adnuntiabit laudem tuam].
 3. Sanctus Deus, sanctus Fortis, sanctus Immortalis.
 4. Pro papa nostro,
 5. et pro principe nostro,
 6. et pro imperatore nostro,
 7. et pro episcopis nostris,
 8. et pro abbatibus nostris,
 9. et pro fratribus nostris,
 10. et pro omnibus amicis nostris,
 11. et pro omnibus congregationibus Aecciesiae catholicae,
 12. et pro omni populo christiano.


 13. Christe
 14. qui es verus Largitor et Indultor lucis aeternae,


 15. dignare me indignam famulam Tuam exaudire
 16. clamantem ad Te per hos psalmos
 17. et orantem pro peccatis meis minimis ac maximis,
 18. et pro salute animarum nostrarum,
 19. et pro incolomitate corporum nostrorum,
 20. seu etiam pro longevitate vitae nostrae,
 21. et adeptione quietis aeternae,
 22. et gaudii indeficientis
 23. quod parasti diligentibus nomen Tuum;

[AD DOMINUM DEUM PRO ECCLESIA]

 1. Exaudi me, Domine,
 2. per hos psalmos, peccatricem famulam Tuam,
 3. pro parentela mea,
 4. et pro fratribus et sororibus meis
 5. et specialiter pro salute sororum mearum N.;
 6. nec non et fideli amica mea N.
 7. et pro cunctis vivis ac defunctis
 8. qui se indignibus precibus meis commendaverunt,
 9. ac famularum suarum partibus sustentaverunt,
 10. sive pro his qui consanguinitate vel compassionis affectu mihi propinqui sunt,
 11. et qui mihi familiaritate aut alicuius generis subiectione cogniti sunt:
 12. in primis pro rege nostro,
 13. et pro episcopis
 14. et abbatibus et abbatissis,
 15. et pro omnibus congregationibus sanctorum,
 16. nec non pro his omnibus, Domine piissime,
 17. quibus aut operae, aut peti[ti]one eorum,
 18. aut permissione, aut voluntate mea debens existo
 19. seu universalibus [...] pro cunctis fidelibus vivis ac defunctis;
 20. presta illis omnibus viventibus, Domine,
 21. qui boni sunt ut in bono perseverent,
 22. et qui negligentes sunt per Tuam virtutem mereantur
 23. reverti ad veram penitentiam, ne pereant;
 24. et qui de hoc mundo discesserunt,
 25. tribue illis per Tuam clementiam refrigerium sempiternum.


 26. Tu Domine, clementissime Pater,
 27. dignare cognoscere nomina eorum omnium.
 28. Domine magne, pie, exaudibilis mei
 29. indignae famulae Tuae, una cum his omnibus
 30. sicut Tu vis et sicut scis necessarium mihi esse
 31. hic et in futuro memorare digneris.
 32. Qui cum Patre et Spiritu Sancto
 33. vivis et regnas in saecula saeculorum. AMEN

[92]
INACZEJ [DO CHRYSTUSA KOŚCIÓŁ]

 1. Panie, otworzysz wargi moje,
 2. a usta [moje będą opowiadać chwałę Twoją!]
 3. Święty Boże, Święty Mocny, Święty i Nieśmiertelny .
 4. Za papieża naszego,
 5. i za księcia naszego,
 6. i za cesarza naszego,
 7. i za biskupów naszych,
 8. i za opatów naszych,
 9. i za braci naszych,
 10. i za wszystkich przyjaciół naszych,
 11. i za wszystkie zgromadzenia Kościoła powszechnego,
 12. i za cały lud chrześcijański.

 13. Chryste,
 14. który jesteś prawdziwym Dawcą i Strażnikiem wiekuistej światłości,
 15. racz wysłuchać mnie, niegodną służebnicę Twoją,
 16. wołającą do Ciebie przez te psalmy
 17. i modlącą się za grzechy moje najmniejsze i największe,
 18. i za zbawienie naszych dusz,
 19. i za nienaruszalność ciał naszych,
 20. a także za nasze długie życie,
 21. i uzyskanie wiecznego odpoczynku,
 22. i nieustannej radości,
 23. które przygotowałeś miłującym Twoje imię.

[DO PANA BOGA ZA KOŚCIÓŁ]

 1. Wysłuchaj mnie, Panie,
 2. przez te psalmy, grzeszną służebnicę Twoją,
 3. za krewnych moich
 4. i braci, i za siostry moje,
 5. a szczególnie za zbawienie sióstr moich N,
 6. a także i [za] wierną moją przyjaciółkę N,
 7. i za wszystkich żywych i umarłych,
 8. którzy się polecili niegodnym modłom moim,
 9. oraz wspierali udziałem sług swoich ,
 10. i za tych, którzy są mi bliscy pokrewieństwem i wspólnotą uczuć,
 11. i których znam przez bliższe obcowanie lub podległość jakiegoś rodzaju,
 12. przede wszystkim za króla naszego
 13. i za biskupów,
 14. i za opatów i za ksienie,
 15. i za wszystkie święte zgromadzenia,
 16. a także za tych wszystkich, najłaskawszy Panie,
 17. którym dłużna jestem albo uczynkiem, albo na ich prośby,
 18. albo z przyzwolenia, albo z mojej woli
 19. oraz ogólnie za wszystkich wiernych żywych i umarłych.

 20. Daj im wszystkim żyjącym, Panie,
 21. którzy są dobrzy, by trwali w dobru,
 22. a którzy są niedbali, by przez Twą moc zasłużyli
 23. powróć do prawdziwej pokuty, aby nie zginęli.
 24. A tym, którzy odeszli z tego świata,
 25. daj przez Twą litość wiekuistą ochłodę

 26. Ty, Panie, najłaskawszy Ojcze,
 27. racz poznać imiona ich wszystkich.
 28. Panie wielki, miłościwy, wysłuchujący mnie,
 29. niegodną służebnicę Twoją, jedną z nich wszystkich,
 30. jak Ty chcesz i jak wiesz, że jest mi to potrzebne.
 31. racz pamiętać o tym teraz i w przyszłości.
 32. Który z Ojcem i Duchem Świętym
 33. żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

[93]
[LITANIA]

 1. Ut me miseram famulam Tuam Gertrudam custodire digneris,
 2. Domine Iesu Te rogo audi me.


 3. Ut iram et indignacionem Tuam a me misera amoveas,
 4. Domine Iesu Te rogo audi me.


 5. Ut omnia delicta mea propitiacius auferre digneris,
 6. Domine Iesu Te rogo audi me.


 7. Ut peccata quibus Te ad iracundiam provocavi obliviscere digneris,
 8. Domine Iesu Te rogo audi me.


 9. Ut me a multis criminibus ream absolvere digneris
 10. Te rogo audi me.


 11. Ut indulgentiam omnium delictorum meorum mihi donare digneris,
 12. Te rogo audi me.


 13. Ut me ab omni periculo defendere digneris,
 14. T[e] r[ogo] a[udi] m[e].


 15. Ut vita mea Te adiuvante usque in finem tibi complaceat,
 16. Domine Iesu Te rogo audi me.


 17. Ut mihi compunctionem spiritualem et fructuosam penitentiam donare digneris.


 18. Ut fontem lacrimarum ex Tuo affectu mihi miserae donare digneris.


 19. Ut per temetipsum, piissime Deus,
 20. in cunctis necessitatibus et in die exitus animae meae misericorditer et clementer succurre et adiuvare digneris
 21. deprecamur.


 22. Ut me ab omnibus inmundorum malignis machinacionibus liberare digneris,
 23. deprecor.


 24. Ut veram penitentiam
 25. misero famulo Tuo Petro donare digneris.


 26. Ut omnium inimicorum eius
 27. visibilium et invisibilium maliciam compescere digneris.


 28. Ut illorum invidiam nusquam ei nocere permittas,
 29. Domine Iesu Te rogo audi me.


 30. Ut inimicos eius qui in aliquo adversari cupiunt dextera potentiae Tuae comprimere digneris
 31. Te rogo audi me.


 32. Ut ei spem firmam et fidem rectam, et sensum rectum caritatemque perfectam ad Te creatorem meum concedere digneris.


 33. Ut miserum famulum Tuum Petrum visitare et consolari digneris.


 34. Ut ei victoriam donare digneris.


 35. Ut omnes laqueos adversariorum Te adiuvante illesus mereatur evadere,
 36. Domine Iesu Te rogo [a]udi m[e].


 37. Ut qui eum in aliquo adversari querunt Tua dextera primantur,
 38. Domine Iesu T[e] r[ogo].


 39. Ut eis omnem locum ei nocendi obstituere et aditum quodlibet in eum impediendi concludere digneris
 40. Te pre[cor].


 41. Ut eum ab omnibus adversitatibus liberare digneris,
 42. Te preco[r] Deus.


 43. Ut eum in vindictam inimicorum eius incidere non permittas,
 44. Domine Iesu Te precor.


 45. Ut inimici eius de eius ruina letari amplius non valeant,
 46. Domine Iesu.


 47. Ut eum sub umbra alarum tuarum pie digneris protegere,
 48. Domine Iesu Te precor, sancte Pater, audi me.


 49. Ut salutem et sanitatem animae et corporis eius concedere dig[neris],
 50. Domine Iesu Te preco[r] audi me.


 51. Ut iram et indignationem Tuam ab eo avertere digneris,
 52. Te preco[r] audi me.


 53. Ut muro tuo inexpugnabili eum circumcingere et armis tuae potentiae protegere digneris,
 54. Domine Iesu Te preco[r] audi me.


 55. Ut eum in omnibus et ubique protegere digneris.


 56. Ut ei clemens clementer subvenire digneris.


 57. Ut ei misericors succurrere et adiuvare misericorditer digneris.


 58. Ut corda pro eo tristantia letificare digneris.


 59. Ut animo promerentiam consolare digneris.


 60. Ut eum miserum et indignum et peccatorem ac negligentiae [...]
 61. [pro] famulo Tuo PETRO et pro sanitate animae et corporis eius
 62. Te preco, audi me.

[93]
[LITANIA]

 1. Abyś mnie biedną służebnicę Twoją Gertrudę, chronić raczył.
 2. Panie Jezu, proszę Cię - wysłuchaj mnie.

 3. Abyś gniew i Twoją niełaskę ode mnie biednej odsunął.
 4. Panie Jezu, proszę Cię - wysłuchaj mnie.

 5. Abyś wszytkie moje winy, raczył łaskawie usunąć.
 6. Panie Jezu, proszę Cię - wysłuchaj mnie.

 7. Abyś grzechy, którymi Cię zmuszałam do gniewu, zapomnieć raczył.
 8. Panie Jezu, proszę Cię - wysłuchaj mnie.

 9. Abyś mnie, obciążoną wieloma zbrodniami, rozgrzeszyć raczył.
 10. Ciebie proszę - wysłuchaj mnie.

 11. Abyś przebaczenie wszystkich moich przestępstw dać mi raczył.
 12. Ciebie proszę - wysłuchaj mnie.

 13. Abyś od wszelkiego niebezpieczeństwa, obronić mnie raczył.
 14. Ciebie proszę - wysłuchaj mnie.

 15. Aby życie moje przy Twojej pomocy, aż do końca się Tobie podobało.
 16. Panie Jezu, proszę Cię - wysłuchaj mnie.

 17. Abyś mi skruchę duchową i owocną pokutę dać raczył.

 18. Abyś źródło łez z Twojej miłości mnie biednej dać raczył.

 19. Abyś Ty sam, najłaskawszy Boże,
 20. We wszystkich potrzebach i w dniu odejścia, miłosiernie i łaskawie raczył przyjść z pomocą mojej duszy i ją wspomagać.
 21. Błagamy.

 22. Abyś mnie od wszystkich złośliwych knowań nieczystych uwolnić raczył.
 23. Błagam.

 24. Abyś prawdziwą pokutę
 25. nędznemu słudze Twemu, Piotrowi, dać raczył.

 26. Abyś złość wszystkich jego nieprzyjaciół,
 27. widzialnych i niewidzialnych, stłumić raczył.

 28. Abyś nigdy nie pozwolił, aby ich zawiść mu szkodziła.
 29. Panie Jezu, proszę Cię – wysłuchaj mnie.

 30. Abyś jego nieprzyjaciół, którzy mu się w czymkolwiek pragną się sprzeciwiać, prawicą swojej mocy pognębić raczył.
 31. Proszę Cię - wysłuchaj mnie.

 32. Abyś mu nadzieję mocną i prawdziwą wiarę, i prawy zmysł, i miłość doskonałą do Ciebie, Stwórcy swego, dać raczył.

 33. Abyś nędznego sługę Twego, Piotra, nawiedzić i pocieszyć raczył.

 34. Abyś mu zwycięstwo dać raczył.

 35. Aby z wszystkich sideł przeciwników z Twoją pomocą zasłużył wymknąć się nietknięty.
 36. Panie Jezu, proszę Cię – wysłuchaj mnie.

 37. Aby ten, który szuka z nim w czymś zwady został pognębiony przez prawicę Twoją.
 38. Panie Jezu, proszę Cię.

 39. Abyś zagrodził im wszelką drogę do wyrządzania mu krzywdy i raczył zamknąć jakiekolwiek dojście do czynienia mu szkody.
 40. Błagam Cię,

 41. Abyś go od wielkich przeciwności uwolnić raczył.
 42. Błagam Cię, Boże.

 43. Abyś mu nie pozwolił ulec zemście nieprzyjaciół.
 44. Jezu, Ciebie błagam.

 45. Aby jego nieprzyjaciele nie mogli więcej cieszyć się z jego upadku
 46. Panie Jezu.

 47. Abyś go osłaniać pod cieniem Twoich skrzydeł raczył.
 48. Panie Jezu, proszę Cię, Ojcze Święty, usłysz mnie.

 49. Abyś mu zbawienie duszy i zdrowie ciała dać raczył.
 50. Panie Jezu, błagam Cię – wysłuchaj mnie.

 51. Abyś gniew i swą niełaskę od niego odwrócić raczył.
 52. Ciebie błagam, usłysz mnie.

 53. Abyś murem Twym niezdobytym otoczyć go raczył i orężem Twej mocy wspomagać.
 54. Panie Jezu, Ciebie proszę – wysłuchaj mnie.

 55. Abyś go we wszystkim i wszędzie osłaniać raczył.

 56. Abyś go - litościwy - litościwie wspomagać raczył.

 57. Abyś go - miłosierny – miłosiernie wspierać i wspomagać raczył.

 58. Abyś serca smucące się o niego, uradować raczył.

 59. Abyś smucącego się w duchu pocieszyć raczył.

 60. Abyś go, nędznego i niegodnego, grzesznika i niedbałego...

 61. (Za) sługę Twego, Piotra, i za zdrowie jego duszy i ciała.
 62. Ciebie błagam - wysłuchaj mnie.

[94]
ORATIO AD SANCTUM MICHAELEM PRO FIDELIBUS DEFUNCTIS

 1. Sancte Michael et omnes sancti Dei
 2. intercedite pro animabus omnium fidelium defunctorum.
 3. Et me peccatricem pro eis orantem exaudire digneris.

[94]
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ZA WIERNYCH ZMARŁYCH

 1. Święty Michale i wszyscy święci Boga
 2. wstawcie się za dusze wszystkich wiernych zmarłych,

 3. a mnie grzeszną, za nich modlącą się, raczcie wysłuchać.

[95]
ALIA [PRO COMMUNITATE]

 1. Christe Filii Dei vivi,
 2. miserere animae famuli Tui Adae
 3. et animae famulae Tuae Evae,
 4. et animabus famulorum famularumque Tuarum,
 5. et nostrae congregationis fratres et sorores [s],
 6. et omnium parentum nostrorum, omniumque hic et ubique in Christo quiescentium
 7. et mihi indignae famulae Tuae Gertrudae
 8. et qui bona mihi fecerint propter nomen Tuum,
 9. et pro quibus iussa aut debita sum, sive ipsa decrevi orare.

[95]
INNA [ZA WSPÓLNOTĘ]

 1. Chryste, Synu Boga żywego,
 2. zmiłuj się nad duszą sługi Twojego, Adama,
 3. i nad duszą służebnicy Twojej, Ewy,
 4. i nad duszami sług i służebnic Twoich,
 5. i nad [duszami] braci i sióstr naszego zgromadzenia,
 6. i nad [duszami] wszystkich naszych przodków, tu i wszędzie, spoczywających w Chrystusie,
 7. i nade mną, niegodną służebnicą Twoją, Gertrudą,
 8. i nad tymi, którzy wyświadczyli mi dobro dla Twojego imienia,
 9. i nad tymi, za których nakazano mi się modlić albo którym winna jestem modlitwę, albo za których modlić się sama postanowiłam.

Copyright 2012 Artur Andrzejuk