Modlitwy księżnej Gertrudy z Psauterza Egberta z Kalendarzem, wyd. M.H.Malewicz i B.Kűrbis, Opracowanie B.Kűrbis,w: Monumenta Sacra Polonorum, t. II,  Kraków 2002. [Liber precum Gertrudae ducissae e Psauterio Egberti cum Kalendario, edit. M.H.Malewicz et B.Kűrbis, Commentavit B.Kűrbis, w: Monumenta Sacra Polonorum, t. II, Cracoviae 2002.]

Edycja krytyczna Modlitewnika Gertrudy wraz z kalendarzem, przygotowana przez Małgorzatę H. Malewicz i Brygidę Kürbis, opatrzona prze tę ostatnią Wstępem i komentarzami.

REC. Artur  Andrzejuk: plik PDF

 

 

 

 

 

Copyright 2012 Artur Andrzejuk