Artur Andrzejuk, Gertruda Mieszkówna i jej Modlitewnik, Warszawa 2006.

Książka zawierająca dwujęzyczny, polski i łaciński, tekst modlitw Gertrudy (przy czym łacina jest transliterowana na współczesną ortografię łacińską) oraz szczegółowe studia najważniejszych tematów w Modlitewniku: Bóg, święci, człowiek, relacja człowieka z Bogiem, duchowość autorki.

 

 

 

 

 

Copyright 2012 Artur Andrzejuk