Gertruda Mieszkówna i jej manuskrypt, red. A.Andrzejuk, Warszawa 2008.

Pokłosie pierwszego Sympozjum Gertrudiańskiego w UKSW. Zawiera artykuły następujących autorów: Artur Andrzejuk, Dorota Leśniewska, Małgorzata H. Malewicz, Teresa Michałowska, Bogusław Nadolski

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012 Artur Andrzejuk