II SYMPOZJUM GERTRUDIAŃSKIE

          
            Przedmowa - Józef Kardynał Glemp Prymas             Polski- plik PDF

            Filozofia w modlitwach Gertrudy Mieszkówny - Artur             ANDRZEJUK - plik PDF

            Psychologiczna motywacja działań wyrażanych przez             treści modlitw Gertrudy - Elżbieta ARANOWSKA
            - plik PDF

            Analiza filologiczna Rękopisu Gertrudy - Małgorzata             MALEWICZ - plik PDF

            Gertrudy Mieszkówny język emocji i uczuć - Ewa             LEWANDOWSKA – TARASIUK - plik PDF

            Problem kolejności chórów anielskich w Modlitewniku             Gertrudy Mieszkówny - Tomasz STĘPIEŃ - plik PDF

            Wizerunek Matki Boskiej Kyriotissy w Kodeksie             Gertrudy: palladium rodu Izjasławowiczów?
            - Małgorzata SMORĄG RÓŻYCKA - plik PDF

            Informacja o autorach - plik PDF

 

 

 

 

 

Copyright 2012 Artur Andrzejuk