Teresa Michałowska, Ego Gertruda. Studium historycznoliterackie, Warszawa 2001.

Monografia stanowiąca najpełniejszą rekonstrukcją biografii Księżnej kijowskiej. Autorka nie tylko starannie zestawiła nieliczne zapiski kronikarskie, dotyczące Gertrudy, lecz także pokusiła się na postawienie szeregu tez, które wydają się przewyższać swoją trafnością poglądy innych autorów.

REC. Artur  Andrzejuk: plik PDF

 

 

 

 

Copyright 2012 Artur Andrzejuk